Vad kostar learning management system?

Vad ett LMS, Learning Management System kostar beror på i vilken omfattning er organisation vill använda systemet och hur många användare ni kommer att ha.

Ett bra learning management system går att anpassa på olika sätt kring hur er verksamhet ser ut. När verksamheten använder ett LMS för allt lärande kan det spara tid och pengar både för verksamheten och för de medarbetarna som ska delta i kurserna.

Rätt plattform för lärande kan faktiskt minska kostnaderna för personalutbildning då ni inte längre behöver traditionella utbildningsmetoder som till exempel föreläsningar eller externa kurser.

Vad kostar learning management system?

Vill du läsa mer om lärande och LMS?

Vad innebär utbildning genom ett learning management system?

Ett Learning Management System används internt inom en organisation eller ett företag för att synliggöra allt lärande, alltså de kurser som behövs i verksamheten och de kurser som ni väljer att skapa eller lägga till i er plattform.

Många av utbildningarna och kurserna i ett LMS genomförs av medarbetaren direkt i plattformen och kan också följas upp av till exempel en kursadministratör, HR eller chefen till medarbetaren.

Exempel på kurser som kan finnas i en lärplattform är, compliance, e-leraning samt vanliga klassrumskurser.

Ett LMS kan stötta er kompetensutveckling och i slutändan hjälpa er att sälja mer och få nöjdare kunder.

Ett bra learning management system kan användas av alla

Ursprungligen var det främst inom skolvärlden som lärplattformar, eller learning management system användes i utbildningen.

Idag kan företag och organisation inom alla olika branscher använda sig av ett LMS för att stötta och strukturera medarbetarnas kompetensutveckling.

Det är främst inom en medelstor eller större organisation som ett LMS kan vara ett bra stöd för lärandet då det ger strukturerad och lättillgänglig uppföljning av utbildningarna och samlar allt lärande i en och samma kurs-plattform.

Lärande samlat på ett ställe

När du använder ett LMS som stöd för verksamhetens kompetensutveckling kan du hantera alla former av utbildning, från komplexa ledarskapsprogram till digitala mikrokurser.

I det inbyggda författarverktyget kan du även göra egna utbildningar. Det kan till exempel vara digitala så kallade e-learningkurser eller andra mer unika kurser som era användare kan behöva för att utvecklas inom er organisation.

Att samla all kunskap i en och samma utbildningsplattform kan bidra till att dela er kunskap enkelt inom en organisation.

Dessa funktioner kan du hitta i en komplett lärplattform:

 • Författarverktyg för de organisationer som vill kunna skapa egna unika kurser och e learning-utbildningar
 • Möjlighet till olika innehåll och upplägg för olika kurser kallas också för Blended Learning
 • Stöd för pre- och onboarding som tar vara på och behåller nya medarbetares engagemang
 • Gamification, för att kunna utbildas genom spel, vilket kan göra lärandet roligare
 • Testverktyg för att testa vilka kunskaper som medarbetarna har fått efter en utbildning
 • Tidsinställda certifikat som påminner när någon behöver uppdatera sina kunskaper inom ett visst område

Det är också viktigt att följa upp varje kurs och se hur de har fungerat. I en bra lärplattform finns ett inbyggt enkätverktyg så att deltagarna får möjlighet att snabbt kan svara på hur de upplevde utbildningen och ge dig möjlighet till förbättringar.

Det går även att synliggöra ert lärande och era kurser för både interna och externa målgrupper på ett enkelt sätt i systemet.

Ett learning management system ska vara:

 • Författarverktyg för de organisationer som vill kunna skapa egna unika kurser och e learning-utbildningar

 • Möjlighet till olika innehåll och upplägg för olika kurser kallas också för Blended Learning

 • Stöd för pre- och onboarding som tar vara på och behåller nya medarbetares engagemang

 • Gamification, för att kunna utbildas genom spel, vilket kan göra lärandet roligare

 • Testverktyg för att testa vilka kunskaper som medarbetarna har fått efter en utbildning

 • Tidsinställda certifikat som påminner när någon behöver uppdatera sina kunskaper inom ett visst område

Det är också viktigt att följa upp varje kurs och se hur de har fungerat. I en bra lärplattform finns ett inbyggt enkätverktyg så att deltagarna får möjlighet att snabbt kan svara på hur de upplevde utbildningen och ge dig möjlighet till förbättringar.

Det går även att synliggöra ert lärande och era kurser för både interna och externa målgrupper på ett enkelt sätt i systemet.

Ett learning management system ska vara:

 • Enkelt att integrera mot till exempel HR-system

 • SCORM-kompatibelt

 • Tillgänglighetsanpassat enligt direktivet WCAG 2.1 AA

 • GDPR-säkert

Att bara ha en plattform för lärande kommer att kunna komma igång med er interna kompetensutveckling.

Tips till dig som ska välja ett LMS

När man ska skaffa ett LMS finns det flera faktorer som man kanske vill jämföra för att välja det bästa alternativet för organisationen.

Här följer några tips som du kan ha med dig när du jämför olika LMS:

 • Funktionalitet: Vilka funktioner erbjuds? Behöver ni ha funktioner som kursmaterialhantering, deltagarhantering, bedömning och feedback, rapportering och statistik, integrationer med andra verktyg och hur användarvänligt ska det vara?

 • Skalbarhet: Kan det skalas upp för att passa verksamhetens storlek och behoven på lång sikt? Kan det hantera fler använder och kurser?

 • Kostnad: Hur mycket kostar det? Tänk på att det kan finnas licenskostnader för era användare, kostnad för implementation, anpassning och underhåll.

 • Support: Vilken typ av support erbjuds av LMS-leverantören? Vilka tider är supporten tillgänglig? Finns det teknisk support och/eller support för innehållet?

 • Anpassning: Kan det anpassas efter verksamhetens specifika krav? Kan det anpassas efter er grafiska profil och era utbildningsmål?

 • Säkerhet: Hur säkert är det? Vilka säkerhetsåtgärder finns det för att skydda kursmaterialet och användardata?

Det är inte bara medarbetare som kommer ha nytta av ert LMS, era kunder kommer även veta att ni satsar på kompetensutveckling.

Utbildningar i ett LMS

Ett LMS, Learning Management System, kan erbjuda ett brett utbud av utbildningar för användarna, beroende på företagets eller organisationens krav.

Här är några exempel på kurser som kan finnas i ett LMS:

 • Onboarding-utbildning för nyanställda: Ger nya medarbetare en grundläggande förståelse för organisationens värderingar, kultur och policies.

 • Kompetensbaserad utbildning: Fokuserar på att utveckla eller förbättra specifika kompetenser hos medarbetarna, som exempelvis kommunikation, ledarskap eller projektledning.

 • Försäljnings- och marknadsföringsutbildningar: Ska lära medarbetarna om försäljningstekniker, marknadsföringsstrategier och kundservice.

 • Compliance-utbildning: Fokuserar på att utbilda medarbetare om relevanta lagar och regler för företaget, som exempelvis dataskyddsförordningar, arbetsmiljöregler och etiska riktlinjer.

 • Säkerhetsutbildningar: Fokuserar på att lära medarbetarna mer om säkerhetsfrågor, som exempelvis brand- och nödutrymningsprocedurer, cybersäkerhet och hantering av farliga ämnen.

 • Tekniska kurser: Dessa kurser fokuserar på att utveckla tekniska färdigheter hos medarbetarna, som exempelvis programmering, webbutveckling och databashantering.

Genom att erbjuda olika typer av kurser som täcker olika ämnen och behov kan ett LMS hjälpa till att förbättra medarbetarnas kunskap och färdigheter, samt främja karriärutveckling och kompetensutveckling.

Lärplattformar är ett bra sätt att samla de bästa utbildningarna som hjälper användare, kunder och arbetsgivare

Stöd för strukturerad onboarding

Ett learning management system kan med fördel användas för att skapa effektiva onboarding-utbildningar för nya medarbetare.

I ditt LMS kan du enkelt skapa digitala kurser och göra lättöverskådliga checklistor som både chefer och HR kan följa upp. Detta bidrar till att ta tillvara på det engagemang som nya medarbetare visar i början av sin anställning och ökar chanserna att behålla duktiga talanger.

Studier visar att en effektiv onboarding-process ökar sannolikheten för att medarbetare stannar kvar hos arbetsgivaren.

Fördelarna med att ha ett LMS för onboarding-processen kan ytterligare förstärkas genom integration med ditt rekryteringsverktyg. Detta möjliggör automatisk inbjudan till pre- och onboarding direkt när en ny medarbetare skrivit på sitt anställningsavtal.

LMS och integration med andra verktyg kan således spara tid och öka effektiviteten i er onboarding-process.

Många funktioner går per automatik i ett LMS, vilket sparar både tid och pengar helt enkelt.

LMS gör det enkelt att hantera compliance

Compliance-kurser är en viktig del av utbildningsutbudet i ett LMS, då de fokuserar på att utbilda medarbetare om lagar och regler som är relevanta för företaget.

Dessa kurser kan inkludera ämnen som dataskyddsförordningar, arbetsmiljöregler och etiska riktlinjer, och hjälper till att säkerställa att organisationen följer gällande regleringar och standarder.

Genom att erbjuda compliance-kurser i ett LMS kan organisationen se till att alla medarbetare som vill har tillgång till nödvändig utbildning och att de är medvetna om vad som krävs för att uppfylla företagets eller organisationens krav och riktlinjer.

LMS är det bästa sättet att hålla koll på er verksamhets kompetensutveckling och hur ni använder fortbildning.

Enkelt att skapa digitala kurser med författarverktyget

Författarverktyg är en central komponent i ett LMS, eftersom det används för att skapa och utveckla innehåll för utbildningskurser.

Författarverktyget ger dig som vill möjlighet att skapa interaktiva och engagerande inlärningsmaterial genom att kombinera text, bilder, ljud och video.

Med hjälp av dessa verktyg kan utbildningsmaterial skapas och anpassas för att passa företagets eller organisationens behov och mål.

En av de främsta fördelarna med författarverktyg i ett LMS är att det ger en användare fullständig kontroll över utbildningsinnehållet. De kan enkelt lägga till, ändra eller ta bort material för att se till att det är aktuellt och relevant. Detta gör det också lättare att anpassa innehållet till olika målgrupper och deras specifika inlärningsbehov.

Författarverktyget kan även ge en användare möjlighet att skapa kursmaterial på ett strukturerat och organiserat sätt.

Verktyget har ofta inbyggda mallar och teman som kan användas för att skapa en enhetlig “look and feel” för utbildningsmaterialet. Dessutom kan författarverktyget ofta integreras med andra program och verktyg, vilket gör det enkelt om man vill lägga till interaktiva element som quiz, diskussionsforum och andra interaktiva funktioner.

Författarverktyget gör det enkelt för användarna att skapa anpassat och interaktivt utbildningsmaterial i ett learning management system. Detta ger företag och organisationer möjlighet att skapa skräddarsydda utbildningskurser som passar deras specifika krav och mål.

När du jämför olika funktioner i LMS-plattformar får du mer koll på vilket som passar din verksamhet bäst.

Vad innebär stöd för SCORM i LMS?

SCORM, Sharable Content Object Reference Model, är en standard för e-learning som möjliggör export och import av digitala utbildningar mellan olika Learning Management Systems.

SCORM är utformat för att skapa interaktiva innehåll som kan spåras och rapporteras tillbaka till systemet för att ge användarna feedback och betyg.

Fördelarna med att ha SCORM i din lärplattform är att det gör det möjligt att skapa utbildningar som kan användas i olika LMS, vilket är användbart för organisationer som använder flera olika system för lärande. SCORM-standardiseringen används av många inom e-learning-branschen.

En annan fördel med SCORM är att det gör det möjligt att spåra medarbetarnas prestationer i kurserna och kan ge feedback och betyg på deras framsteg. Det ger organisationen en bra överblick över hur utbildningarna fungerar för medarbetarna.

SCORM är därför en användbar standard för organisationer som vill skapa och importera digitala utbildningar i sina LMS-system och göra det möjligt för användarna att förbättra sina färdigheter på ett effektivt sätt.

Upptäck Grade Learning

Vill du veta mer om vårt Learning management system, Grade Learning? Kontakta oss genom att fylla i vårt formulär.

Vanliga frågor och svar relaterade till "Vad kostar learning management system?"

Vad står LMS för?

LMS står för, Learning management system, och kan översättas till lärplattform eller utbildningsplattform på svenska.

Ett LMS, learning management system, innehåller många funktioner som automatiserar och strukturerar all form av lärande och kompetensutveckling internt i en organisation.

Varför bör en verksamhet ha ett LMS?

Genom att använda ett LMS för allt lärande i en verksamhet får du bättre struktur och du får full koll på alla medarbetares kompetensutveckling.

När du samlar all digital utbildning på ett och samma ställe kan du också enklare följa upp alla medarbetares resultat och se vilka medarbetare som har deltagit i vilka utbildningar och vilka som har kurser kvar som ska genomföras.

Att samla all utbildning i en lärplattform kan ge stora fördelar när det finns många användare som behöver uppdaterade kunskaper inom ett område eller som vill ha kompetensutveckling eller vidareutveckla sig.

Vad kan en utbildningsplattform kan användas till?

En utbildningsplattform kan användas för att skapa struktur på lärande, kompetensutveckling och utbildning inom ett företag eller en organisation.

Rätt verktyg kan även hjälpa deltagare i kurser att snabbt få information om vilka mål de behöver nå, vilken utbildning de behöver genomföra och vad de behöver kunna för att utvecklas inom organisationen.

Vad kostar ett LMS?

Vad ett LMS eller en lärplattform kostar kan bero på en mängd faktorer, såsom funktionalitet, hur många användare, integrationer, hosting och support.

Det beror också på vilka behov som finns i verksamheten. Är ni en större verksamhet med många anställda som till exempel måste följa ett compliance-regelverk, då kan ett LMS behöva vara mer omfattande.

Det kan vara dyrare för en större verksamhet att inte använda sig av ett LMS då utbildning och kompetensutveckling kan ta upp både tid och resurser. Dessutom är det troligtvis ännu dyrare att ta in externa utbildare eller föreläsare eller att skicka medarbetarna på externa kurser.

Jämför olika LMS-plattformar för att hitta den som kan anpassas efter din organisation.

Vilken lärplattform är bäst?

Vilken lärplattform som fungerar bäst för din verksamhet behöver du själv ta reda på genom att först ta reda på vilka krav din organisation har. När du har koll på era behov jämför du de olika funktionerna i LMS:en för att se vilket som passar er.

Här jämför du olika LMS-leverantörer och du kan läsa mer om vilka andra system som finns på den svenska marknaden.

När man väljer vilket LMS man ska ha i en verksamhet bör man se över vilka mål man har kring de specifika kurserna. Man bör också se över vilka funktioner man behöver i sitt LMS.

Vad är ett LXP?

LXP står för Learning Experience Platform och är en typ av mjukvara som används för att skapa och hantera en personaliserad och engagerande inlärningsupplevelse för anställda eller studenter.

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på , Grade använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata