Talent Management

Vad är Talent Management?

Talent Management är ett begrepp som innefattar en mängd olika processer för att skapa mer engagerade och effektiva medarbetare. En s.k. ”Talent” (en talang) är själva medarbetaren och är något du som chef självklart måste vårda och omhänderta.

Till hjälp använder du ett Talent Management-system som gör att du att enkelt digitalisera och förenkla processerna. Processerna innefattar bl.a. onboarding, medarbetarsamtal, talanganalys, målstyrning, kompetensstyrning och kompetensförsörjning.

För att ta reda på hur vårt Talent Management-system fungerar, läs mer här.