Kundcase: Peab

Sikre arbejdspladser og mulighed for udvikling skal være en selvfølge for alle Peabs 15.000 medarbejdere i Sverige, Norge og Finland. I 2018 stod man over for en udfordring. Med et LMS med nogle år på bagen og dårlig understøttelse af e-Learning blev der brugt meget tid og mange kræfter på manuel håndtering af kurser, certifikater og kursusbeviser. Der fandtes ganske vist digital understøttelse af mål- og udviklingssamtaler, men der var ingen kobling til medarbejdernes udviklingsplaner. Det var svært at danne sig et overblik over kompetenceudviklingen på både strategisk og operationelt niveau.

Løsning

Som del af startskuddet for Peabs kursændring på kompetenceudviklingsområdet, indledte man i 2018 et samarbejde med Grade. Grades platform blev indført med nøgleordene ”transparent og tilgængelig for alle”og fik hos Peab navnet Kompass.

”Det var vigtigt for os, at den nye platform var tilgængelig for alle medarbejdere – både tjenestemænd og faglært arbejdskraft i alle tre lande. Et andet aspekt ift. tilgængelighed var, at Kompass skulle fungere lige så godt på mobil og tablet som på computer. Det var vores ønske, at alle medarbejdere skulle have hver deres egen udviklingsplan lettilgængelig, uanset hvilken type af enhed, de bruger,” fortæller Cecilia Bergensjö, tidligere chef for kompetenceudvikling hos Peab.

Resultat

Siden indførelsen i 2018 har Peab sammen med Grade stået for den efterfølgende udvikling af platformen ud fra Peabs behov – og i dag er der ikke mange dele af Kompass, som ikke bruges af virksomheden. Kompass er blevet en digital hub for kompetenceudvikling – ikke kun for Peabs egne medarbejdere, men også for en række samarbejdspartnere med behov for at udvikle kompetencer.

Transparent kompetence

Gennem integrationer med andre systemer er Kompass desuden blevet centerpunkt i et større systemkort. Information om medarbejdernes kompetencer bruges i forbindelse med tilbudsgivning og planlægning af nye projekter. Også for et igangværende projekt er betydningen af data fra Kompass central – via integration mod branchens kompetencedatabase har man i hvert enkelt projekt styr på, hvilket arbejdsmoment Peabs medarbejdere og underentreprenører har viden om og er autoriseret til at udføre.

Cheferne er positive

Peabs chefer har modtaget Kompass positivt. I platformen kan de enkelt lede og følge deres medarbejderes udvikling. Digitale karriereveje visualiserer, hvordan hver enkelt medarbejder kan vokse og udvikle sig i virksomheden. Kompetencekortlægningen sker ved mål- og udviklingssamtalen og udgør efterfølgende grundlaget for individuel kompetenceudvikling og sammensætning af team.

Gennem en nyudviklet funktion i platformen visualiseres organisationens kompetencer på en tydelig og intuitiv måde. Cheferne holdes opdaterede om organisationens kompetencer og udvikling, og med fokus på kompetenceopfyldelse – og ikke mangler – har Peab i dag en unik og særdeles funktionel understøttelse til planlægning, udvikling og leverance.

”At indføre denne type system er selvfølgelig en digitaliseringsrejse, men også en innovationsrejse. Vi har bygget en helt ny infrastruktur for kompetenceudvikling, med ny organisation og en ny måde at arbejde på. I dag kan vi på strategisk niveau planlægge efter nye udviklingsindsatser ud fra virksomhedens behov. Kompass giver os mulighed for at skabe fleksible uddannelsesløsninger, og vi har også bedre forudsætninger for at strukturere og følge op på den læring, der sker i hverdagen. Kompetenceudvikling er ikke længere ensbetydende med at tage afsted på kursus,”siger Cecilia.

Langsigtet samarbejde

Det gode samarbejde gavner Peabs kompetenceudvikling såvel som Grades produktudvikling. Der er gennemført mange fælles udviklingsprojekter og flere er i gang.

”Som leverandør er det både spændende og med stolthed at vi bliver en vigtig brik i Peabs realisering af virksomhedens vision omkring kompetenceudvikling. Sammen forsøger vi altid at finde arbejdsmetoder og funktionalitet, som på naturlig vis understøtter organisationen i hverdagen. Med fokus på individet og læring i hverdagen synes jeg, at Peab fremstår som en moderne og bevidst arbejdsgiver,” siger Henning Karlsson, Senior Advisor og ansvarlig for leverancer hos Grade.