"STAD" – ALKOHOL, DROGER OCH SEXUELL HÄLSA - Region Stockholm

UTMANING

Alkohol, Droger och Sexuell hälsa är en webbaserad vägledning för personer som möter unga i sitt dagliga arbete och vill lära sig mer om riskbruk av alkohol och droger.
“Vi hoppas att detta ska vara lättillgängligt verktyg i det förebyggande arbetet bland unga” säger Pia Kvillemo, ansvarig projektledare och forskare.
Vägledningen består av filmade scenario där användaren får olika feedback i film beroende på vad de svarar.

Utbildningen är framtagen av Region Stockholm och STAD i samarbete med Grade.

Kontakta oss