Behöver du oroa dig för ”Quiet Quitting”?

Runt om i sociala medier kan man stöta på begreppet Quiet Quitting, som kan översättas ungefär med att säga upp sig i det tysta. Men vad innebär det egentligen? Och hur vet du om det pågår på din arbetsplats?

Begreppet ”Quiet Quitting” handlar inte nödvändigtvis om att någon ska säga upp sig, utan kan ses mer som en tyst protest från de anställda mot att göra ”det lilla extra”, utöver det man faktiskt är anställd för. ”Det lilla extra” kan till exempel handla om att besvara mejl på fritiden eller att stanna kvar efter arbetstid för att slutföra en uppgift. ­Alltså att man gör något på sin lediga tid, utan att man får någon faktisk ersättning för det. Men det kan också till exempel vara att komma med ett förbättringsförslag, medvetet bidra till en bättre teamkänsla eller att vilja effektivisera en arbetsuppgift. ”Det lilla extra” kan alltså även utföras på ordinarie arbetstid.

I många företagskulturer finns dock en förväntan på att de anställda alltid ska göra det ”lilla extra” eller ”go the extra mile” som det kallas på engelska. Och den förväntan kanske förstärktes under pandemin när många arbetade hemifrån. Dels för att gränsen mellan arbete och fritid blev mer diffus, dels för att chefer fick minskad möjlighet att överblicka sina anställdas arbete.

Varför trendar det nu?

Pandemin och distansarbetet kan vara en av många förklaringar till att anställda utövar Quiet Quitting. Om de nu tvingas tillbaka till kontoret mot sin vilja, även om distansarbetet har funkat bra, så kanske de känner att arbetsgivaren inte litar på dem och de känner sig kontrollerade och övervakade. Det kanske också innebär att flexibiliteten minskar och att de får svårare att få ihop det så kallade livspusslet. Du som arbetsgivare kanske bör fundera på syftet med att du tvingar in dina anställda till kontoret.

Under pandemin ökade också viljan av att göra något ”mer” och bidra till samhällsnytta. Den viljan drog igång trenden med ”The great resignation” i bland annat USA, och även en del företag här i Sverige fick känna på den. Duktiga medarbetare blev headhuntade och lämnade sina jobb eftersom möjligheten att arbeta var som helst plötsligt uppenbarade sig. Varför ska man då vara kvar i en anställning där arbetsgivaren inte bidrar till någon samhällsnytta och inte bryr sig om en som en individ bara för att kontoret råkar ligger nära hemmet?

Vad kan du som arbetsgivare göra?

Om din personal dyker upp varje dag och (bara) gör det de ska utan att protestera så behöver det inte betyda att de utövar Quiet Quitting. Men om du som arbetsgivare vill att dina anställda ska göra ”det lilla extra” under sin arbetstid så bör du se till att de anställda verkligen trivs på sin arbetsplats.

En företagskultur där chefen mejlar sent på kvällen och förväntar sig att någon ska svara, eller att de anställda ska vara tillgängliga på sin fritid, det är ingen sund företagskultur. Sitter denna kultur i dina väggar så måste du vara den som ändrar den. Du som arbetsgivare kan aldrig förvänta dig att dina anställda ska vara tillgängliga utanför arbetstid, även om det kanske finns individer som kan tänka sig att vara det. Dina anställda har en tendens att ärva ditt beteende, även om de inte mår bra av det.

I grund och botten är Quiet Qutting som sagt en tyst protest som vittnar om att de anställda inte riktigt trivs. Och det är väl ingen hemlighet att de som trivs och har kul på en arbetsplats tenderar att göra ett bättre jobb. Du kan jämföra det med att du ska köpa färdiglagad mat, vill du helst köpa den rätten som är tillagad av en matälskare eller den rätten som är tillagad av en som inte vill laga mat men som behöver pengarna?

Om någon säger upp sig så kan det vara smittsamt, om en person gör det, så tenderar fler att följa efter. Om du som arbetsgivare vill vara säker på att dina anställda inte utövar Quiet Quitting och att de inte säger upp sig så snart de blir headhuntade och får ett bättre erbjudande, så bör du ha regelbunden kommunikation med dina anställda.

Kommunikation och respekt

Att sätta en gräns mellan arbete och privatliv är viktigt för att vi ska hålla över tid. Vi har dessutom mycket som stressar oss i samhället redan med inflation, krig och sjukdomar. Vi vill inte ha mer stress. Detta måste du som arbetsgivare acceptera och respektera.

Det är egentligen ganska enkelt. De anställda stannar kvar så länge du kan möta deras behov och de olika individerna kan ha olika behov. Det kan handla om trevliga kollegor, bra lön, anställningstrygghet, känslomässig trygghet, en bra chef, bra förmåner, flexibilitet, utvecklingsmöjligheter och att de vill känna sig betrodda och accepterade.

Att ta reda på och tillgodose alla anställdas behov är omöjligt och det är nog ingen som förväntar sig att en arbetsgivare kan genomföra allt. Men det finns hjälpmedel för att kunna få regelbunden feedback om hur dina anställdas välmående och engagemang ser ut. Då får de anställda möjlighet att lyfta om något inte är bra och också ge förbättringsförslag. Det finns också stöd för att få bra och utvecklande medarbetarsamtal. När du får en bra struktur för dina anställda och deras behov, kommer de att känna sig sedda som individer och du kommer att kunna fånga upp någon innan den utövar Quiet Quitting.