Är Employer Branding viktigt för sin rekrytering?

Är Employer Branding viktigt för sin rekrytering?

Att arbeta aktivt med Employer Branding handlar om att skapa ett gott rykte för sitt företag eller organisation. Har arbetsgivare ett gott rykte och ett starkt employer brand kommer det att attrahera rätt kandidater att söka tjänster hos arbetsgivaren.

Därför är det viktigt att ha ett starkt employer brand för din rekrytering om du vill hitta bra kandidater.

Employer Branding är arbetsgivarens varumärke

Ett varumärke förknippas oftast med en produkt men även arbetsgivare har ett varumärke. Det varumärket kallar vi för Employer Brand och det handlar om hur ni som arbetsgivare uppfattas av era medarbetare och av er omgivning.

Att arbeta med Employer Branding är viktigt för att stärka sitt rykte som arbetsgivare. Det kommer i sin tur leda till att ni får de bästa kandidaterna att söka till er.

Ni kommer också få stolta medarbetare och bättre kunna behålla de talanger som delar era värderingar och tillsammans kommer ni kunna stärka företagskulturen.

Att ha ett starkt employer brand kommer alltid hjälpa dig som rekryterar att lyckas med rekryteringen, oavsett om du arbetar inom en stor eller liten offentlig organisation eller inom en smal eller bred bransch på ett företag.

Ett starkt varumärke kommer att attrahera bra potentiella kandidater och det kommer att kunna hjälpa er att behålla era nuvarande anställda.

Vill du veta mer om hur du kan stärka er Employer Branding i er rekrytering?

Att ha en strategi för ett starkt employer brand ökar möjligheten att hitta nya bra kandidater.

Skapa ett starkt employer brand

Att veta exakt hur man kan skapa ett starkt employer brand kan förstås vara svårt och det finns flera delar att tänka på när man arbetar med sitt employer brand.

Här är några tips på vad ni kan göra för att stärka eller för att börja arbeta med er Employer Branding:

  • Ta reda på hur era anställda i företaget eller organisationen mår. Det kan ni enklast göra genom att använda pulsmätningar. Då får ni en dynamisk mätning av hur era medarbetares engagemang ser ut och ni kan tillsammans arbeta för att förbättra resultaten.

  • Involvera era nuvarande anställda i att ta fram företagets eller organisationens värderingar. Att involvera hela organisationen är alltid viktigt. Idag är alla mer eller mindre influencers och er personal är företagets viktigaste ambassadörer. Att medarbetare känner delaktighet är därför det bästa sättet att bygga en stark företagskultur på.

  • Skapa ett lyhört och öppet klimat utan hierarkiska hinder, testa och anti-pilottesta idéer. Låt organisationen lära av både misstag och framsteg.

  • Utvärdera er kandidatupplevelse, när en kandidat får en bra upplevelse av er rekryteringsprocess, oavsett om ni anställer personen eller inte, kommer också kandidaten att rekommendera er till andra. Tvärtom blir det om kandidaten får en dålig upplevelse.

  • Använd era nuvarande medarbetare och skapa ambassadörer. De medarbetare som trivs bra hos er är bäst på att marknadsföra er som arbetsgivare. Ni kan till exempel intervjua era medarbetare och låta dem berätta varför de trivs bra hos er. När ni delar intervjuerna i era sociala medier får fler potentiella talanger reda på hur bra ni är som arbetsgivare.

  • Skapa en lockande karriärsida. Har ni en attraktiv karriärsida där ni marknadsför era lediga tjänster kommer den också att synas och skapa en bra känsla för de kandidater som söker en tjänst hos er.

Med rätt verktyg kan du dela er bild av verksamheten och minska konkurrensen om de bästa kandidaterna.

Öka er varumärkeskännedom för att få fler kandidater

Att hitta rätt medarbetare och att dessutom behålla dem är idag en stor utmaning för många företag och organisationer.

Att arbeta med Employer Branding handlar om att bygga sitt varumärke och har blivit en ännu viktigare del i att stärka företaget som arbetsgivare för att nå de bästa kandidaterna.

När ett företag eller en organisation stärker sitt employer brand kommer det dessutom bidra till en ökad varumärkeskännedom, vilket kan ge er fler kunder eller få fler att se er som en attraktiv och bra verksamhet.

Ett aktivt employer branding-arbete kan ta tid men det är värdefullt för framtiden för att behålla rätt medarbetare.

Nå ut med ditt varumärke och attrahera rätt kandidater

När ni har era värderingar på plats och vet vad ert arbetsgivarvarumärke står för kan ni använda det för att marknadsföra er. Genom att hitta rätt kanaler, till exempel sociala medier, för er att nå ut, eller marknadsföra er i, kan ni visa vilken resa man får vara med och bidra till om man arbetar hos er.

Genom att sätta era framtida medarbetare i centrum, -stjärnor vill jobba med andra stjärnor, visar ni i handling vilka värderingar som driver verksamheten framåt.

Det är viktigt att tänka på att inte bli för abstrakt eller för krånglig när ni skapar ert employer brand, det ska vara lätt att fånga kandidatens intresse och det ska vara lätt för kandidaten att visa intresse.

En bra rekryteringsprocess ger kandidaten en bra upplevelse och stärker ert Employer Brand

När en kandidat har gått igenom rekryteringsprocessen, oavsett om ni valde att anställa hen eller inte, så är det bra att få veta mer om hur kandidaten har upplevt processen.

Om du använder en digital tjänst för att mäta kandidatupplevelsen kan du snabbt få återkoppling från kandidaterna och åtgärda eventuella brister i rekryteringsprocessen.

Att arbetsgivare ger kandidater en bra upplevelse när de söker en tjänst på företaget är viktigt. När de får en bra upplevelse är det mer sannolikt att de söker fler tjänster hos er i framtiden. Och de blir dessutom mer benägna att köpa era produkter och tjänster och att rekommendera er till andra.

Får de däremot en dålig upplevelse finns det risk att de pratar illa om företaget och även sprider sina åsikter i sina sociala medier.

Bra processer kan hjälpa till att stärka ert Employer Brand helt enkelt.

Det går snabbt att dela en åsikt i sociala medier därför är det viktigt att ge en bra upplevelse för de sökande kandidaterna.

Viktigt att ert Employer Brand avspeglar sanningen

Det kan vara kandidater, kunder, patienter, medarbetare och många fler som avgör hur ert varumärke uppfattas.

När ett företag eller en organisation har ett starkt och välkänt varumärke får en person direkt en känsla och en uppfattning om hur företaget eller organisationen är och hur företagskulturen ser ut. Den uppfattningen kan förstås vara både bra och dålig.

Därför spelar ett employer brand ofta en avgörande roll, då det idag är svårt att gömma sig bakom ett varumärke som inte speglar verkligheten eftersom transparens och medvetenhet är större än någonsin.

Det är viktigt att ert Employer Brand avspeglar sanningen.

Employer Branding börjar alltid internt

All extern marknadsföring börjar internt på organisationen eller företaget. Därför är det väldigt viktigt att ni är sanna mot era egna värderingar – se till att ert “why” genomsyrar alltifrån det lilla, till det stora ni gör.

Synliggör gärna också de utvecklingsmöjligheter som finns i företaget för både interna och externa kandidater.

Vem eller vilka bör bygga eller stärka sitt Employer Brand?

Alla företag och organisation bör bygga eller stärka sitt employer brand men det faktiska personer som måste ta lead i att börja arbeta med Employer Branding.

Både marknads- och HR-avdelningar/personer behöver vara involverade i hur ert employer brand ska se ut och hur ni bygger upp den. När ni kan få till ett samarbete mellan dessa två funktioner kan ni få det allra bästa resultaten.

Både marknad och HR arbetar med kommunikation, kanske på olika sätt och med olika målgrupper, men båda har det gemensamma målet, att stärka varumärket.

Medarbetarna är HR-teamets fokus och de är ambassadörer som bygger varumärket till såväl kollegor, kandidater och kunder. Där möts HR- och marknad – interna ambassadörer skapar externa ambassadörer, och i flera fall kan potentiella kandidater också vara potentiella kunder.

Vilka värderingar och värdeord ska genomsyra er organisation?

När företag och organisationer ska välja vilka värderingar och värdeord som ska genomsyra verksamheten är det viktigt att det inte blir floskler.

Kundfokus, engagemang och innovation tillhör de orden som de flesta företag i Sverige väljer. Men hur omsätter man det i praktiken och hur mäter man egentligen dessa värden?

Välj konkreta värdeord

Ingen blir peppad av värderingar eller värdeord som hänger uppsatta på en vägg. Värdeord måste kunna omsättas i praktiken.

Om ni till exempel väljer ordet kundfokus, fundera på vad det har för betydelse för er rent konkret och hur kan ni mäta det i praktiken?

Använd och följ upp era värdeord

För att värdeorden ska kunna omsättas behöver de upprepas och de behöver finnas synliga för er.

Ha gärna med värdeorden i era olika dokument som policies eller avtal. Ni kan också använda dem på er hemsida och i era jobbannonser.

Utvärdera och följ upp, har ni rätt värdeord, jobbar ni efter era värderingar? Om inte, kanske det är dags att byta ut dem?

Att sitta med gamla värderingar eller värdeord som inte alls stämmer överens med verksamheten gynnar inte någon.

Genom att till exempel göra regelbundna medarbetarundersökningar kan du få koll på hur era värderingar upplevs och om medarbetarna faktisk har koll på vilka värdeord företaget eller organisationen har.

Upptäck Grade Recruit

Vill du veta mer om våra rekryteringsverktyg eller boka en kostnadsfri demo? Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort. 

Vanliga frågor och svar relaterade till “Är Employer Branding viktigt för sin rekrytering?”

Varför Employer Branding?

Företag och organisationer som arbetar aktivt med Employer Branding kommer att få en starkare företagskultur och attrahera rätt kandidater när de rekryterar. De kommer också att ha lättare att behålla de medarbetare som delar företagets eller organisationens värderingar.

Hur jobbar man med Employer Branding?

Det finns många sätt att arbeta med Employer Branding på. Ett första steg kan vara att tillsammans med medarbetarna ta fram era värderingar och era värdeord. Hitta ord som ni kan konkretisera och leva efter och som får era medarbetare att känna stolthet över att vara en del av organisationen. En medarbetare är den bästa ambassadören för en verksamhet.

Vad betyder Employee Branding?

Enkelt uttryckt är Employee branding processen att få medarbetarna ombord på verksamhetens värderingar och vision, vilket motiverar dem att hjälpa till att förmedla dessa budskap till kunder, intressenter, potentiella kunder och andra anställda.