Onboarding

Onboarding

First impressions last

Att säkra en positiv upplevelse för nya medarbetare är oerhört viktigt och onboarding kan ses som kronan på verket i en rekryteringsprocess. Det är nämligen under denna fas som den nyanställda lär känna organisationens kultur och blir en värdefull medarbetare.

Lägg stabil grund - varje gång

Genom att lägga krut på er onboardingprocess kan nya medarbetare snabbt hitta arbetsglädjen, bli engagerade och börja bidra i verksamheten. Det är oerhört dyrt att rekrytera och en bra onboardingprocess lägger grunden för att organisationen ska få ut det bästa av varje medarbetare – varje gång.

Digital onboarding

Genom att digitalisera onboardingprocessen kan ni:

Minska administration och spara tid

En digital onboarding avlastar cheferna, minskar administration samt möjliggör att fler medarbetare kan gå samtidigt. Genom att använda sig av relativa förfallodatum på aktiviteterna i onboardingen slipper chefer och administratörer påminna eftersom medarbetaren får notifieringar på vad som ska genomföras.

Kvalitetssäkra
innehållet

Genom att onboardingen sker digitalt kan ni som arbetsgivare utlova samma utbud och kvalitetssäkra varje del in i minsta detalj. Detta ger en rättvis onboarding och säkerställer att alla nya medarbetare får rätt förutsättningar för att lyckas.

Möt medarbetarnas digitala förväntan

Idag förväntar sig medarbetare samma digitala nivå på arbetsplatsen som på fritiden. Det är därför viktigt för er som organisation att bemöta medarbetarnas förväntade bild på en digital arbetsgivare.

Använd GRADE för att kvalitetssäkra din onboarding

Med GRADE kan ni bygga en strukturerad onboardingprocess som möjliggör bästa möjliga introduktion av nya medarbetare. Använd plattformens funktionalitet för ”program” för att sätta ihop byggstenarna till ett väl genomtänkt onboardingprogram. 

Aktiviteter, onlinekurser, workshops och lärarledda kurser kan kombineras på ett flexibelt sätt till ett program som enkelt kan följas. Medarbetarna får en överblick på sin utvecklingsresa och när onboardingen är klar har ni som arbetsgivare kunnat säkerställa att alla nya medarbetare har den grund som behövs för att fortsätta sin resa i organisationen. Klicka på knappen för att läsa mer om plattformen.

Hör av dig!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er? Hör av dig så återkommer vi så fort vi kan!