Hur ser en bra rekryteringsprocess ut?

Vilka företag behöver rekryteringsverktyg?

Ett rekryteringsverktyg kan användas av alla företag men är till störst hjälp för de företag som gör flera rekryteringar om året. Om ditt företag behöver ha en strukturerad och samlad rekryteringsprocess är det nödvändigt att ni använder ett rekryteringsverktyg.

Ett verktyg ger dig stöd genom hela processen och all information kopplad till kandidaterna och din rekrytering samlas på ett enda ställe. Lättöverskådligt och strukturerat helt enkelt.

Hur hittar man rätt kandidater?

Det finns många sätt att nå och attrahera rätt kandidater. Traditionellt sätt har jobbsidor och nätverk varit effektiva kanaler, men i dagenskonkurrensutsatta kandidatmarknad behöver många företag vara mer kreativa i jakten på talangerna.

När du behöver tillsätta svårrekryterade tjänster såsom specialister, chefer och seniora roller kan det vara en bra idé att använda målgruppsriktad annonsering i sociala medier. Då har du möjlighet att både nå ut bredare en traditionella kanaler, men även rikta din jobbannons mot en specifik målgrupp med rätt erfarenhet och kompetens.

Använder du ett rekryteringsverktyg kan du följa upp och jämföra vilka kanaler som har bidragit till flest kvalificerade ansökningar. På så sättkan du i framtida rekryteringar välja att publicera dina jobbannonser i de kanaler som gett bäst effekt.

Ta fram en kravprofil

När du ska annonsera ett jobb bör ditt första steg vara att skriva ner en kravprofil för tjänsten. Ta hjälp av den rekryterande chefen för att veta vilka kompetenser och erfarenheter som hen önskar att en potentiell kandidat ska ha.

I ditt rekryteringsverktyg kan du skriva in grundkraven för tjänsten i form av urvalsfrågor. När kandidater söker jobbet svarar de på vilka av dina krav de lever upp till och det blir lättare för dig att sålla ut vilka kandidater du vill gå vidare med eller inte.Hur ser en bra rekryteringsprocess ut?

Utforma din jobbannons

Skriv en säljande och lockande jobbannons, fundera på varför någon skulle vilja söka jobbet. Behöver du inspiration kan du söka på jobbsajter hur andra företag har utformat sina annonser. I ditt rekryteringsverktyg får du hjälp med hur din annons kan se ut.

Genom ditt rekryteringsverktyg kan enkelt publicera din annons på de mest populära jobbsidorna, till exempel Arbetsförmedlingen, indeed och LinkedIn. Du kan även med ett par knapptryck beställa målgruppsriktad annonsering i sociala medier för att öka chanserna att attrahera rätt kandidater. En bra annons publicerad på rätt ställe kan även locka passiva talanger som vid tillfället kanske inte aktivt söker efter ett nytt jobb.

En snygg karriärsida kan också hjälpa dig att attrahera rätt kandidater och dessutom stärka ert Employer Brand. På karriärsidan kan till exempel dina befintliga medarbetare berätta om varför de trivs så bra på företaget.

Ta fram en kravprofil

När du ska annonsera ett jobb bör ditt första steg vara att skriva ner en kravprofil för tjänsten. Ta hjälp av den rekryterande chefen för att veta vilka kompetenser och erfarenheter som hen önskar att en potentiell kandidat ska ha.

I ditt rekryteringsverktyg kan du skriva in grundkraven för tjänsten i form av urvalsfrågor. När kandidater söker jobbet svarar de på vilka av dina krav de lever upp till och det blir lättare för dig att sålla ut vilka kandidater du vill gå vidare med eller inte.Hur ser en bra rekryteringsprocess ut?

Utforma din jobbannons

Skriv en säljande och lockande jobbannons, fundera på varför någon skulle vilja söka jobbet. Behöver du inspiration kan du söka på jobbsajter hur andra företag har utformat sina annonser. I ditt rekryteringsverktyg får du hjälp med hur din annons kan se ut.

Genom ditt rekryteringsverktyg kan enkelt publicera din annons på de mest populära jobbsidorna, till exempel Arbetsförmedlingen, indeed och LinkedIn. Du kan även med ett par knapptryck beställa målgruppsriktad annonsering i sociala medier för att öka chanserna att attrahera rätt kandidater. En bra annons publicerad på rätt ställe kan även locka passiva talanger som vid tillfället kanske inte aktivt söker efter ett nytt jobb.

En snygg karriärsida kan också hjälpa dig att attrahera rätt kandidater och dessutom stärka ert Employer Brand. På karriärsidan kan till exempel dina befintliga medarbetare berätta om varför de trivs så bra på företaget.

Hur vet man att man hittar rätt person i en rekrytering?

Att vara helt säker på att man har hittat rätt kandidat i en rekrytering kan vara svårt men när du och den rekryterande chefen känner att en person matchar de krav ni har ställt i er kravprofil, har relevant erfarenhet och har en personlighet som passar in på företaget och företagskulturen då är det en bra indikation på att ni har hittat rätt person.

Att använda ett rekryteringsverktyg för att säkerställa att en kandidat är rätt person för jobbet kan underlätta enormt då du får stöd genom hela rekryteringsprocessen. Det är förstås omöjligt att veta hur länge en person kommer att stanna på företaget men förutom regelbunden kommunikation så finns det flera olika faktorer som kan bidra till att någon trivs bra hos sin arbetsgivare.

Hur ser en bra rekryteringsprocess ut?

Rätt rekryteringsverktyg hjälper dig att hitta rätt kandidat

Rätt rekryteringsverktyg hjälper dig att sålla ut kandidater som kan tänkas vara rätt för din verksamhet. Genom att använda ett rekryteringsverktyg när du rekryterar kommer du att få stöd i processen från början tills det är dags att anställa rätt kandidat. Du får en strukturerad process med automatiska funktioner och du får en lättöverskådlig bild då all information samlas på ett enda ställe.

Funktioner som automatiserar ditt arbetsflöde är till exempel,

  • Smart Reject – de kandidater som inte gått vidare får automatiskt ett utskick

  • Gratis spridning av dina jobbannonser till de vanligaste jobbsajterna

  • Jobbannonsering i sociala medier

  • Kompetensbaserad rekrytering med möjlighet att använda urvalsfrågor

  • Integrationer och integrerade testverktyg såsom personlighetstester

  • Integration med digital referenstagning

  • Möjlighet att följa upp resultaten och få statistik

Vanliga frågor och svar relaterade till “Vilka företag behöver rekryteringsverktyg?”

Ett rekryteringsverktyg är ett digitalt stöd för dig som rekryterar. Ett rekryteringsverktyg strukturerar din rekryteringsprocess och hanterar många moment automatiskt. Det gör det lättare för dig att hitta rätt och rekrytera toppkandidaterna.

Att företag har personalomsättning kan vara en av anledningarna till att rekrytera nya medarbetare. Det är normalt för företag att ha en viss personalomsättning, vilket i praktiken innebär att anställda kan välja att testa på en ny tjänst hos en annan arbetsgivare och företaget får då helt enkelt rekrytera nya medarbetare. Det kan också finnas trender i samhället som gör att personalomsättningen kan öka.

En annan anledning till att rekrytera nya medarbetare kan vara att företaget växer och expanderar. Det är då naturligt att anställa fler medarbetare till nya roller som kanske inte har funnits på företaget innan.

Vad ett rekryteringsverktyg kostar beror på vilka funktioner det innehåller. Funktionerna i ett effektivt och strukturerat rekryteringsverktyg kommer att spara mer tid och pengar för dig än vad rekryteringsverktyget kostar i längden. Du kommer också att få en mer träffsäker rekrytering, vilket gör att du undviker den kostnaden som skulle kunna uppstå vid en felrekrytering.