OM OSS

Historia

Vår historia börjar i mitten av 90-talet  föreläsarna på Lunds Universitet kämpar med att nå ut till det växande antalet studenter. I ett projektarbete utvecklas en plattform som gör det möjligt att digitalt distribuera kursmaterial – och i denna stund föds GRADE-plattformen (då kallad LUVIT).   

Universitetets projektarbete växte och blev med tiden ett företag, och de närmsta åren utvecklades plattformen till att bli ett fullskaligt Learning Management System. Vårt kursproduktionsteam hjälpte massor av företag och organisationer att producera e-Learning – och när kurserna paketerades i GRADE-plattformen fick kunderna maximal nytta av sina utbildningssatsningar.  

Men historien slutar inte där. I takt med att andelen företagskunder växte stod det klart för oss att något saknades i plattformen. Slutanvändarna var inte längre lärare och studenter, utan chefer och medarbetare. Och för att våra kunder skulle lyckas nå sina mål räckte det inte att medarbetarna hade rätt kompetens – de behövde vara engagerade också.  

Grades Formel

Utifrån formeln utökades plattformen från 2015 och framåt med funktionalitet som fokuserar på att mäta och höja medarbetares engagemang. GRADE-plattformen i kombination med ra prisbelönta e-Learningproduktioner har gjort oss till en av Nordens ledande leverantörer av engagemangs- och kompetenshöjande produkter och tjänster.  

Vi är idag 30 medarbetare uppdelade på två kontor – ett på Odenplan i Stockholm och ett i Professorsstaden i Lund

VARFÖR?

Vi brinner för att hjälpa företag och organisationer att få engagerade och kompetenta medarbetare. Om våra kunders medarbetare tycker att det är roligt, meningsfullt och utvecklande att gå till jobbet kan vi skapa värde i form av lägre personalomsättning, högre produktivitet, och bidra till att våra kunder kan nå sina övergripande verksamhetsmål.

A Grade place to work!

Vi växer! Därför söker vi efter engagerade och drivna personer som vill bli en del av vårt team. Klicka här för att se våra lediga tjänster.