Pulsmätningar av medarbetarengagemang

Med Grade Pulse kan ni enkelt mäta och analysera era medarbetares engagemang och välmående. Följ trender i realtid och få hjälp att agera proaktivt utifrån resultatet av pulsmätningarna.

Grade Pulse:

Behåll nöjda medarbetare - så funkar det

Årliga medarbetarundersökningar riskerar att missa grus i maskineriet som på sikt kan leda till lågt medarbetarengagemang och hög personalomsättning. Använd Grade Pulse som ett komplement för att alltid ha örat mot rälsen och få möjlighet att agera snabbt på era medarbetares feedback.  

1.

Skapa pulsmätning

Att skapa en pulsmätning i Grade Pulse är enkelt. Välj vilka områden du vill mäta, och hur många frågor från varje kategori enkäten ska innehålla.

Bestäm tidsintervall och vilken del av organisationen du vill skicka till. Det går bra att skicka olika mätningar till olika delar av organisationen.

2.

Samla in data

Enkäterna skickas nu ut till era medarbetare. Varje länk är unik, och det går lika bra att svara i mobil som i desktop. 

Medarbetarna svarar på snabba graderingsfrågor, och har även möjlighet att lämna feedback till sin chef – anonymt om så önskas. 

3.

Agera på resultatet

Resultatet av pulsmätningarna följs upp i intuitiva dashboards. Varje enskild chef ser trender för sitt team i realtid och får databaserade förslag på åtgärder utifrån pulsmätningarnas resultat. 

Självklart kan resultatet enkelt delas med era medarbetare. 

Komplettera med Grade Employee Survey

Många organisationer väljer att kombinera pulsmätningar med djupgående medarbetarenkäter någon gång per år. Medarbetarundersökningar är ofta en viktig pusselbit inom systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Relaterade produkter:

Learning Management System

Utveckla era medarbetare strategiskt och effektivt med flexibla läraktiviteter för maximal effekt.

Digital pre- och onboarding

Välkomna och introducera nya medarbetare med digital onboarding för bästa möjliga start på medarbetarresan.

Kompetensstyrning

Framtidssäkra er kompetensförsörjning och ta tillvara på outnyttjad kompetens med digital kompetenshantering.

Performance management

Nå era övergripande verksamhetsmål med digitala medarbetarsamtal och effektiv målstyrning.

Medarbetarundersökningar

Använd medarbetarundersökningar för att utvärdera er verksamhet på djupet och identifiera utvecklingsområden.

Grade Pulse är en del av vår Talent-plattform och kan användas helt fristående eller sömlöst integrerat med övriga moduler.

Kontakta oss!

Har du frågor eller vill veta mer om oss? Fyll i formuläret så återkommer vi!

Vanliga frågor om pulsmätningar och Grade Pulse

Vad är ett pulsmätningsverktyg?

Pulsmätningsverktyg används för att skicka ut enkäter till medarbetare med regelbundna intervall. Det är ett effektivt sätt att samla in data i realtid kring hur medarbetare känner inför sitt arbete och arbetsmiljö - ofta med fokus på engagemang och välmående.

Vad är eNPS?

Employee Net Promoter Score (eNPS) är en populär metod för att mäta medarbetarengagemang. Genom att låta medarbetare svara på frågan Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till andra?  får man ett mått på hur lojala verksamhetens medarbetare är.