Vad är skillnaden på bemanning och rekrytering?

Vad är skillnaden på bemanning och rekrytering?

Den största skillnaden på bemanning och rekrytering är att en bemanning sker ofta när ett företag behöver hjälp tillfälligt. En bemanning brukar oftast hyras in hos företaget och ske via ett bemanningsföretag.

När kan det vara bra med bemanning istället för rekrytering?

När ett företag har tillfälliga kortsiktiga behov kan det vara bra att det finns möjlighet till att hyra tillfällig arbetskraft eller en konsult via ett bemanningsföretag. Det kan till exempel vara om företaget har en tillfällig topp av arbetsuppgifter.

När företaget väljer att använda ett bemanningsföretag går det kanske också snabbare att tillsätta den tillfälliga positionen då de slipper allt arbete kring rekryteringen.

Bemanningsföretag har ofta en kandidatbank med personal eller konsulter och hjälper snabbt ert företag att hitta rätt medarbetare med den kompetens som behövs.

Alltså kan tillfällig arbetskraft vara ett sätt att lösa tillfälliga behov av personal.

Det kan finnas andra fördelar med rekryteringar. Rekryteringar används istället när ett företag behöver tillsätta roller långsiktigt. En rekrytering kan ta längre tid och då vill man även vara säker på att man verkligen hittar rätt person för ett jobb.

Vill du veta mer om hur du kan effektivisera din rekrytering?

Många använder ett konsultföretag till hjälp och hyr in konsulter istället för att anställa personal.

Vad kostar bemanning via konsultföretag eller bemanningsföretag?

Inom bemanningsbranschen råder fri prissättning för att hyra ut personal. Så därför är det svårt att veta exakt vad det kostar då det helt enkelt styrs av tillgång och efterfrågan.

Inom till exempel vården är behovet av tillfällig personal stort i sviterna Covid-pandemin och många personer inom vårdyrket har istället blivit konsulter och hyras ut via konsultföretag för att få högre lön och för att kunna ha mer flexibel arbetstid.

Alltså varierar kostnaden för att bemanna upp tillfälligt då det beror på tillgång och efterfrågan. Vilken kompetens är företaget i behov av? Och under vilken tid önskar de kompetensen de hyr?

Den som söker tillfällig personal för korta uppdrag kan både använda rekryteringsföretag och konsultföretag.

Vad kostar rekrytering?

Det finns beräkningar på att en rekryteringskostnad i snitt ligger på cirka 500 000 kronor. Men det beror naturligtvis på vilken roll som ska tillsättas, vilken kompetens som efterfrågas och även på hur snabbt det sedan går att onboarda och lära upp den som blir anställd.

Rekryteringar kan ta lång tid och vara kostsam, men det kan kosta mer att inte rekrytera när man ser att det finns ett behov.

Om ett företag låter sin befintliga personal få mer arbetsuppgifter istället för att rekrytera in en ny anställd kommer personalen till slut att kanske riskera utbrändhet och sjukskrivning, då blir det ännu dyrare för företaget.

Upptäck Grade Recruit

Vill du veta mer om våra rekryteringsverktyg eller boka en kostnadsfri demo? Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort. 

Ett bemannings-uppdrag kan ske direkt i processen och vara en fördel för den som söker.

Vanliga frågor relaterade till “Vad är skillnaden på bemanning och rekrytering?”

Vad menas med bemanning?

När man har behov av personal kan man i vissa fall bemanna tillfälligt istället för att anställa nya medarbetare. Det innebär att man istället hyr in personal från ett bemanningsföretag eller ett konsultföretag. Att hyra in konsulter eller att bemanna upp tillfälligt är vanligast när det av någon anledning uppstår mer eller mindre tillfällig personalbrist.

Inom exempelvis vården har det blivit vanligare att använda bemanningsföretag då det uppstod stor personalbrist i samband med Covid-pandemin.

Vad innebär det att rekrytera?

Att rekrytera innebär att man hittar och anställer rätt person för en tjänst hos en arbetsgivare.

Rekryteringsprocessen blir mer strukturerad och kan gå snabbare om man använder ett rekryteringsföretag som har lång och bred erfarenhet av rekryteringar.

Men innan man går till ett rekryteringsföretag bör man ta hjälp av ett rekryteringsverktyg. Då får man det stöd man behöver och också en mängd andra bra funktioner som stöttar genom hela rekryteringsprocessen.

Är det bra att jobba på bemanningsföretag?

Att jobba på ett bemannings- eller konsultföretag kan ha både för- och nackdelar. Den som arbetar på ett bemanningsföretag kan bli uthyrd till olika verksamheter och på så sätt skapa sig ett brett nätverk.

Vissa människor kanske tycker att det är skönt att bara vara på ett företag en kortare tidsperiod och de kanske uppskattar variationen mer än andra med att ha olika uppdrag. Då kan det passa bra att arbeta på ett bemanningsföretag.

Vad gäller vid rekrytering?

När du rekryterar till en tjänst kan det vara bra att ha koll på vem eller vilka som kan ha förtur till tjänsten eller som bör erbjudas den. Kanske det finns någon som har den kompetens som behövs och som arbetar deltid men som vill gå upp i tid. Eller så kanske ni ska utföra organisationsförändringar kan tjänsten eventuellt fyllas av någon som kommer att omplaceras. Glöm inte heller att kolla om det finns någon som tidigare har arbetat hos er och har rätten till återanställning.

Vid rekryteringar är det viktigt att inte diskriminera någon. Det finns direkt diskriminering och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering kan vara att någon inte får anställning på grund av sin sexuella läggning, indirekt diskriminering kan till exempel vara att man i platsannnonsen har angett att ingen får bära slöja på sitt arbete, se de sju diskrimineringsgrunderna här.

När du anställer någon finns de några olika typer av anställning men du ska alltid utgå från att en person ska bli tillsvidareanställd. De olika anställningsformerna i LAS är; provanställning, allmän visstidsanställning, vikariat, säsongs- eller tillsvidareanställning.

Om ditt företag har kollektivavtal kan du se där vilka tidsbegränsade anställningar som gäller.

En anställd kan ha samma lön som en konsult men de kan ofta kosta olika mycket.