Helhetslösning för medarbetarundersökningar

Använd Grade Employee Survey för att utvärdera er verksamhet på djupet och identifiera utvecklingsområden. Den forskningsbaserade frågebanken, trygga datahanteringen och omedelbara resultatuppföljningen gör verktyget till ett enkelt och tryggt alternativ för era medarbetarundersökningar.

Grade Employee Survey:

Forskningsbaserad frågebank

Grade Employee Survey innehåller ett stort bibliotek av forskningsbaserade frågor inom områden som arbetsmiljö, diskriminering, motivation, hälsa och engagemang.

Så fungerar Grades medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningar utgör ofta en viktig del av systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom att samla in feedback och information från era medarbetare får ni underlag för att förstå och förbättra de många aspekterna av hur era medarbetare upplever sin arbetsmiljö.

Omedelbar resultatuppföljning

Det som skiljer Grade Employee Survey från andra verktyg för medarbetarundersökningar är att det inte behövs någon manuell handpåläggning av resultatet innan organisationen kan ta del av det. Ni bestämmer helt enkelt på förhand hur detaljerat resultatet ska presenteras – utifrån hur många respondenter som svarat på enkäten i de olika delarna av er organisation. Den smarta integritetshanteringen gör att varje enskild chef enkelt ta del av sitt segmenterade resultat – utan dyra och tidskrävande konsultinsatser.

Syftet med medarbetarundersökningar är att förbättra medarbetares arbetsmiljö.

1. Skapa medarbetarundersökning

Utforma medarbetarundersökningen utifrån biblioteket av mallfrågor. Varje fråga har en rekommenderad integritetsinställning som avgör hur detaljerad resultatuppföljningen blir.

2. Samla in data

När ni känner er nöjda med utformningen av undersökningen skickar ni den till era medarbetare. Varje länk är unik, och det går lika bra att svara i mobil som i desktop. Medarbetarnas svar är helt anonyma.

3. Följ upp resultatet

Resultatet blir tillgängligt så fort enkäten stängts. Varje enskild chef får en unik rapport på team-/avdelningsnivå.

Chefer ska enkelt kunna ta del av undersökningen.

Trygg hantering av data

Det ska kännas tryggt att delta i en medarbetarundersökning. Grade Employee Survey krypterar all data, så att era medarbetare kan känna sig trygga i att de svarar helt anonymt.

Svaren på känsliga frågor hanteras extra varsamt, så det går aldrig att lista ut vem som har svarat vad.

Enkelt att komplettera med pulsmätningar

Många organisationer väljer att komplettera Grade Employee Survey med pulsmätningar, för att löpande få feedback på medarbetarnas välmående och engagemang på arbetsplatsen. Pulsmätningarna kan enkelt utformas utifrån resultatet i den årliga medarbetarundersökningen.

Medarbetare svarar på frågor i medarbetarundersökningen.

Grade hjälper arbetsgivare med sin kompetensförsörjning.

En medarbetarresa i Grade

Grade Employee Survey är en del av Grade Talent – en plattform som används för att utveckla och behålla medarbetare. Modulen för medarbetarundersökningar kan användas helt fristående eller som en integrerad del i Talent-plattformen.

Relaterade produkter:

Digital pre- och onboarding

Välkomna och introducera nya medarbetare med digital onboarding för bästa möjliga start på medarbetarresan.

Learning Management System

Utveckla era medarbetare strategiskt och effektivt med flexibla läraktiviteter för maximal effekt.

Pulsmätningsverktyg

Mät och analysera medarbetares engagemang och välmående med regelbundna pulsmätningar.

Kompetensstyrning

Framtidssäkra er kompetensförsörjning och ta tillvara på outnyttjad kompetens med digital kompetenshantering.

Performance management

Nå era övergripande verksamhetsmål med digitala medarbetarsamtal och effektiv målstyrning.

Grade Employee Survey är en del av vår Talent-plattform och kan användas helt fristående eller sömlöst integrerat med övriga moduler.

Upptäck Grade Employee Survey

Vill du veta mer om Grade Employee Survey eller boka en kostnadsfri demo? Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort. 

Vanliga frågor och svar om medarbetarundersökning

Vad är en medarbetarundersökning?

En medarbetarundersökning är en vanlig metod för att samla in feedback och åsikter från en organisations medarbetare om olika aspekter av deras arbetsplats och arbetsmiljö. Genom att genomföra medarbetarundersökningar kan en organisation kontinuerligt få insikter om medarbetarnas upplevelser, attityder och behov för att förbättra arbetsförhållandena, öka medarbetarnas engagemang och välmående och bidra till organisationsutveckling.

Resultaten från en medarbetarundersökning används för att identifiera områden där förbättringar behövs och för att fatta beslut om åtgärder. Det kan exempelvis lägga grund för nya policies, utbildningar eller andra initiativ som främjar medarbetarnas välmående och engagemang.

Det är viktigt att följa upp medarbetarundersökningar med åtgärder och att kommunicera resultaten och de vidtagna åtgärderna till medarbetarna, för att visa att deras åsikter är betydelsefulla och att organisationen strävar efter att skapa en bättre arbetsplats.

Hur gör man en medarbetarundersökning?

Medarbetarundersökningar görs genom att skicka ut enkäter till organisationens medarbetare. Vanligtvis initieras medarbetarundersökningen av HR eller ledning, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Undersökningens resultat lägger grund för att göra förändringar och förbättringar som bidrar till en bättre arbetsplats, vilket i sin tur kan sänka personalomsättningen och bli en nyckelfaktor för en hållbar kompetensförsörjning.

En medarbetarundsökning består vanligtvis av frågor inom följande området:

 • Arbetsmiljö

 • Ledarskap

 • Arbetsbelastning och arbetsuppgifter

 • Kommunikation

 • Samarbete

 • Arbetslivsbalans

 • Utveckling och karriär

 • Lojalitet och engagemang

Måste man svara på medarbetarundersökning?

Det är vanligtvis frivilligt att svara på en medarbetarundersökning.

Dock bör du ha i åtanke att din organisation med största sannolikhet ber om din feedback i syfte att förbättra din arbetsmiljö och hur du har det på jobbet. Genom att delta i medarbetarundersökningen får du chans att påverka, oftast helt anonymt.

Hur mäter man eNPS?

Det är vanligt att den klassiska eNPS-frågan ingår både i årliga medarbetarundersökningar och pulsmätningar.

"På en skala från 0 till 10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vår organisation som en arbetsplats till en vän eller kollega?"

 1. Ambassadörer (Promoters): Medarbetare som ger betyg 9 eller 10 anses vara "ambassadörer." De är entusiastiska och lojala gentemot organisationen och kan sannolikt rekommendera den som arbetsplats.

 2. Passiva (Passives): Medarbetare som ger betyg på 7 eller 8 anses vara "passiva." De är nöjda med sin arbetsplats, men inte särskilt entusiastiska. De är mindre benägna att rekommendera organisationen än ambassadörerna.

 3. Kritiker (Detractors): Medarbetare som ger betyg på 0 till 6 anses vara "kritiker" eller "detractors." De är inte särskilt nöjda med arbetsplatsen och är osannolika att rekommendera den.

För att beräkna eNPS subtraherar du andelen kritiker från andelen ambassadörer. Formeln är:

eNPS = Andel promotörer (%) - Andel kritiker (%)

Resultatet blir ett tal som kan vara positivt, noll eller negativt. Ett högt eNPS-indextal, t.ex. +50 eller högre, tyder på att majoriteten av medarbetarna är ambassadörer och har en positiv upplevelse av organisationen som arbetsplats. Ett negativt eNPS-värde tyder på att det kan finnas problem som behöver åtgärdas för att förbättra medarbetarnas engagemang och välmående på arbetsplatsen.

Vad är HME?

HME står för Hållbart medarbetarengagemang. Det är en modell och en enkät framtagen av SKR för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner.

HME beräknas utifrån frågorna i följande tre områden:

Motivation
 1. Mitt arbete känns meningsfullt.

 2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete.

 3. Jag ser fram emot att gå till arbetet.

Ledarskap
 1. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser.

 2. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare.

 3. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete.

Styrning
 1. Jag är insatt i min arbetsplats mål.

 2. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.

 3. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete.

Grade Employee Survey erbjuder fullt stöd för genomförande av HME-enkät.

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på , Grade använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata