När du använder ett rekryteringssystem går det lättare att rekrytera.

Automatisera urval vid rekrytering

När du som rekryterar använder ett rekryteringsverktyg i din rekryteringsprocess får du en rad funktioner som effektiviserar hela processen för dig.

Kandidaterna kan ange all sin information och svara på dina urvalsfrågor digitalt, vilket sedan ger dig möjlighet till automatiserade urval när du väljer vilka kandidater du vill gå vidare med.

En automatiserad rekrytering är mer effektiv

En rekryteringsprocess kan struktureras med hjälp av ett rekryteringsverktyg. Rekryteringsverktyget innehåller ett antal olika funktioner som ger dig automatisering av flera arbetsmoment och stöttar dig som rekryterar.

När er rekryteringsprocess är strukturerad får också kandidaterna som söker arbete hos er en bra kandidatupplevelse.

När kandidater får en bra upplevelse av er rekryteringsprocess kommer det att stärka organisationens rykte och ni kommer att få fler sökande kandidater i framtiden.

Vad kostar rekryteringsverktyg? Och vad kostar en rekrytering?

Därför behöver organisationer ett rekryteringsverktyg för hela processen

När du som utför många rekryteringar får hjälp av ett rekryteringsverktyg kommer flera moment i processen att automatiseras och du får en effektiv och strukturerad hantering av rekryteringsprocessen.

Nå era mångfaldsmål

Ett rekryteringsverktyg kommer också att hjälpa er när ni ska nå era mångfaldsmål, eftersom all information om en kandidat kan avpersonifieras. På så sätt minskar risken för diskriminering.

Snabbare anställning

När du som rekryterar har ett rekryteringsverktyg till hjälp, går en anställningsprocess mycket fortare och risken för att ta förhastade beslut minskar.

Ett rekryteringsverktyg ger dig större möjlighet att planera och göra smartare val i anställningsprocessen, vilket förbättrar er företagskultur och bidrar till att ni når era mål.

Attrahera, rekrytera och behåll talanger

Många stora organisationer och myndigheter använder idag ett rekryteringsverktyg och förutom att du kan lagra kandidatinformation, kan du kommunicera med kandidaterna och sedan spåra all kommunikation.

All kandidatinformation sparas i verktyget och du kan snabbt se om det finns en kandidat i er databas som kan passa för en tjänst ni planerar att utlysa.

Automatiserad filtrering

Långsamma anställningstider och dåliga kandidatupplevelser kommer att driva bort bra kandidater, därför är det viktigt att ha en snabb anställningsprocess.

I ett rekryteringsverktyg skriver kandidaten själv in all information när hen gör sin ansökan, och den blir tillgänglig direkt för dig som rekryterar. Då blir processen automatiserad och det går snabbt för dig att till exempel filtrera kandidater genom att söka efter en viss kompetens eller en viss utbildning.

Hur ser en bra rekryteringsprocess ut?

Rätt rekryteringsverktyg kan ge rätt kandidater

Ett rekryteringssystem har många fördelar och kan vara användbart för att spara både tid och pengar för din organisation.

Genom att ha ett användarvänligt, effektivt och träffsäkert rekryteringsverktyg som uppfyller alla säkerhetskrav får du en effektiv rekryteringsprocess och tid över till andra viktiga arbetsuppgifter. Det hjälper dig i jakten på de mest kvalificerade kandidaterna.

Ett rekryteringsverktyg har många fördelar

En felrekrytering kan vara mycket kostsam och förutom att ett rekryteringsverktyg sparar in både resurser och pengar för företag så bidrar det också till en mer träffsäker rekrytering.

Det hjälper företag att uppnå ännu bättre anställningar, ökar produktivitet, lojalitet och stärker ditt företags Employer Branding.

Vad kostar en rekrytering?

En rekrytering kan kosta mycket om den tar lång tid. Om du har en strukturerad rekryteringsprocess går det snabbare för dig att hitta rätt kandidater och kostnaden för rekryteringen blir lägre. Rekryteringsverktyget kommer även göra att du behöver lägga mindre tid på rekrytering då din process blir mer effektiv.

Vad kostar en felrekrytering?

Priset för en misslyckad eller en felrekrytering kan vara mycket högt, beräkningar visar att ett genomsnittspris för en felrekrytering ligger på omkring hela 700 000 kronor.

Fem tips till dig som arbetar med rekrytering

Att ha en bra och strukturerad rekryteringsprocess kommer både att ge dig de bästa kandidaterna och det kommer att stärka er organisation. Därför finns det några viktiga tips till dig som rekryterare,

  • Följ upp alla nya ansökningar via en automatiserad bekräftelse direkt när de landat i systemet.
  • Meddela både de kandidater som har gått vidare och de som inte har gått vidare i processen så snart som möjligt.
  • Bjud in till intervju med de kandidater som har gått vidare.
  • Informera alltid kandidaterna under processens gång var i processen de befinner sig och vad som kommer att hända härnäst.
  • Följ upp varje rekryteringsprocess med några utvärderingsfrågor för att göra processen bättre.

Tänk på att det är viktigt att ge information i alla lägen. En kandidat som inte får information kommer inte bara att bli missnöjd över det, hen kommer även att bli missnöjd över er som organisation och det finns risk att missnöjet sprider sig till andra potentiella medarbetare.

Vanliga frågor relaterat till “Automatisera urval vid rekrytering”


Vilka problem kan uppstå vid en rekrytering?

Att inte ha en digital, strukturerad och automatiserad rekryteringsprocess kan skapa problem med missnöjda kandidater. Om de kandidater som söker en tjänst hos er får en dålig upplevelse av er rekryteringsprocess, till exempel genom att de inte får bekräftelse på att ni tagit emot ansökan, kan det skapa stort missnöje hos kandidaterna och det kan i sin tur göra att ni får ett sämre rykte och färre sökande kandidater i framtiden.

Det är därför viktigt att se till att alla som söker en tjänst hos er får en bra upplevelse av er rekryteringsprocess. Då kan det stärka er organisation och ni får fler kandidater som söker till er i framtiden.

Hur går det med rekryteringsprocessen?

Det är oftast endast den som rekryterar som har koll på hur det går för en kandidat i rekryteringsprocessen. I en strukturerad och effektiv process ska kandidaten få regelbunden återkoppling om var i processen hen befinner sig och när man kan vänta sig ett beslut om tjänsten.

Varför rekrytering?

När arbetsbelastningen blir större på en organisation kan man behöva omorganisera och fördela om arbetsuppgifter. Men det är viktigt att inte lägga för mycket arbetsuppgifter på den befintliga personalen då det blir risk att någon får för mycket att göra.

Om medarbetarna får för mycket arbetsuppgifter och arbetsbelastningen blir för hög kan det göra att de upplever negativ stress i sin arbetssituation. Det i sin tur kan göra att sjukfrånvaron ökar och att ni istället får brist på arbetsföra medarbetare. Det priset blir helt enkelt högre för organisationen att betala.

Därför är det alltid bättre att rekrytera in nya medarbetare när du ser att arbetsbelastningen blir högre i organisationen. När man rekryterar bra medarbetare kan också energin i organisationen att öka och bidra till att själva kulturen hos er stärks.