Grade Varbis tillgänglighetsarbete utifrån gällande riktlinjer

Aktuella lagar och regler

EU publicerade i december 2016 direktivet ”2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer”. Detta direktiv fastslår att samtliga EU-länder ska få lagar som syftar till att säkerställa tillgängligheten för människor med olika funktionsförmågor på så väl webbsidor som i appar (DIGG, U.Å a).

I Sverige innebär detta att ”Lag 2018:1937 om tillgänglighet till digital offentlig service” trädde i kraft den 2019-01-01. Denna lag omfattar emellertid inte bara offentliga myndigheter, regioner och kommuner, utan även privata aktörer som bedriver verksamhet som är statligt finansierad till viss del, eller som utför ett arbete som syftar till att tillgodose behov för allmänheten (Riksdagen, 2019).
För nya webbplatser börjar lagen gälla från och med den 2019-09-23, medan webbplatser som har offentliggjorts före den 2018-09-23, som exempelvis Grade Varbi, ska uppfylla samtliga krav från och med den 2020-09-23 (DIGG, U.Å a).

Kraven baseras på den europeiska standarden “EN 301549”, som i sin tur till stor del innehåller de kriterier som fastställs i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), vilka är framtagna inom det så kallade W3C-projektet (World Wide Web Consortium) (DIGG, U.Å b). W3C har till uppgift att formulera riktlinjer för utformning av webbplatser, bland annat genom standarder för att skriva HTML och CSS (W3C, U.Å).

WCAG-riktlinjerna innehåller ett antal kriterier på tre olika nivåer, A, AA respektive AAA. De tre nivåerna innefattar olika grad av tillgänglighet, där nivå AAA uppnår den största tillgängligheten vid uppfyllnad. För att efterleva Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937), behöver berörd aktör/organ som lägst uppfylla kraven på A respektive AA-nivå inom WCAG version 2.1 (DIGG, U.Å a).
Utöver WCAG ingår även ett antal andra unika riktlinjer i standarden “EN 301549”.

Dessa omfattar bland annat krav på att tillgänglighetsfunktioner ska vara lättåtkomliga för målgruppen, samt att all tillgänglighet på en webbplats skall bevaras även efter en större uppdatering/konvertering (DIGG, U.Å b).

Grade Varbis arbete

Grade Varbi har sedan maj 2017 arbetat aktivt med att göra systemet tillgängligt för så många användare som möjligt. Vi har anställt en person med specialkompetens inom digital tillgänglighet, med kunskap om hur webbgränssnitt fungerar med olika typer av hjälpmedel, som exempelvis skärmläsare med talsyntes och punktskriftsskärm. Personen är helt blind och är således själv en daglig användare av dessa hjälpmedel.

Kontinuerliga tillgänglighetstester av systemet görs, allteftersom nya uppdateringar lanseras.
Vår utgångspunkt har alltid varit riktlinjerna som formulerats inom W3C-projektet och vi har på senare tid lagt extra fokus på de riktlinjer som omfattas av Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937).

Vårt externa webbgränssnitt

Under sommaren 2019 gjordes en genomgång av vårt externa webbgränssnitt, som är riktat mot kandidater, utifrån de kriterier som behöver efterlevas för att uppnå A respektive AA-nivå inom WCAG. I de fall där någon del i gränssnittet ej bedömdes uppfylla ett eller flera kriterier, kartlades dessa specifikt och förändringar gjordes för att uppfylla aktuella kriterier.

Som ovan nämnt görs även kontinuerliga granskningar av gränssnittet för att säkerställa att tillgängligheten upprätthålls. För närvarande (januari 2024) är Grade Varbis externa webbgränssnitt delvis förenligt med Lag 2018:1937 om Tillgänglighet till Digital Offentlig Service.

Detta innebär att en kandidat som exempelvis använder skärmläsare kan skapa och hantera sitt konto/sin profil samt skicka in, visa, ta bort eller ändra sina ansökningar. Vidare kan även meddelandefunktionen användas. Detta görs bland annat möjligt genom att alla knappar och länkar har försetts med textbaserade etiketter samt att bilder, såsom exempelvis logotyper och andra symboler, har försetts med bildbeskrivningar. Vi erbjuder även ett textfält där arbetsgivare har möjlighet att lägga in en beskrivning av de toppbilder som man eventuellt använder i sin annons. Denna beskrivning visas sedan som alternativ-text för skärmläsare.

Vidare har strukturen i systemet anpassats till att följa nämnda kriterier och för att skapa en så god logik som möjligt för alla användare.

Grade Varbis interna administrationsgränssnitt

Vi vill så klart också se till att vårt interna administrationsgränssnitt, som riktar sig till rekryterare, uppfyller aktuella riktlinjer kring tillgänglighet. För närvarande (januari 2024) är gränssnittet delvis förenligt med aktuell lagstiftning.

Vi kommer fortsatt att arbeta för att så väl det externa som det interna gränssnittet ska vara helt förenligt med aktuell lagstiftning och i förlängningen även se till att båda gränssnitten även uppfyller AAA-kriterierna i WCAG, vilket som ovan nämnt kommer säkerställa maximal tillgänglighet.

Karriärsidor

Grade Varbi levererar även så kallade karriärsidor till de av våra kunder som valt att köpa till denna tjänst. Dessa sidor utformas av vårt expertteam med ett verktyg som utgår från en fördefinierad mall.

Teamet som utformar våra karriärsidor besitter kunskap om hur man utformar ett tillgängligt webbgränsnitt, exempelvis hur man skapar rubriker som en skärmläsare kan identifiera.
De har även möjlighet att lägga in alt-texter för att beskriva eventuella bilder på en karriärsida.

Vi strävar alltid efter en så god användarupplevelse som möjligt och tar därför gärna emot synpunkter på systemets tillgänglighet från våra kunder.

Niklas Gårdelid, tillgänglighetsexpert Grade AB

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på , Grade använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata