STAD – ALKOHOL, DROGER OCH SEXUELL HÄLSA

Alkohol, Droger och Sexuell hälsa är en webbaserad vägledning för dig som möter unga i ditt dagliga arbete och vill lära dig mer om riskbruk av alkohol och droger.
“Vi hoppas att detta ska vara lättillgängligt verktyg i det förebyggande arbetet bland unga” säger Pia Kvillemo, ansvarig projektledare och forskare.
Vägledningen består av filmade scenario där användaren får olika feedback i film beroende på vad de svarar.

Utbildningen är framtagen av Region Stockholm och STAD i samarbete med Grade.