Hitta rätt personal med rekryteringsverktyg?

Hur hittar man rätt personal med rekryteringsverktyg?

Genom att använda ett verktyg i din rekryteringsprocess får du automatiskt en strukturerad process. Då får du som rekryterare all information om kandidaterna samlat på ett ställe och du får stöttning genom hela processen, från jobbannons till anställning. Ett rekryteringsverktyg kommer även att hjälpa dig att sortera och göra urval och du kan enkelt sålla ut de sökande med bäst kompetens för jobbet.

Hur lång tid tar det att rekrytera?

Första gången du ska göra en rekrytering för att anställa en ny person kan det vara ett tidskrävande arbete. Det tar även olika lång tid att rekrytera beroende på vilken roll du ska anställa för. Men det blir lättare ju fler rekryteringar du gör och du får hjälp genom att använda ett verktyg för din rekrytering.

När du ska rekrytera för en nyckelroll i organisationen eller företaget, och om det råder kompetensbrist inom just det området, innebär det att det kan ta längre tid att få rätt kandidater att ansöka. En strukturerad rekryteringsprocess och ett rekryteringssystem med flera nyttiga funktioner kan skapa en snabbare väg för dig att hitta rätt kandidat att anställa.

När företag och organisationer i Sverige ska anställa rätt person kan det ta lång tid om man inte tar hjälp av ett rekryteringsverktyg.

Videoansökan kan ersätta personligt brev

Via en videoansökan kan arbetsgivaren också få en bra bild av kandidatens personlighet. Om du som rekryterar är tydlig med vilka frågor kandidaten kommer behöva svara på eller vad hen ska berätta i videon så kan det vara en bra indikation på hur en person beter sig hos en arbetsgivare.

Däremot kanske många tycker att det kan kännas lite konstigt att sitta och spela in sig själva och kanske de till och med känner sig obekväma i en sådan situation. Det är därför en god idé att låta videoansökan vara ett frivilligt alternativ. Att erbjuda många vägar för personer att ansöka till ett jobb, istället för en, kan därför vara ett bra alternativ för att få fler att söka.

När företaget eller organisationen behöver hantera nya sökande och anställa fler medarbetare underlättar ett rekryteringssystem.

När ska man rekrytera ny kompetens?

När arbetsbelastningen på de anställda ökar kan det vara dags att rekrytera in ny personal. Nyrekrytering kan behövas för att tillsätta lediga tjänster, stärka upp befintliga roller och även för att tillsätta nya roller som uppstår inom organisationen. En del organisationer och företag väljer istället att lägga mer jobb och fler arbetsuppgifter på de befintliga anställda för att täcka ett ökande resursbehov. Men det kan medföra att arbetsbelastningen blir för hög och då riskerar de befintliga medarbetarna att bli utbrända.

Det kan i sin tur bland annat leda till att sjukfrånvaro ökar och att personal säger upp sig från sina jobb. När sjukfrånvaron och personalomsättningen är hög kan det skapa problem för arbetsgivaren och det blir både dyrt och svårt för organisationen att rekrytera in nya medarbetare. Därför bör verksamheten ha kontroll på arbetsbelastningen och börja rekrytera i god tid.

När man rekryterar in nya medarbetare gör det också att energin i organisationen stiger, vilket bidrar till att kulturen stärks och engagemanget ökar.

Letar du efter ett träffsäkert rekryteringsverktyg?

Tips till dig som rekryterare

Att ha en bra och strukturerad rekryteringsprocess kommer hjälpa dig som rekryterare att hitta de bästa kandidaterna och det kommer att stärka er organisation. Det finns några viktiga tips som hjälper dig att hitta rätt kompetens:

  • Följ upp varje ansökan med en bekräftelse på att du mottagit den.
  • Meddela både de kandidater som har gått vidare och de kandidater som inte har gått vidare i processen så snart som möjligt.
  • Boka in avstämning eller intervju med de som har gått vidare.
  • Informera alltid kandidaterna under processens gång i vilken del av rekryteringsprocessen de befinner sig och vad som kommer att hända härnäst.
  • Följ upp varje rekryteringsprocess med några utvärderingsfrågor.

Tänk på att det är viktigt att ge information i alla lägen. Kandidater som inte får information kommer inte bara att bli missnöjd över det, de kommer även att bli missnöjda över er som företag eller organisation och det gör risken stor att missnöjet sprider sig till andra potentiella medarbetare.

Mät och följ upp hur din rekryteringsprocess fungerar

Oavsett vilket rekryteringssystem du väljer för din rekrytering bör du följa upp hur det faktiskt fungerar i praktiken. Det kommer att vara en viktig del i att hjälpa dig förbättra kandidatupplevelsen. En rekryteringsprocess kan vara mycket tidskrävande men om du har rätt verktyg kan din process gå snabbt. Använder du dessutom verktyget integrerat med system för till exempel digital referenstagning kan en rekrytering gå ännu snabbare.

Kandidaterna vet mest om din rekryteringsprocess

Ett annat sätt att vara säker på att du har en bra rekryteringsprocess är att låta kandidaterna som har sökt en tjänst hos er utvärdera och betygssätta hur de upplever er process. Genom att ta reda på vad kandidaterna tycker får du också möjlighet att förbättra deras upplevelse av din process.

När en kandidat får en bra upplevelse av processen kommer kandidaten bli en ambassadör för er som arbetsgivare och ert varumärke. Får kandidaten däremot en dålig upplevelse kan ditt rykte bli skadat. Många kandidater som har fått en dålig upplevelse delar det kanske till och med i sina sociala medier.

Vanliga frågor och svar relaterade till “Hitta rätt personal med rekryteringsverktyg”

Det finns många saker du ska tänka på vid en rekrytering. Men det viktigaste för dig som rekryterar är att alltid följa upp processen och ge information till en kandidat som ansökt till er.

Om en kandidat är missnöjd med rekryteringsprocessen finns det risk att hen inte kommer att söka andra tjänster hos er i framtiden och att hen kanske till och med kan skada ert rykte som arbetsgivare.

Om en kandidat däremot får en bra kandidatupplevelse när hen söker till er kan det stärka er organisation och det är större chans att hen söker andra tjänster hos er i framtiden.

Det finns några steg att följa i en vanlig rekryteringsprocess, det första steget är att du som rekryterar tar fram en kravprofil för tjänsten tillsammans med rekryterande chef.

Därefter utformar ni en lockande annons som kan attrahera rätt person att söka och publicerar den på olika jobbsajter, till exempel Arbetsförmedlingen eller LinkedIn.

När ni fått in några ansökningar väljer ni ut de kandidaterna som passar bäst för tjänsten och kallar dem till intervju.

Om man använder personlighetstester eller andra tester i rekryteringsprocessen brukar kandidaten få utföra dessa efter att hen varit på en första eller andra intervju.

Ett av de sista stegen innan du väljer vilken kandidat du vill gå vidare med är att ta referenser. Då kan du som rekryterar få ett kvitto på att den uppfattningen du har fått stämmer med vad referenspersonen säger.

När du och den rekryterande chefen är överens om vilken kandidat ni vill gå vidare med, erbjuder ni kandidaten tjänsten och skriver ett avtal.

Rätt kandidat eller en bra rekrytering är när man kan hitta en person som utför sitt arbete väl, vars personliga egenskaper passar in och bidrar till en god kultur och när personen väljer att växa och utvecklas på arbetsplatsen.

Det går aldrig att vara säker på att någon ska stanna på en arbetsplats hur länge som helst. Men det finns verktyg som kan hjälpa er att mäta hur trivseln och engagemanget ser ut på arbetet. Då får ni möjlighet att hitta förbättringsområden och kan åtgärda om något skaver.

Rekryteringsverktyg kostar olika mycket beroende på vilka funktioner du vill använda. Men när verktyget kan anpassas efter företaget eller organisationens behov kommer du att spara både mer pengar och resurser i din rekrytering.

Du kommer också att få en snabbare, enklare och smidigare rekrytering. En win win för både dig som rekryterar och för kandidaten helt enkelt.

Grade Varbi är ett användarvänligt, heltäckande, kraftfullt och tidsbesparande stöd för rekrytering som riktar sig främst mot större företag och organisationer, myndigheter, universitet och offentliga arbetsgivare.

Vi visar dig gärna hur det fungerar, boka en webbdemo, fyll i dina uppgifter via formuläret nedan, eller ring oss idag så berättar vi mer.

Upptäck Grade Recruit

Vill du veta mer om våra rekryteringsverktyg eller boka en kostnadsfri demo? Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort.