Välkommen på AW, föreläsning och världspremiär den 26 september!