Ett bra LMS är ett målgruppsanpassat LMS

Det första intrycket är viktigt, hos vissa målgrupper till och med avgörande. Därför ser vi till att utbildningsportalen som era utbildningsdeltagare möter är väl genomtänkt, präglas av er organisation och bara innehåller utvald, snyggt förpackad och användarvänlig funktionalitet.

Vad är LUVIT Så fungerar det Boka demo

Varför LUVIT LMS?

Lite bättre passform

De flesta LMS har en stor mängd funktionalitet, det har vårt också. I LUVIT finns stöd för små och stora utbildningar, e-learning och lärarledda. Ni kan få uppföljning, kommunikationsstöd, kompetenshantering och stöd för att digitalisera hela er process för kompetensförsörjning. Den stora skillnaden är att LUVIT är vårt eget system, det är vi som styr innehållet helt och hållet och vi kan anpassa det efter just era förutsättningar och er målgrupp.

Inbyggt författarverktyg för smartphones och surfplattor

I LUVIT ingår vårt responsiva författarverktyg LUVIT Composer. Composer är byggt för att det ska vara enkelt att uppdatera och bygga enkla utbildningar och test. Samtidigt har LUVIT Composer stöd för att bygga avancerade, interaktiva utbildningar med uppföljning. LUVIT Composer är vårt förstahandsval när vi själva producerar utbildningar.

Uppföljning är centralt

Gav utbildningen effekt? Behöver ni förändra något i den? Med LUVIT LMS är det enkelt att administrera och följa upp utbildningsdeltagarna, vilket är en viktig komponent i en lyckad utbildningssatsning. LUVIT är ett lättanvänt och användarvänligt verktyg för att utvärdera resultat och se effekter, oavsett om ni vill ha detaljerad eller mer övergripande uppföljning.

Vill du veta mer hur LUVIT fungerar i din bransch?


Vad är LUVIT LMS?

LUVIT LMS är vår egenutvecklade lärplattform och används av ett hundratal företag, myndigheter, organisationer, universitet och utbildningsinstitut i många länder.

Fördelarna med LUVIT är bland annat flexibiliteten och de många möjligheterna. Eftersom vi utvecklar LUVIT själva kan vi skala och anpassa det, samt skapa helt nya funktioner, helt baserat på era behov.

LUVIT stödjer exempelvis uppföljning och statitsik, personlig inloggning, kommunikation och test/certifiering.

I LUVIT finns fullt stöd för Talent Management och Blended learning vilket i kombination med våra konsulttjänster ger er organisation den hjälp ni behöver för att enkelt komma igång med ert lärande.

I LUVIT finns även det inbyggda, responsiva författarverktyget Composer i vilket ni enkelt skapar eller uppdaterar utbildningar.

Funktionerna och modulerna i LUVIT LMS är indelade i Online, Blended och Talent Management.

Övergripande funktioner i LUVIT LMS:.

 • Tryggt och stabilt, används av 100 000-tals användare över hela jordklotet i över 15 år.
 • Anpassningsbart ”skinn”/gränssnitt genom bl.a. logotyp och färger.
 • 16 språk
 • Moduluppbyggt
 • Erbjuds både som molntjänst (SaaS) eller installation hos er
 • Möjlighet att integrera till andra system
 • Öppenhet genom omfattande Webservice API
 • Flexibelt behörighetssystem
 • Hanterar enhetsstrukturer som t.ex. dotterbolag i större företagsgrupper, med möjlighet till olika inställningar, behörigheter, ”skinn”, kurskataloger och mallar på olika enheter
 • Stöd för SCORM 2004 och 1.2

I Online finns allt för e-learning. Från att skapa innehåll till uppföljning.

Vissa av våra kunder vill att deltagaren enbart ska se kursinnehållet. Andra kunder vill att deltagaren ska återkomma in i kursen flertal gånger och känna gemenskap och bli inspirerade från andra deltagare och då blir LUVITs sociala funktioner som blogg, chat, forum och aktivitetspanel smidiga att använda.

LUVIT klarar båda varianterna. Utbildningsmiljön är  konfigurerbar så den passar olika pedagogiska modeller. Det går även att mixa olika pedagogiska modeller i olika kurser på samma installation.

Funktioner i utbildningsmiljön:

 • Kurskatalog
 • Stödjer en mängd olika innehållsformat som HTML5, Flash, film, pod, bild, text m.m.
 • Inbyggt författarverktyg med mallhantering
 • Import och export av färdigt kursinnehåll
 • Materialbibliotek med bl.a. versionshantering
 • Testverktyg
 • Certifiering och certifikat-funktionalitet
 • Portalmöjlighet med olika inställningsbara paneler
 • Responsivt gränssnitt som ger en bra upplevelse på även mindre skärmar som mobil och läsplatta
 • Diskussionsforum
 • Blogg
 • Mikroblogg
 • Chat
 • Facebookinspirerad aktivitetspanel
 • Anslagstavla
 • Samarbetsfunktion
 • Inlämningsuppgiftshantering med många möjligheter som t.ex kamratgranskning (Peer review)
 • Anteckningar
 • Mallhanterad notifieringshantering med e-post och/eller intern meddelandehantering
 • Kalender
 • Personligt filarkiv
 • RSS-hantering
 • Stödjer SCORM (1.2 och 2004)

Med Blended kan ni mixa e-learning och lärarledda aktiviteter

Med modulen får ni all funktionalitet för att hantera kursadministration för lärarledda kurser. Genom ett nära produktutvecklingssamarbete med kunder inom både företag, myndigheter och landsting kan vi erbjuda en mycket användarvänlig, effektiv och flexibel kursadministration i LUVIT.

 • Planera kurser och kurstillfällen
 • Hantera anmälningar
 • Koppla ihop lärarledda kurstillfällen med onlinekurs
 • Möjlighet till attesthantering
 • Möjlighet till anmodan
 • Automatiserad platsbokning med väntelistor
 • Mallhanterade notifieringar (Ansökan mottagen, bekräftelse etc)
 • Mallhanterade anmälningformulär
 • Avbokningshantering
 • Mat- och logihantering
 • Deltagarlistor
 • Lärarhantering
 • Meddelandehantering
 • Rapporter med er logotyp
 • Översikt med statistik per kurs
 • Närvarohantering
 • Möjlighet för utbildningsadministratörer att ta över varandras arbete
 • Flexibel enhets/organisationshantering. Går t.ex. att ha olika kurskataloger och notifieringsmallar på olika enheter.
 • Individuella handlingsplaner
 • Med vår modul Talent Management kan ni digitalisera hela er process för kompetensförsörjning.

  Modulen bygger på Svensk standard SS 624070:2009 - Ledningssystem för kompetensförsörjning. LUVIT Talent Management ger er möjlighet att uppnå full potential av er personal. Ni kan smidigt och stegvis komma igång med de olika delarna för att uppmuntra och styra er verksamhet på bästa sätt. Vi tillhandahåller funktioner för både chefer och medarbetare som bl.a. hanterar:

  • Verksamhetsmål
  • Individuella mål
  • Medarbetarsamtal - utvecklingssamtal
  • Roller
  • Kompetenser
  • GAP-analys av kompetenser
  • Kompetensförsörjningsaktiviteter

  Med Luvit LMS är det enkelt att administrera och följa upp utbildningsdeltagarna, vilket är en viktig komponent i en lyckad utbildningssatsning.

  • Både övergripande och detaljerad statistik
  • Färdiga standardrapporter
  • Rapportgenerator
  • Utvärderingar

  Vi har användare över hela världen. Finns LUVIT t.ex. på Japanska?

  Ja, LUVIT finns på Japanska. Dessutom finns LUVIT på följande språk: Svenska, Danska, Norska, Finska, Engelska, Tyska, Franska, Spanska, Portugisiska, Bulgariska, Estniska, Lettiska, Litauiska, Slovenska, Tjeckiska, Ryska.


  Vad gör jag om vi saknar någon funktionalitet i systemet?

  Grade arbetar kontinuerligt med utveckling och anpassning av standardprodukten LUVIT LMS. Större delen av utvecklingen sker i samarbete med våra kunder utifrån de behov som finns. Om ni saknar någonting i systemet så hör av er till oss så tittar vi på möjliga lösningar. Vi har ett team av utvecklare med lång erfarenhet av att arbeta med hela processen från behovsanalys till färdig funktionalitet.


  Kan jag ta bort funktioner?

  Mycket går att anpassa och skala bort utifrån era behov. Ett system ska bara innehålla de funktioner som ni har behov av i nuläget men ge möjlighet att bygga på efter hand. I samband med att vi startar upp ett nytt projekt går vi igenom hur ni har tänkt använda LUVIT både idag och i framtiden. Utifrån det sätter vi upp en miljö som passar er. Viss funktionalitet kan man också låta användaren själv välja om de vill använda sig av eller ej.

  Kan jag lägga in en kurs som jag köpt någon annanstans?

  Ja, om den är sparad i den internationella e-learningstandarden SCORM 1.2 eller SCORM 2004. SCORM står för Sharable Content Object Reference Model och bestämmer hur innehåll skall paketeras och kommunicera med lärsystem.


  Går det att ladda upp mer än en fil samtidigt?

  Ja, lägg bara alla filer det gäller i en mapp. Zippa sedan ihop mappen och importera den.


  Vi har lagt alla informationsfilmer på YouTube/Vimeo (eller liknande tjänster). Hur får vi in dem i LUVIT?

  Filmerna bäddas snyggt in där ni vill ha dem. LUVIT är förberett för inlägg av filmer från tjänster som dessa med en funktion som gör det enkelt att lägga in resp tjänsts kod.

  Med t.ex. Vimeo är det möjligt att gömma filmerna för allmänheten så de endast kan ses från LUVIT. Om du vill att filmerna ska fungera responsivt kan du använda denna tjänst


  Hjälp! Jag har ändrat i en kurs som är igång, men det blev fel. Kan jag få tillbaka det så som det var förut?

  Använder du Materialbiblioteket för att hantera innehåll så går detta utmärkt att göra. Där finns det stöd för versionshantering. Materialbiblioteket ger dig möjlighet att spara material på en plats som sedan kan distribueras i flera kurser.


  Kan jag importera och exportera frågor till testverktyget i LUVIT?

  Ja. Importera går att göra med både branschstandarden IMS QTI och med CSV (genom färdiga Excelmallar). Exportera går att göra med IMS QTI.

  Måste jag som kund ha en egen lokal server där LUVIT installeras?

  Nej, vanligtvis köper våra kunder LUVIT som en s.k. molntjänst (ett annat ord är SaaS, Software as a Service). Med vår molntjänst sköter vi på Grade drift, backup etc. Då kan kan du som kund komma igång med LUVIT snabbt och smidigt. För de kunder som önskar en lokal installation, kan vi även erbjuda detta.

  Jag har ett system som redan har all användarinformation, går det att integrera det mot LUVIT?

  Ja. Vi på Grade är mycket vana att integrera LUVIT mot olika system (HR-system, Active Directory (AD), SharePoint, affärssystem, egna system etc). För att göra det smidigt för er gör vi vanligtvis integrationer där det andra systemet är s.k. master och LUVIT synkroniseras mot dess användardata med ett visst intervall. Om ni har användarinformation i det andra systemet, som LUVIT saknar fält för, så går det att lägga in s.k. metadatafält i LUVIT där den informationen kan ligga. LUVIT kan konfigureras så att de fälten är sökbara och går att få ut i rapporter etc.


  Jag har ett system som som behöver få en signal när en person klarar ett test som ger personen ett certifikat i LUVIT?

  Ja, om ni behöver detta eller liknande kan vi hjälpa er. Vi kan t.ex. skicka en sådan signal med ett web service-anrop. Om det är en människa som vill ha ett meddelande när någon klarar ett certifikat så finns det en färdig funktion som kan skicka ett sådant email.


  Jag vill själv integrera LUVIT mot ett annat system, kan jag det?

  Ja, vi har ett omfattande Web Service API som det går att programmera emot.

  Kan någon obehörig komma åt data i systemet?

  Det finns flera sätt att skydda data i LUVIT. Vi erbjuder våra kunder att köra LUVIT på HTTP Secure (HTTPS) som bland annat innebär att kommunikationen mellan användaren och systemet krypteras. LUVIT använder sig av den inbyggda säkerheten i .net för att skydda systemet mot skadlig kod.

  Jag vill se om Anna har öppnat ett dokument, hur länge hon varit inloggad i kursen och när hon var inloggad sist. Kan jag det?

  Ja, som lärare eller administratör kan du se allt hon har gjort och när hon gjort det.


  Jag vill ha ut all statistik på ett Excelblad för att själv skapa diagram.

  Visst, alla våra rapporter går att exportera direkt till Excel, men även till formaten Word, Pdf, XML med flera.


  Våra chefer behöver samma rapport varje månad skickad till sig. Hur ordnar vi bäst det?

  LUVIT kan konfigureras för automatiska utskick av definierade rapporter till registrerade e-postadresser med bestämda intervall.


  Vi har specifika krav på hur rapporterna ska se ut. T.ex. måste de följa vår grafiska profil. Kan ni hjälpa oss med det?

  Absolut, vi hjälper er att designa rapporterna och gör dem tillgängliga för leverans.

  Hur vet jag vilka utbildningar som min organisation behöver?

  LUVIT LMS innehåller en modul för Utbildningsplanering. Med hjälp av systemet kan medarbetare tillsammans med sin chef planera sitt kommande utbildningsbehov. Utifrån de gjorda planeringarna kan man sedan ta fram rapporter som visar det framtida behovet för hela organisationen.


  Utbildning kan genomföras på många olika sätt- hur stödjer ert system blandat lärande (blended learning)?

  Utbildning är ett begrepp som kan innebära många olika former av kompetenshöjande åtgärder. Det kan vara e-Learning kurser, klassrumsbaserade kurser, självstudier, webinars, workshops och förstås en mix av av alla dessa. LUVIT LMS sköter administration och uppföljning oavsett distributionssätt. I LUVIT LMS kan man bygga upp en struktur för utbildningsinsatsen och göra de olika delarna tillgängliga för användarna. Det finns ett stöd för att hantera anmälningar, registrera resultat, skapa kursbevis och ta ut rapporter. Men LUVIT LMS innehåller även pedagogiska verktyg som stödjer lärandet som t.ex. tester, inlämningsuppgifter, testa-dig-själv övningar, diskussionsforum och chat.