Varför ska man använda personlighetstester?

Varför ska man använda personlighetstester?

Att rekrytera kan ta upp många personers tid och en felrekrytering kan dessutom kosta mycket pengar. I Sverige idag kostar en felrekrytering i genomsnitt 700 000 kronor. Därför är det viktigt att försöka hitta den mest lämpliga kandidaten för en specifik position så snabbt som möjligt.

Att genomföra tester för att få veta mer om en kandidats personlighet i en rekryteringsprocess kan alltså vara ett bra sätt att bedöma kandidatens arbetsprestationer och egenskaper innan anställning.

Genom att förstå beteenden i en arbetsmiljö finns det större möjlighet för rekryterare hitta de kandidater som presterar bäst och som mest långsiktigt kan gynna företagskulturen.

Upptäck Grade Recruit 

Personlighetstester kan hjälpa till att hitta rätt person i rekryteringsprocessen

Test som verktyg inom rekrytering kan ha en hjälpsam och objektiv roll i anställningsprocessen, förutsatt att rätt bedömning används, att insikter tillämpas korrekt och att det inte är det enda sättet du bestämmer vem du ska anställa.

Medan vissa testmetoder kan ha negativ inverkan på vissa demografiska grupper så diskriminerar inte personlighetstester när de används i en rekryteringsprocess.

Till skillnad från andra test kan risken för diskriminering när det gäller kön, etnicitet och andra faktorer istället minska. Dessutom kan de hjälpa arbetsgivare att identifiera kandidater som sannolikt kommer att prestera – och stanna kvar på arbetsplatsen.

Resultatet blir bäst om personlighetstestet är vetenskapligt förankrat och bygger på forskning.

Varför ha tester i rekrytering?

Att ha test i rekryteringsprocessen kan ge en tydlig indikation på hur någons personlighet ser ut. Det gör även att du kan få en bild av hur personen agerar, hanterar och tänker i olika situationer som kan uppstå i ett arbete. 

Det är inte bara personlighetstester utan också andra typer av tester som kandidater får göra vid rekrytering. Det kan exempelvis handla om logik- eller kapacitetstester som bara mäter hur väl en person presterar inom de områdena. Det bästa är om testerna är sömlöst integrerade i ditt rekryteringsverktyg.

Tänk på att om du ska genomföra testerna för att förutse personlighet i din rekryteringsprocess bör du säkerställa att det testet du vill nyttja har validerats specifikt just för att användas i rekryterings- och urvalsprocesser och kan förutsäga arbetsprestationer.

Fem anledningar till att ha personlighetstest vid rekrytering:

  1. En datadriven rekrytering har tendens att leda till bättre och mindre subjektiva anställningsbeslut.
  2. Du får standardiserade, användbara insikter som säger hur kandidater beter sig i arbetssammanhang och förutsäger arbetsprestationer och hur personer passar in i er företagskultur.
  3. Till skillnad från ett CV eller en traditionell anställningsintervju så går det att få reda på viktiga personlighetsdrag hos kandidaten som annars kan vara abstrakta, till exempel samvetsgrannhet, pålitlighet, ledarskapsförmåga, omtanke och kreativt tänkande.
  4. Använder du personlighetstestet tidigt i en rekryteringsprocess kan ditt urval av kandidater som går vidare förenklas direkt då du kan sålla bort de kandidater som inte alls passar.
  5. Du får möjlighet att kunna bedöma och jämföra kandidater för att se vilken kandidat som har de egenskaperna som är bäst lämpad för er organisation.

Personlighet handlar ofta om att det finns olika sätt att tänka och agera, därför kan det vara bra om personer gör både tester och intervjuer för ett jobb.

Vad innebär personlighetstest i rekrytering?

När du använder test som ett verktyg för att mäta någons personlighet i en rekrytering idag så är det ett sätt för dig som rekryterar att bedöma om kandidaten passar in i organisationen.

Testerna är ofta utformade för att vissa egenskaper hos en kandidat som inte kommer fram under en intervju istället ska göra sig synliga i testresultaten. De är också till för att kandidaten får skatta hur hen beter sig, tänker och agerar i olika situationer och positioner på arbetet.

När du rekryterar till mer specifika roller som till exempel utvecklare eller analytiker så förväntas det att det finns till exempel prestationstester för dessa roller. Men många arbetsgivare har även lagt till ett personlighetstest i processen för att de ger dem fler insikter i hur en kandidat beter sig och säger mer om vilka egenskaper kandidaten har.

Vanliga frågor och svar relaterade till "Varför ska man använda personlighetstester"

Ett rekryteringsverktyg är ett oumbärligt digitalt stöd för den som ska göra en rekrytering. Med ett rekryteringsverktyg får du en strukturerad och effektiv rekryteringsprocess som fokuserar på att hitta rätt medarbetare och ger dig tid över till att utföra andra arbetsuppgifter.

Olika test säger olika saker och det finns flera sätt att mäta eller förstå hur någon agerar eller tänker i olika situationer. Ett personlighetstest kan till exempel visa om en person har en benägenhet att vara kreativ eller inte, om personen kan arbeta bra i team eller arbetar bättre på egen hand eller om personen skulle passa som ledare eller inte.

Att genomföra test som en del i din rekrytering kan vara ett viktigt komplement för att till exempel lära dig mer om en kandidats egenskaper. Ett test säger också om personen är lämplig till det jobbet som det ska rekryteras till och visar vilka personliga egenskaper kandidaten har.

Kandidater kan även göra andra tester som kan ge en bild av vilken kompetens eller färdighet som kandidaten har. Genom att rekryteraren använder test som en del i rekryteringsprocessen och ett komplement till intervjuer kan rekryteringen bli ännu mer träffsäker.

Upptäck Grade Recruit

Vill du veta mer om våra rekryteringsverktyg eller boka en kostnadsfri demo? Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort.