Rekrytera utan CV-hantering gör rekryteringen mer fördomsfri och kan skapa mångfald på ditt företag.

Rekrytera utan CV-hantering

När du väljer att rekrytera CV-löst ligger fokus istället på kandidatens kompetens istället för erfarenhet och utbildning. Att rekrytera utan CV-hantering i ditt rekryteringsverktyg kan ge en mer fördomsfri rekryteringsprocess. Det kan också göra att du får fler sökande kandidater då kandidaterna kan göra ansökningar direkt i mobilen.

För att veta vilken kompetens en kandidat har kan du använda urvalsfrågor och tester som kan visa kandidatens kunskaper, sociala förmåga och hur kandidaten agerar och hanterar olika situationer som kan uppstå i arbete. Du kan också ge möjligheten att skicka in videoansökan.

Vad säger det personliga brevet?

Ett personligt brev i kan säga mycket om en kandidat och ger dig som rekryterar en bättre bild av vem kandidaten är och vad hen har för ambitioner och mål i arbetslivet. Men tänk på att ju enklare det är att ansöka, desto fler kandidater kommer du att få. Att kräva ett långt personligt brev kanske därför inte är det bästa sättet att lära känna kandidater på. Det kan vara smartare att använda urvalsfrågor och tester för att få en första bild av kandidaterna.

Ju mindre information en kandidat behöver ange när den ansöker, desto enklare blir det att söka jobbet.

Videoansökan kan ersätta personligt brev

Via en videoansökan kan arbetsgivaren också få en bra bild av kandidatens personlighet. Om du som rekryterar är tydlig med vilka frågor kandidaten kommer behöva svara på eller vad hen ska berätta i videon så kan det vara en bra indikation på hur en person beter sig hos en arbetsgivare.

Däremot kanske många tycker att det kan kännas lite konstigt att sitta och spela in sig själva och kanske de till och med känner sig obekväma i en sådan situation. Det är därför en god idé att låta videoansökan vara ett frivilligt alternativ. Att erbjuda många vägar för personer att ansöka till ett jobb, istället för en, kan därför vara ett bra alternativ för att få fler att söka.

Ett tips till dig som ska rekrytera är att använda tester för att göra urval och hitta rätt kompetens för jobbet.

CV-lös rekrytering öppnar upp för fler

När du väljer att rekrytera utan CV i din rekryteringsprocess kommer du också kunna ha en mer fördomsfri rekrytering.

Om du istället använder dig av till exempel tester och urvalsfrågor sker rekryteringsprocessen helt utan att ta ställning till kön, ursprung, religion eller andra diskrimineringsgrunder.

Du kan då välja att ha en helt fördomsfri rekryteringsprocess som ger dig möjlighet att rekrytera nya personer med nya förmågor och kunskaper som skapar mångfald bland dina medarbetare.

Vill du veta mer om hur du kan rekrytera CV-löst?

Fem anledningar till att rekrytera med tester istället för CV:

  1. En datadriven rekrytering har tendens att leda till bättre och mer objektiva beslut.
  2. Du får standardiserade, användbara insikter som säger hur kandidater beter sig i arbetssammanhang och förutsäger arbetsprestationer och hur personer passar in i er organisationskultur.
  3. Till skillnad från CV:t eller en traditionell anställningsintervju så går det att få reda på viktiga personlighetsdrag hos kandidaten som annars kan vara abstrakta, till exempel samvetsgrannhet, pålitlighet, ledarskapsförmåga, omtanke och kreativt tänkande.
  4. Använder du personlighetstestet tidigt i en rekryteringsprocess kan ditt urval av kandidater som går vidare förenklas direkt då du kan sålla bort de kandidater som inte alls passar.
  5. Du får möjlighet att kunna bedöma och jämföra kandidater för att se vilken kandidat som har de egenskaperna som är bäst lämpad för er organisation.

Vanliga frågor och svar relaterade till “Rekrytera utan CV-hantering”

Vad som avgör om en kandidat går vidare i en rekryteringsprocess beror främst på hur väl kandidaten matchar de krav som har satts upp rollen.

Självklart kan det finnas undantag, om till exempel rekryteraren hittat en kandidat som inte når alla kunskapskrav men ändå ser att företaget snabbt kan lära upp hen då de personliga egenskaperna passar in i organisationen och organisationskulturen.

Det finns några steg att följa i en vanlig rekryteringsprocess, det första steget är att du som rekryterar tar fram en kravprofil för tjänsten tillsammans med rekryterande chef.

Därefter utformar ni en säljande annons som kan attrahera rätt kandidat, och sprider den i sociala medier och jobbsajter där ni tror att potentiella kandidater kan finnas.

När ni fått in ansökningar väljer ni ut de kandidaterna som passar bäst för jobbet och kallar dem till intervju. Det kan vara bra att börja med en kortare telefonintervju för att stämma av att rollen kommer att passa kandidaten. 

Om man använder tester i rekryteringsprocessen brukar kandidaten få utföra dessa efter att hen varit på en första eller andra intervju.

Sist men inte minst är det viktigt att ha en bra process för referenstagning. Referenstagningen validerar de uppgifter som kandidaten själv har angett och hjälper er att förutspå hur väl kandidaten kommer prestera i jobbet.

En bra rekrytering är när man kan hitta en person som utför sitt arbete väl, som väljer att växa och utvecklas på arbetsplatsen, vars personliga egenskaper bidrar till en god organisationskultur.

Det går aldrig att vara säker på att någon ska stanna på en arbetsplats hur länge som helst. Men det finns verktyg som kan hjälpa er att mäta hur trivseln och engagemanget ser ut på arbetet. Då får ni möjlighet att åtgärda om något skaver och ni kan hitta förbättringsområden.

Upptäck Grade Recruit

Vill du veta mer om våra rekryteringsverktyg eller boka en kostnadsfri demo? Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort.