Välkommen till Grade, Ludvig Oldbring

Ludvig Oldbring har stor erfarenhet av arbete inom HR-området och har jobbat med kompetensutveckling, rekrytering, hälsa och välmående på olika nivåer i större organisationer. Nu är han nytillträdd hos oss på Grade i rollen som Customer Success Manager.

Hej Ludvig, vad innebär din roll som Customer Success Manager på Grade?

– I min roll arbetar jag tillsammans med våra kunder för att hjälpa dem att nå sina målsättningar i sitt digitala HR-arbete. I rollen är jag mycket i direktkontakt med kunderna och har örat mot marken. En viktig del av jobbet blir därför också att vi på Customer Success kommunicerar det vi får till oss från våra kollegor på Grade så att vi kan fortsätta utvecklas och bli ännu bättre. Kortfattat kan man säga att vi vill säkerställa att vi löser kundens behov och att kunderna får den effekt de önskar i sina verksamheter.

Vilka av dina erfarenheter och kunskaper tror du att du kan ha mest nytta av i din roll som Customer Success Manager på Grade?

– Jag har tidigare arbetat som systemansvarig för både rekryteringssystem och lärandeplattformar, vilket innebär att jag har upplevt dessa system även ur ett användar- och kravställarperspektiv. Den erfarenheten plus att jag har arbetat mycket med kompetensutveckling och rekrytering, och att jag dessutom är nyfiken av mig, tror jag är en bra mix för att kunna fånga in våra kunders behov och tankar om lösningar.

Vad tror du är det viktigaste för att en kund ska vara nöjd?

– Som i alla samarbeten tror jag att nyckeln till nöjdhet är att man känner sig förstådd och får rätt sparring utifrån de utmaningar man som kund står inför. Och i vårt fall, att våra lösningar bidrar till en positiv medarbetarresa i våra kunders organisationer.

Vad tycker du om att göra när du inte jobbar för att göra våra kunder nöjda?

– När jag är ledig umgås jag helst med min familj och mina vänner. Jag har också ett stort intresse för mat och jag tycker om att varva ner ute i naturen.