Hur ser en bra rekryteringsprocess ut?

Vad kostar rekryteringsverktyg?

Ett rekryteringsverktyg kan kosta olika mycket beroende på hur komplex er organisationsstruktur är och vilken funktionalitet som behövs. Därför bör du ta reda på vilka behov din verksamhet har innan du bestämmer vilket rekryteringsverktyg du ska välja.

Ett effektivt rekryteringsverktyg ger dig struktur på rekryteringsprocessen och funktionerna kommer att spara både tid och pengar då en rekrytering kan vara både kostsam och tidskrävande.

Med rätt rekryteringsverktyg kan du att få en mer träffsäker rekrytering, och du kommer att undvika de kostnader som kan uppstå vid en felrekrytering.

Hur mycket kostar en rekrytering?

Det kan vara svårt att veta exakt hur mycket en rekrytering kostar, då det kan bero på en rad faktorer. Till exempel kan det bero på vilken roll du ska rekrytera för, är det en helt ny roll kan det vara svårt att veta exakt hur en kravprofil bör se ut. Och är det en roll som kräver en specifik kompetens kan det vara svårt att finna rätt kandidat då konkurrensen kan vara tuff.

Kort och gott kan en rekrytering ibland ta lång tid och vara mycket kostsam. Men med ett rekryteringsverktyg blir din rekryteringsprocess strukturerad, vilket kan göra processen snabbare och mer effektiv.

Med ett rekryteringsverktyg får du som rekryterar stöd i hela processen och rekryteringsverktyget underlättar för dig att hitta rätt kandidater och spara både pengar och tid.

När du använder ett rekryteringssystem går det lättare att rekrytera.

Att inte rekrytera kan kosta mer

När arbetsbelastningen ökar på ett företag kan man behöva omorganisera och fördela om arbetsuppgifter. Men det är viktigt att inte lägga för mycket arbetsuppgifter på den befintliga personalen då det blir risk att någon får för mycket att göra.

Om medarbetarna får för mycket arbetsuppgifter och arbetsbelastningen blir för hög kan det göra att de upplever negativ stress i sin arbetssituation. Det i sin tur kan göra att sjukfrånvaron ökar och att ni istället får brist på arbetsföra medarbetare. Det priset blir helt enkelt högre för företaget att betala.

Därför är det alltid bättre att rekrytera in nya medarbetare när du ser att arbetsbelastningen blir högre i organisationen. När man rekryterar bra medarbetare kan också energin på företaget öka och bidra till att er företagskultur stärks.

En misslyckad rekrytering är dyr

En rekrytering kan vara kostsam, men en felrekrytering kan bli väldigt dyr. Det finns beräkningar som visar att det kostar i genomsnitt 700 000 kronor att rekrytera fel. Därför är det viktigt att du har en strukturerad rekryteringsprocess som hjälper dig att rekrytera rätt kandidat.

Det finns aldrig några garantier för att kandidaten du har rekryterat kommer att stanna på ert företag och det kan finnas många anledningar till varför någon väljer att avsluta en anställning. Men när du använder ett rekryteringsverktyg får du ett bra stöd genom hela rekryteringsprocessen och det ger dig snabbt en tydlig bild över om kandidaten lever upp till kravprofilen. Med integrerade tester och digital referenstagning kan du kvalitetssäkra rekryteringen ytterligare. 

Vad kostar rekryteringsverktyg? Och vad kostar en rekrytering?

Var finns de bästa kandidaterna?

Att veta var man hittar de bästa kandidaterna är klurigt. I många rekryteringsverktyg kan du mäta effekten av olika kanaler och jobbsidor och på så sätt ta reda på var just era drömkandidater finns.

Har ditt företag en stark Employer Branding kan dina medarbetare vara dina ambassadörer. Ett sätt att hitta de bra kandidater kan vara att ha ett incitament till de befintliga medarbetarna. Om de rekommenderar nya kandidater kan du genom en bra medarbetare hitta en ny kompetent medarbetare.

Behåll bra medarbetare

När du har hittat den kandidat du vill anställa bör du först ge personen en bra preboarding så att hen känner sig välkommen redan innan anställningen har påbörjats. När personen är på plats bör du ha en rutin för en bra onboarding, det gör att din nya medarbetare blir engagerad och kan komma snabbt in i arbetet.

När företaget engagerar medarbetare och kan få dem att utvecklas i arbetet kan arbetsgivaren vara desto säkrare på att behålla kompetent personal. Engagerade medarbetare trivs också bättre och gör ett bättre jobb.

 

Vanliga frågor och svar relaterade till “Vad kostar rekryteringsverktyg?”

En rekrytering kan kosta mycket om den tar lång tid. Om du har en strukturerad rekryteringsprocess går det snabbare för dig att hitta rätt kandidater och kostnaden för rekryteringen blir lägre. Rekryteringsverktyget kommer också att göra din process mer effektiv, och priset för rekryteringen blir lägre.

Priset för en misslyckad eller en felrekrytering kan vara mycket högt, uträkningar visar att ett genomsnittspris för en felrekrytering ligger på omkring 700 000 kronor.

Vad ett rekryteringsverktyg kostar beror på vilka funktioner det innehåller. Funktionerna i ett effektivt och strukturerat rekryteringsverktyg kommer att spara mer tid och pengar för dig än vad rekryteringsverktyget kostar i längden. Du kommer också att få en mer träffsäker rekrytering, vilket gör att du undviker den kostnaden som skulle kunna uppstå vid en felrekrytering.

Många headhunters kan ta betalt genom en procentsats av kandidatens ersättning, statistik visar att kostnaden ligger på mellan 15 – 30 % av en årslön för den kandidaten som rekryteras. Men olika företag kan ta olika betalt och det beror även på vilken typ av roll de tillsätter.

Exakt hur stor kostnad en onboarding innebär beror på lite olika faktorer, till exempel vilken lön den nyanställde har fått, vilken roll och vilken tid och vilka resurser som måste avsättas för att lära upp den nyanställde.