Varför används learning management system?

Varför används learning management system?

Ett LMS, learning management system används med fördel av medelstora och stora organisationer och företag som vill ha struktur på sitt lärande.

LMS står för learning management system och är en lärplattform som samlar blended learning, alltså alla olika former av utbildningar och kurser, digitalt i ett system.

Eftersom ett LMS är webbaserat och all utbildning finns online, kan medarbetare logga in i lärplattformen när som helst. Därför är ett LMS ett bra sätt för en organisation att samla allt sitt lärande när de vill kompetensutveckla sin personal, sina kunder eller sina leverantörer.

Många behöver stöd av ett LMS i sin verksamhet.

Vill du läsa mer om lärande och LMS?

Vad innebär blended learning i ett LMS?

Blended learning i ett Learning Management System, LMS, är en pedagogisk metod som kombinerar traditionella klassrumsundervisningar med digitala läromedel för att skapa en optimal inlärningsupplevelse för medarbetarna.

Genom att kombinera både online- och offline-inlärning kan medarbetarna dra nytta av det bästa från båda världar. På så sätt kan deltagarna ta del av online-kurser, videolektioner, quiz, och andra digitala material i sitt eget tempo.

De kan sedan använda klassrumsundervisningen för att fördjupa sina kunskaper, diskutera och samarbeta med de andra som genomför utbildningen och den som håller i kursen.

Blended learning i ett LMS ger också medarbetarna flexibilitet att genomföra utbildningarna eller kurserna när som helst och var som helst. Genom till exempel en mobilapp eller en webbaserad plattform, kan medarbetarna ha tillgång till kursmaterial var de än befinner sig.

För den som ska hålla i en kurs ger blended learning i ett LMS möjlighet att skapa en mer engagerande och dynamisk inlärningsupplevelse. En kursadministratör eller utbildare kan använda LMS:et för att skapa och hantera kurser, till exempel e-learning-kurser, tilldela uppgifter, ge feedback och se vilka framsteg som görs i de olika utbildningarna.

Blended learning i ett LMS är också kostnadseffektivt eftersom det minskar behovet av traditionella läroböcker och andra material, och kan minska kostnaderna för externa utbildningar och eventuella resor.

Enkelt att integrera med andra system

Att integrera ett Learning Management System, LMS, med andra HR-system kan vara enklare än man tror. Genom att integrera ett LMS med andra system, som exempelvis ett system för personaladministration eller en rekryteringsplattform, kan man skapa en sömlös upplevelse för både anställda medarbetare och för systemadministratörer.

En av de största fördelarna med att integrera ett LMS med andra system är att det kan spara tid och minska dubbelarbete. Genom att synkronisera data mellan systemen kan man undvika manuella uppdateringar och minska risken för felaktigheter.

Det finns flera tekniska lösningar för att integrera olika system. En av de vanligaste metoderna är att använda API:er (Application Programming Interface). API:er möjliggör kommunikation och utbyte av data mellan olika system, vilket gör det möjligt att automatisera processer och överföra information i realtid.

När man integrerar ett LMS med andra HR-system kan man också dra nytta av mer avancerade funktioner. Till exempel kan man använda data från ett personaladministrationssystem för att skapa anpassade inlärningsplaner för olika anställda, eller använda data från en rekryteringsplattform för att automatiskt skapa onboarding-utbildning av nya användare i ett LMS.

I slutändan kan integrationen av ett LMS med andra HR-system hjälpa er att skapa en mer sömlös och effektiv inlärningsupplevelse för era anställda medarbetare samtidigt som ni minskar administrativa arbetsbelastningar.

Hur ska man tänka när man ska välja rätt LMS för verksamheten?

Att välja rätt Learning Management System, LMS, för er verksamhet kan vara en avgörande faktor för att skapa en effektiv inlärningsmiljö för era anställda medarbetare. Här är några faktorer att överväga när ni väljer ett LMS:

Funktionalitet: Se till att LMS:et har de funktioner som ni behöver för att stödja just er verksamhet. Detta kan inkludera funktioner som möjlighet att skapa e-learning, författarverktyg, gamification, compliance-utbildningar, tidsimställda certifikat, utvärderingar med mera.

Anpassningsbarhet: Se till att LMS:et kan anpassas efter era behov och er verksamhet. Detta kan inkludera anpassning av användargränssnitt, inlärningsmoduler och rapporter.

Tillgänglighet: Se till att LMS:et är tillgänglighetsanpassat enligt WCAG 2.1 AA-standard och är kompatibelt med olika webbläsare och enheter. Detta gör det möjligt för alla användare att ta del av kursmaterial på ett likvärdigt sätt.

Pris: Jämför priser mellan olika LMS-leverantörer och se till att LMS:et passar in i verksamhetens budget.

Support och utbildning: Se till att LMS-leverantören erbjuder tillräckligt med support och utbildning för att säkerställa att era anställda medarbetare kan använda LMS:et på ett effektivt sätt.

Integrationsmöjligheter: Se till att LMS:et är enkelt att integrera med andra HR-system som ni använder för att skapa en mer sömlös inlärningsupplevelse.

Att välja rätt LMS för er verksamhet kan vara en stor utmaning, men genom att överväga dessa faktorer kan du hitta ett LMS som passar dina behov och stödjer en effektiv inlärningsmiljö för alla anställda medarbetare.

Ett LMS gör det enkelt för organisationens lärande

Vill du läsa mer om learning management system?

Därför ska ni välja ett tillgänglighetsanpassat LMS

Att använda ett Learning Management System, LMS, som är tillgänglighetsanpassat enligt WCAG 2.1 AA är en viktig faktor för att inkludera alla medarbetare och skapa en rättvis inlärningsmiljö.

WCAG 2.1 AA fastställer riktlinjer för webbtillgänglighet och är internationellt erkänd som standard för att skapa webbinnehåll som är tillgängligt för personer med funktionshinder.

Ett tillgänglighetsanpassat LMS gör det möjligt för personer med funktionshinder att använda plattformen med lika stor lätthet som andra användare.

Detta innebär att medarbetare med funktionshinder kan ta del av kursmaterial och andra resurser på ett likvärdigt sätt, vilket i slutändan kan bidra till att förbättra deras inlärningsresultat och upplevelser.

En organisation bör alltid tänka på tillgänglighet i ett LMS.

Många färdiga utbildningar för hela organisationens lärande

Ett färdigt kursbiblioteket innehåller digitala utbildningar inom områden som GDPR, likabehandling, informationssäkerhet och brandsäkerhet.

Nya e-kurser tillkommer löpande och med plattformens inbyggda författarverktyg kan ni enkelt finjustera innehållet så att det passar just er verksamhet. 

Genom att prenumerera på färdiga e-kurser kan ni utveckla era medarbetare inom relevanta områden för er verksamhet. De färdiga kurserna är framtagna av experter inom lärande och man kan känna sig trygg i att utbildningarna hålls uppdaterade utifrån gällande regelverk.

När man prenumererar på e-learning-content innebär det att man har fri tillgång till ett gediget kursbibliotek. Kurserna laddas ner i SCORM-format och kan användas precis som de är, eller anpassas efter de behov som finns i er verksamhet.

Genom att importera kursbiblioteket till ert LMS kan ni erbjuda era anställda en välfylld kurskatalog med digital utbildning inom viktiga områden, till exempel likabehandling, GDPR och ergonomi & friskvård.

Exempel på kurser som ingår när du prenumererar kan vara:

 
 • Första dagen (mallkurs för introduktionsutbildning)

 • Grundkurs GDPR

 • Likabehandling (HBTQ)

 • Ergonomi och friskvård

 • Sjukdom och pension

 • Feedback

 • Informationssäkerhet

 • Brandsäkerhet

En prenumerant får nya utbildningar automatiskt.

Hur fungerar ett inbyggt författarverktyg i ett LMS?

Författarverktyg i ett Learning Management System, LMS, hjälper användare att skapa, redigera och publicera innehåll som kan användas för inlärning och undervisning. Dessa verktyg är vanligtvis integrerade i LMS-plattformen för att ge den som författar en kurs en enkel och centraliserad plats för att skapa och hantera flera olika typer av kursinnehåll.

Författarverktyg kan variera beroende på LMS, men de vanligaste funktionerna inkluderar följande:

 • Innehållsskapande: Den som författar en kurs kan skapa och organisera kursinnehåll som text, bilder, ljud och video genom ett drag-och-släpp-gränssnitt.

 • Kollaborativt arbete: Flera användare kan samarbeta för att skapa och redigera innehåll i realtid.

 • Innehållsredigering: Den som författar en kurs kan redigera och uppdatera befintligt innehåll med en mängd olika verktyg som rättstavning och grammatikkontroll, stilformatering och bildhantering.

 • Bedömning och utvärdering: Den som författar en kurs kan skapa bedömningsverktyg som quiz och test för att utvärdera deltagarnas kunskaper.

 • Publicering: Den som författar en kurs kan publicera kursinnehåll direkt på LMS-plattformen och göra det tillgängligt för användarna.

 • Återanvändning: Den som författar en kurs kan återanvända befintligt innehåll genom att kopiera eller exportera det till andra kurser eller användare.

Genom att ha verktyg integrerade i lärplattformar kan användarna skapa och publicera kursinnehåll på en och samma plats och göra det enkelt att uppdatera innehållet vid behov.

Ett författarverktyg hjälper er att enkelt skapa nya kurser.

Tidsinställda certifikat hjälper till att hålla koll

Tidsinställda certifikat är en viktig funktion i ett Learning Management System. Det gör det möjligt för instruktörer att kunna automatisera utdelningen av certifikat till deltagarna efter att de har slutfört en viss kurs eller ett specifikt moment inom kursen.

Genom att använda tidsinställda certifikat kan kursinstruktörer och utbildningsadministratörer spara tid och minska administrationen genom att undvika manuell hantering av certifikatutdelning.

När en deltagare slutför en kurs eller ett moment inom en kurs, kan LMS:et automatiskt generera ett certifikat som kan anpassas efter instruktörens/administratörens önskemål. Certifikatet kan innehålla olika uppgifter, som deltagarens namn, kursnamn, datum för slutförande, samt andra relevanta detaljer.

Tidsinställda certifikat är också en bra motivation för medarbetarna att slutföra kurser och uppgifter i tid, eftersom de kan se fram emot att få ett officiellt intyg på sitt arbete och prestationer. Dessutom kan tidsinställda certifikat också vara till nytta för arbetsgivare som vill verifiera de anställdas kompetenser och prestationer.

Att använda tidsinställda certifikat är en enkel och effektiv metod för instruktörer för att hantera certifikatutdelningen inom ett LMS. Genom att automatisera processen kan instruktörer och kursadministratörer spara både tid och energi, samtidigt som deltagarna kan känna sig belönade för sitt hårda arbete och engagemang.

Med ett LMS kommer nya medarbetare ofta igång snabbt.

Se till att ditt LMS, system för lärande, följer GDPR

Ett LMS kan innehålla mycket känslig information, inklusive personuppgifter om anställda och andra användare. Därför är det viktigt att säkerställa att LMS:et kan följa dataskyddsförordningen, GDPR.

För att uppfylla GDPR-reglerna är det viktigt att säkerställa att LMS:et har lämpliga säkerhetsfunktioner på plats. Detta inkluderar att ha starka autentiseringsmetoder för att säkerställa att endast auktoriserade användare kan få tillgång till systemet och dess data. Det är också viktigt att ha en säkerhetsplan på plats för att hantera säkerhetsincidenter om de skulle inträffa.

Bara de som har behörighet kan logga in ert LMS.

Vill du veta mer om vårt Learning management system, Grade Learning? Kontakta oss genom att fylla i vårt formulär.

Vill du boka en demo eller veta mer om vårt LMS, Grade Learning? Vi svarar gärna på dina frågor och ger dig support för att hitta rätt.

Vanliga frågor och svar relaterade till "Varför används learning management system?"

Varför LMS?

Att ha ett Learning Management System, LMS, i en verksamhet kan ha flera fördelar. Ett LMS möjliggör en effektiv och strukturerad inlärning för de anställda genom att erbjuda en centraliserad plattform för inlärning, utbildning och utveckling.

Det gör det också möjligt för företag att skapa och hantera utbildningsmaterial på ett enkelt och skalbart sätt samtidigt som man får tillgång till statistik och rapporter för att utvärdera resultat och effektivitet.

Dessutom kan ett LMS även öka engagemanget och motivationen hos de anställda genom att erbjuda lärandemöjligheter och karriärutveckling, vilket kan bidra till att öka produktiviteten och minska personalomsättningen.

Vad står LMS för?

LMS står för Learning Management System, och är en plattform som används för att hantera, distribuera och spåra inlärning och utbildning online.

LMS, system för lärande, kan också kallas för lärplattform på svenska.

Vad är ett LXP?

LXP står för Learning Experience Platform, vilket är en typ av plattform som fokuserar på att leverera en personlig och engagerande inlärningsupplevelse genom att använda AI och andra tekniker för att anpassa inlärningsmaterialet efter individen.

Vad en lärplattform kan användas till?

En lärplattform, eller Learning Management System, LMS, kan användas för att hantera och leverera inlärningsmaterial och utbildning online.

Det kan även användas för att skapa och distribuera kursmaterial, för att tillhandahålla online-utbildning, för att administrera och spåra inlärningsaktiviteter och för att utvärdera inlärningsresultat.

En lärplattform kan användas av företag och organisationer för att utbilda anställda. Det kan även användas av utbildningsinstitutioner för att leverera kursmaterial. En lärplattform kan erbjuda medarbetarna digitala utbildningar och kurser av olika slag. Det är en flexibel och skalbar plattform som kan anpassas efter behovet och syftet med inlärningen.

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på , Grade använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata