Väx med digital kompetenshantering

Med digital kompetenshantering i Grade Competence kan ni enkelt visualisera kompetensgap, ta tillvara på outnyttjad kompetens och lägga grunden för långsiktig utveckling på både individ- och organisationsnivå. En strukturerad process för kompetenshantering hjälper er att ha rätt kompetens på rätt plats – både idag och imorgon.

Grade Competence innehåller digitalt stöd för:

Kompetensinventering

Kartlägg vilka roller och kompetenser som finns i er verksamhet, och hur väl de matchar den kompetens ni behöver för att nå era övergripande mål. Grade Competence visualiserar kompetensgap på individ-, avdelnings- och verksamhetsnivå och lägger grunden för strategiska beslut kring till exempel kompetensutveckling och rekrytering.

Gränssnittet visar medarbetares roller och dess kopplingar till certifikat, kurser och kompetenser. Den digitala kompetenskartläggningen kan på ett naturligt sätt vävas in i andra processer såsom onboarding, medarbetarsamtal och lärande.

Kompetensförsörjningsplanering

Ta hjälp av Grade Competence för att skapa kompetensförsörjningsplaner för er verksamhet. Planerna fungerar som ett stöd för strategiarbete framåt genom att identifiera kommande kompetensbehov i verksamheten. Grade Competence hjälper er att identifiera de rekryterings- och utbildningsbehov som kommer att finnas på kort och lång sikt för att uppnå era övergripande verksamhetsmål.

Karriärvägar

En vanlig anledning till att medarbetare tappar engagemanget och lämnar verksamheten är brist på utvecklingsmöjligheter. Grade Competence utgår från era medarbetares kompetensprofiler och visualiserar vilka utvecklingsmöjligheter som finns – både på kort och lång sikt. De digitala karriärvägarna inspirerar till utveckling – både inom befintlig roll och helt andra områden – så att ni kan behålla era talanger inom verksamheten.