Hur används Learning Management System?

Ett Learning Management System eller översatt, en lärplattform, är helt enkelt ett digitalt stöd eller ett system som gör att ni kan samla och strukturera all kompetensutveckling inom er verksamhet på ett ställe.

Eftersom allt samlas digitalt på ett ställe i en lärplattform är det enkelt för era medarbetare att logga in när som helst från vilken plattform de vill och genomföra de utbildningar som är tillgängliga och/eller obligatoriska för er verksamhet.

Med ett LMS, systemet för allt lärande, kan ni utbilda alla eller vissa medarbetare på ett enkelt sätt i en hel organisation utan att det behöver skapa mer jobb för någon.

LMS samlar all fortbildning på ett ställe

I en lärplattform kan den som är kursadministratör, skapa kurser, så kallad e-learning, som medarbetarna ska genomföra.

Det är också möjligt att lägga till färdiga kurser från ett kursbibliotek då det finns många kurser som passar för många verksamheter och kunskap kan man ha med sig var man än arbetar.

Dina medarbetare kan logga in och utföra utbildningarna när de vill. Det gör lärandet flexibelt och är ett bra sätt för att hantera kunskap för alla anställda.

Det går också att ställa in att en viss utbildning ska genomföras inom en viss tidsram.

Det kan vara obligatoriska utbildningar, så kallade compliance-utbildningar, med regler som gäller för just er verksamhet.

Compliance-utbildningarna behöver genomföras för att medarbetaren ska nå sina mål, utföra sitt arbete på ett korrekt sätt och för att se till att verksamheten följer gällande regler.

LMS erbjuder det bästa sättet för onboarding.

Alla verksamheter kan använda ett LMS, system för lärande

Från början var det mest inom skolan och i utbildningsbranschen som man använde verktyg som LMS, system för lärande.

Men idag kan företag inom alla branscher och offentlig verksamhet använda sig av de fördelar som LMS, lärplattformar som verktyg ger, för att få struktur på den interna fortbildningen och kompetensutvecklingen.

Ett LMS eller en lärplattform passar främst för medelstora eller större organisationer och kan vara ett bra stöd för hela lärandet då det samlar alla kurser för alla användare i en och samma plattform.

Många verksamheter erbjuder även kunder, leverantörer och partners att delta i olika utbildningar som finns i lärplattformen.

Det är enkelt att ge deltagare och användare tillgång till flera olika delar av det kursmaterial som finns i ett LMS eller till hela systemet.

Rätt lärplattform hjälper ofta många anställda.

Ett Learning Management System ger er struktur på lärandet

Ett LMS kan stötta företag, organisationer, myndigheter, kommuner och ubildningsorganisationer ai att effektivisera och strukturera kurser, utbildningsprocesser och kompetensutveckling.

Ert LMS är tillgängligt online dygnet runt för era medarbetare så att de ska kunna genomföra er interna utbildning när som helst. Det ökar sannolikheten för att era anställda faktiskt utför utbildningarna.

Med ett Learning Management System slipper ni sköta och ha koll på utbildning som de anställda genomför, då många funktioner automatiseras.

Det är även ett bra sätt för företag och organisationer att hantera olika deltagare utifrån deras förutsättningar och mål.

Ett LMS ger också ett bra sätt att hantera andra uppgifter. Ni får bland annat stöd för att hantera och skapa e-learning-kurser, tilldela utbildning och uppgifter, ni får resultat och ni kan se vilka prestationer som medarbetarna uppnått.

LMS kan skapa mer struktur för många användare.

Uppföljning ger möjlighet till förbättring

Med ett Learning Management System kan ni enkelt följa upp vilken effekt era kurser har i verksamheten.

Det gör det enkelt att identifiera förbättringsområden och hjälper er att hitta utbildningsprocesser som passar just er verksamhet.

Med rätt stöd i ett LMS kan man spara både pengar och tid och få en strukturerad kompetensutveckling där det är enkelt för medarbetarna att växa tillsammans med organisationen.

Ett LMS kan användas av anställda, kunder och leverantörer.

Tips till dig som ska skaffa ett Learning Management System

De organisationer som bara använder externa kurser eller som köper in externa föreläsningar kan behöva nya vägar för sin utbildning.

Genom ett LMS får du all utbildning digitalt samlat på ett ställe, vilket innebär att medarbetarna kan genomföra utbildningarna när som helst.

När du ska skaffa ett LMS som passar just ditt företag eller din organisation är det viktigt att veta vilka behov och krav verksamheten har och jämföra med andra olika LMS, vilket gör att du kan hitta det bästa för er.

När du ska skaffa ett LMS kan det vara bra att du jämför:

 • Funktionalitet
  Vilka funktioner finns i ett LMS? Vilka funktioner behöver er verksamhet ha? Det kan exempelvis vara funktioner för att skapa nya e-learning-kurser, deltagarhantering, bedömning och feedback, rapportering och statistik. Vilka andra funktioner finns?

 • Skalbarhet
  Ett LMS måste kunna förändras övertid då er verksamhet också troligtvis kommer att förändras över tid. Därför är det viktigt att se på hur skalbart ett LMS är. Ett LMS kan behövas skalas upp eller ner över tid.

 • Kostnad
  Hur mycket kommer ett LMS att kosta? Vad kostar licenserna? Vad kommer implementationer och support och underhåll att kosta? Är det en års- eller månadskostnad?

 • Support
  Vilken support kommer du kunna få av LMS-leverantören? Hur mycket support-tid ingår i ett avtal?

 • Säkerhet
  Hur säker är lärplattformen? Följer det GDPR-lagstiftningen? Hur kan man skydda kursmaterialet och den data man har samlat in på de deltagare som använder systemet?

Läs mer om LMS för organisationer med höga krav på säkerhet och tillgänglighet

Man samlar allt kursmaterial på ett ställe i ett LMS.

Ett Learning Management System säkrar kompetensförsörjningen

Ett LMS, system för utbildning, underlättar för det företag eller den organisation som vill ha bra koll på allt lärande och på vem eller vilka som har vilken kompetens inom verksamheten.

Det kan också ge er kontroll över om en medarbetare behöver uppdatera sig med en eller flera utbildningar och ni kan också se vilka som har genomfört vilka kurser.

När ni vet vilka som har en viss kompetens inom organisationen kan ni även se till att kompetensen delas med andra medarbetare för att driva hela organisationen framåt.

Om det saknas någon kompetens eller kunskap inom organisationen kommer ni att kunna se det i ert LMS. Då kan ni skapa den utbildning ni önskar i LMS:et för att se till att kunskapen finns inom verksamheten och att fler medarbetare även kan ta del av den.

Att skapa en kurs eller utbildning i ett LMS är enkelt och i princip vem som helst kan göra det. LMS:et kan ge dig pedagogisk stöttning i hur det fungerar och kan använda både bild, ljud, video med mera som hjälper dig att skapa din egen unika kurs.

Många organisationer använder bara ett LMS för utbildning.

Vilka typer av kurser eller utbildningar kan finnas i ett LMS?

Ett LMS innehåller ofta olika typer av kurser och mycket utbildning sker digitalt, vilket gör det enkelt för den som ska genomföra en utbildning eller kurs då hen kan göra när hen vill och repetera vid behov.

Några exempel på utbildningar och kurser som kan finnas i ett LMS,

Här är några exempel på kurser som ett LMS erbjuder användare:

 • Onboarding-utbildning för nyanställda: Ger nya medarbetare en grundläggande introduktion och förståelse för organisationens värderingar, kultur och policies.

 • Kompetensbaserad utbildning: Fokuserar på att utveckla eller förbättra specifika kompetenser hos medarbetarna, som exempelvis kommunikation, ledarskap eller projektledning.

 • Försäljnings- och marknadsföringsutbildningar: Ska lära medarbetarna om försäljningstekniker, marknadsföringsstrategier och kundservice.

 • Compliance-utbildning: Fokuserar på att utbilda medarbetare om flera relevanta lagar och regler som företaget ska följa, som exempelvis dataskyddsförordningar, arbetsmiljöregler och etiska riktlinjer.

 • Säkerhetsutbildningar: Fokuserar på att lära medarbetarna mer om säkerhetsfrågor, som exempelvis brand- och nödutrymningsprocedurer, cybersäkerhet och även hantering av farliga ämnen.

 • Tekniska kurser: Dessa kurser fokuserar på att utveckla tekniska färdigheter hos medarbetarna, som exempelvis programmering, webbutveckling och databashantering.

Genom att erbjuda olika typer av kurser som täcker olika ämnen och behov kan ett LMS inte bara hjälpa till att förbättra medarbetarnas kunskap och färdigheter, utan även också främja karriärutveckling och kompetensutveckling.

Ett LMS, Learning Management System, kan underlätta lärande.

Vill du veta mer om vårt Learning management system, Grade Learning? Kontakta oss genom att fylla i vårt formulär.

Vill du veta mer om Grade Learning? Hör gärna av dig.

Vanliga frågor och svar relaterade till "Hur används learning management system?"

Vad en lärplattform kan användas till?

En lärplattform kan användas för att skapa struktur på lärande, fortbildning och utbildning för alla användare inom ett företag eller en organisation.

En lärplattform är perfekt för till exempel onboarding av nya medarbetare. När den nya medarbetaren använder lärplattformen för sin onboarding får hen ett bra stöd för att lära sig om er verksamhet, era policies och er kultur på ett enkelt sätt.

En lärplattform kan också erbjuda kurs till dina kunder, leverantörer eller partners. Du kan enkelt ge tillgång till de du önskar.

Rätt verktyg kan hjälpa deltagare i kurser att få information snabbt om vilka resultat de behöver nå, vilken kurs de behöver gå och vad de behöver kunna för att utvecklas inom verksamheten.

Varför LMS?

Ett LMS kan vara det bästa sättet för att hjälpa till att hålla medarbetare uppdaterade och det gör lärandet mer strukturerat. Lärplattformar samlar era nya och befintliga kurser på ett och samma ställe.

Genom att samla all digital utbildning på ett ställe, kan man lättare följa både nya och befintliga medarbetares resultat. Det ger stora fördelar för en organisation där många användare ska lära sig olika saker.

Vad står LMS för?

LMS står för, Learning management system, och kan översättas till lärplattform eller utbildningsplattform på svenska. Lärplattformar kan göra kompetensutvecklingen mer strukturerad.

Ett LMS, learning management system, innehåller många funktioner som automatiserar och strukturerar all form av lärande och fortbildning internt i en organisation.

Vad kostar ett LMS?

Vad ett LMS kostar beror på i vilken omfattning en organisation vill bruka systemet. Ett LMS går att anpassa till olika verksamheter och man kan nyttja olika funktioner.

Valet av LMS beror även på behov och mål för den specifika utbildningen eller de specifika kurserna, och det är viktigt att välja ett LMS som passar era behov på bästa sätt.

Ett LMS kan minska kostnaderna för utbildning då man inte längre har samma behov av traditionella utbildningsmetoder som till exempel föreläsningar.

Man kan också använda ett LMS för att göra egna unika kurser genom ett författarverktyg. Ofta kan man använda författarverktyget för att underlätta för organisationer där det är viktigt med compliance. Men det kan också användas för att till exempel skapa onboardingutbildning för nya medarbetare.

Ett LMS kan spara både tid och resurser för verksamheten och för de användare som ska delta i kurserna.

Varför bör en verksamhet ha ett LMS?

Genom att använda ett LMS, system för allt lärande, i en verksamhet får du alltid bättre struktur och du får full koll på alla medarbetares utveckling.

När du samlar all digital utbildning på ett och samma ställe kan du också enklare följa upp alla medarbetares resultat och se vilka medarbetare som har deltagit i vilka utbildningar och vilka som har kurser kvar att genomföra.

Att samla all utbildning i en lärplattform kan ge stora fördelar när det finns många användare som behöver uppdaterade kunskaper inom ett område eller som vill ha fortbildning eller vidareutveckla sig.

Vad kan en utbildningsplattform kan användas till?

En utbildningsplattform kan användas för att skapa struktur på lärande, kompetens, utveckling och utbildning inom ett företag eller en organisation.

Rätt verktyg kan även hjälpa deltagare i kurser att snabbt få information om vilka mål de behöver nå, vilken utbildning de behöver genomföra och vad de behöver kunna för att utvecklas inom organisationen.

Vad är ett LXP?

LXP står för Learning Experience Platform och är en typ av mjukvara som används för att skapa och hantera en personaliserad och engagerande inlärningsupplevelse för anställda eller studenter.

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på , Grade använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata