Träffsäker medarbetarutveckling med Grade Performance

Grade Performance hjälper er att omvandla medarbetarnas kompetens och engagemang till just de prestationer och handlingar som gör verklighet av era verksamhetsmål. Digitalisera era processer kring målstyrning och medarbetarsamtal för medarbetarutveckling med mätbara resultat. Grade Performance kan användas helt fristående eller som en integrerad del i vår helhetslösning för Talent Management.

Grade Performance innehåller stöd för:

Medarbetarsamtal​

Planera, genomför och följ upp allt från enkla ad hoc-samtal med enskilda medarbetare till återkommande medarbetarsamtal för hela organisationen. Genom att digitalisera era medarbetarsamtal kan ni säkerställa att de genomförs på ett strukturerat och engagerande sätt – med tydlig koppling till teamets och organisationens mål. Grade Performance innehåller guidande samtalsprocesser med frågemall och direkt koppling till medarbeterarens mål och aktiviteter, kompetensprofil och utvecklingsplan. Efter signering krypteras dokumentationen och sparas GDPR-säkert.

Målstyrning

Med digital målstyrning i Grade Performance kan ni på ett naturligt och verksamhetsnära sätt styra organisationen åt önskat håll. Gör verklighet av er strategi genom att bryta ner er vision och övergripande mål till individuella mål och aktiviteter för varje enskild medarbetare. Grade Performance skapar ett strukturerat underlag för uppföljning och feedback genom att visualisera mål och genomförda aktiviteter för både medarbetare och chef.

360°-feedback

Använd digital 360°-feedback i Grade Performance för att förse medarbetare med feedback från olika perspektiv. Komplettera medarbetarnas självutvärderingar med feedback från chefer, medarbetare och teammedlemmar – och minska den partiskhet som kan uppstå vid utvärdering med återkoppling från endast en person. Resultatet belyser både starka egenskaper och förbättringsområden och kan med fördel användas som ett förberedande underlag till exempelvis medarbetarsamtal, kompetensinventering eller teamutveckling.

Digitala medarbetarsamtal – hur fungerar det?

Förberedelse

Inför att ett medarbetarsamtal ska genomföras kan både chef och medarbetare förbereda sig genom att titta på samtalets innehåll i Grade Performance. De kan ta del av dokumentation från tidigare samtal, göra minnesanteckningar på frågorna i det aktuella samtalet och titta på medarbetarens nuvarande kompetensprofil, utvecklingsplan och mål.

Genomförande

Genomförandet av ett digitalt medarbetarsamtal fungerar på precis samma sätt som ett traditionellt, med skillnaden att all dokumentation kring medarbetarens utveckling och arbetssituation finns lättillgänglig i plattformen. Vad samtalen ska innehålla bestämmer ni. Samtalsprocessen kan bestå av följande delar i valfri ordning:
Alla samtal avslutas med signering. Signeringen kan antingen göras i direkt anslutning till samtalet, eller i efterhand när medarbetare och chef i lugn och ro kikat igenom vad som överenskommits. Oavsett när signeringen görs visas samtalets status alltid på ett tydligt sätt för bägge parter i plattformen.

Uppföljning

När samtalet signerats av medarbetare och chef sparas det och krypteras säkert så att inga ändringar kan göras i efterhand. Medarbetarens utvecklingsplan är nu uppdaterad med nya aktiviteter. Grade Performance skickar notifieringar baserade på aktiviteternas förfallodatum. Påminnelserna i kombination med överblicken i plattformen ger medarbetare bästa förutsättningar att nå sina mål enligt plan, och chefer får underlag till kontinuerlig återkoppling.

Grade Performance i offentlig sektor

Många myndigheter, kommuner och regioner använder sig av Grade Performance för att genomföra målstyrda strukturerade medarbetarsamtal. Klicka på knappen för att läsa mer om Grade i offentlig sektor och ladda ner exempel på upphandlingsdokument från verkligheten.

Kontakta oss!

Har du frågor eller vill veta mer om oss? Fyll i formuläret så återkommer vi!