Vad ska man tänka på när man rekryterar personal?

Vad ska man tänka på när man rekryterar personal?

Det finns många saker att tänka på när du ska rekrytera ny personal. Dels hur du ska attrahera rätt kandidater och dels hur ni ska få dem att vilja stanna kvar hos er. En rekrytering kostar en del, men en felrekrytering kostar ännu mer. Därför är det viktigt att du har koll på rekryteringsprocessen när du ska rekrytera nya medarbetare.

När ska man rekrytera?

När tillväxten ökar på ett företag ökar också arbetsbelastningen på personalen. Då är det dags att rekrytera in ny personal för att stärka upp befintliga roller och även för att tillsätta nya roller på företaget.

En del arbetsgivare väljer istället att lägga fler arbetsuppgifter på de befintliga medarbetarna för att täcka det ökade resursbehovet. Men det kan medföra att arbetsbelastningen blir för hög och då riskerar de befintliga medarbetarna att bli utbrända.

Det kan i sin tur leda till att sjukfrånvaro ökar och att personal säger upp sig. När sjukfrånvaron och personalomsättningen är hög är det både dyrt och svårt för ett företag att rekrytera in ny personal. Därför bör arbetsgivaren ha kontroll på arbetsbelastningen och börja rekrytera i tid.

När man rekryterar in nya bra medarbetare kan också energin på företaget höjas, vilket bidrar till att företagskulturen stärks och engagemanget ökar.

Vill du bli mer träffsäker i rekryteringen?

En strukturerad rekryteringsprocess gör det lättare att hitta rätt

Att veta exakt när och hur man ska rekrytera för att hitta rätt kandidater i rätt tid är förstås inte lätt. Men att ha en strukturerad rekryteringsprocess kommer att ge dig enorm hjälp med rekryteringen.

Genom att använda ett rekryteringsverktyg får du automatiskt en strukturerad process. Då får du all information om kandidaterna samlat på ett ställe och du kan enkelt följa varje steg i processen.

Ett rekryteringsverktyg kommer också att ge dig möjlighet att sortera och göra urval, och du kan lättare sålla ut de sökande med bäst kompetens för jobbet.

När man har behov av att anställa en person kan man ta hjälp av ett rekryteringsverktyg i sin process.

Hur attraherar ni kandidater att söka jobb hos just er?

Att ha en bra företagskultur och ett starkt employer brand är en bra grund för att ni ska få rätt kandidater till era lediga jobb. Att ha nöjda medarbetare ger er en stor fördel när ni ska anställa nya kandidater.

Det kan finnas många anledningar till att era medarbetare är nöjda och att ni har ett starkt Employer Brand. Bland annat kan det vara att ha rätt lön för det jobb som medarbetarna gör, det kan vara att ha flexibel arbetstid och det kan även vara att det finns stora möjligheter för de anställda att utvecklas i sitt arbete och att hela tiden få ny kompetens.

Det är även viktigt att ha välutformade jobbannonser. Sätt upp en kravprofil med den grundkompetens ni vill att en kandidat ska ha. Beskriv de egenskaper och kunskaper ni vill se hos kandidaten. Berätta vilka arbetsuppgifter kandidaten ska utföra hos er.

I annonsen kan du även ange de förmåner ni har hos er. Framhäv gärna de förmåner som särskiljer er från andra arbetsgivare och var alltid ärlig, annars är risken stor att du får fel kandidater som söker till er.

Enbart en bra lön innebär inte att någon stannar, ett jobb kräver engagemang både från medarbetaren och chefen.

Tips till dig som ska rekrytera

Att ha en bra och strukturerad rekryteringsprocess kommer både att ge dig de bästa kandidaterna och det kommer att stärka ert Employer Brand. Därför finns det några viktiga tips till dig som rekryterare,

  • Följ upp varje ansökan med en bekräftelse på att du mottagit den.

  • Så snart som möjligt, meddela både de kandidaterna som har gått vidare och de som inte har gått vidare i processen.

  • Boka in avstämningstillfällen eller intervjuer med de som har gått vidare.

  • Informera alltid kandidaterna under processens gång var i processen de befinner sig och vad som kommer att hända härnäst.

  • Följ upp varje rekryteringsprocess genom att mäta kandidatupplevelsen

Tänk på att det är viktigt att ge information i alla lägen. En kandidat som inte får information kommer inte bara att bli missnöjd över det, den kommer även att bli missnöjd över er som företag och det finns risk att missnöjet sprider sig till andra potentiella medarbetare.


Vanliga frågor och svar relaterade till “Vad ska man tänka på när man rekryterar personal?”

Det finns många saker du ska tänka på vid en rekrytering. Men det viktigaste för dig som rekryterar är att alltid följa upp processen och ge information till en kandidat som ansökt till er.

Om en kandidat är missnöjd med rekryteringsprocessen finns det risk att hen kan skada ert arbetsgivarvarumärke, och ni har troligtvis förlorat en framtida kund.

Om en kandidat däremot får en bra kandidatupplevelse när hen söker till er kan det stärka ert Employer Brand och det är större chans att hen söker andra tjänster hos er i framtiden.

Det finns några steg att följa i en vanlig rekryteringsprocess, det första steget är att du som rekryterar tar fram en kravprofil för tjänsten tillsammans med rekryterande chef.

Därefter utformar ni en säljande annons som kan locka rätt kandidat att söka och publicerar den på olika jobbsidor, till exempel Arbetsförmedlingen eller LinkedIn.

När ni fått in ansökningar väljer ni ut de kandidater som passar bäst för tjänsten och kallar dem till intervju.

Om man använder personlighetstester eller andra tester i rekryteringsprocessen kan de antingen användas för att göra urval redan inför intervjuer, alternativt efter att hen varit på en första eller andra intervju.

När du och den rekryterande chefen är överens om vilken kandidat ni vill gå vidare med, erbjuder ni kandidaten jobbet och skriver ett avtal.

Om rekryteraren ska ringa referenser så är det troligt att man ringer till en tidigare chef alternativt den referens som är mest relevant för tjänsten.

När man har behov av personal kan man i vissa fall använda bemanning istället för att rekrytera in nya medarbetare. Det innebär att man istället hyr in personal, och används oftast när det uppstår mer eller mindre tillfällig personalbrist. Inom till exempel vården har det blivit vanligare att använda bemanning då det uppstod stor personalbrist i samband med Covid-pandemin.

Rekrytering används istället när man ser ett mer långsiktigt behov av att tillsätta en tjänst, och oftast erbjuds kandidaten då en provanställning eller en anställning direkt hos det rekryterande företaget.

Upptäck Grade Recruit

Vill du veta mer om våra rekryteringsverktyg eller boka en kostnadsfri demo? Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort.