Vad är ett författarverktyg?

Författarverktyg eller authoring tools på engelska är ett begrepp inom e-Learning för verktyg som du kan skapa e-learning med utan att kunna programmera. Ett författarverktyg ska möjliggöra publicering för Scorm som är de format som används för publicering i LMS (learning management system) för att man ska kunna få uppföljning på utbildningen. Vill du veta mer om vårt LMS, klicka här!

Grade har i många år utvecklat författarverktyget COMPOSER som sedan 2015 är helt html-baserat och responsivt.

Grades innehållskonsulter jobbar i COMPOSER men också andra kända verktyg på marknaden för produktion av engagerande e-learning. Vi håller även utbildningar i hur man skapar sina egna utbildningar både i COMPOSER och andra författarverktyg.

Vill du veta mer om vårt COMPOSER?