FRIENDS – AGERA ALLTID

Grade har tillsammans med Friends tagit fram en e-Learning för att ge skolpersonal kunskap om hur det åtgärdande arbetet kan hanteras när kränkningar uppstår i skolan. I webbkursen får deltagarna lära sig:

  • Hur skolan ska agera steg för steg.
  • Verktyg för att kunna arbeta systematiskt med dokumentation, analys och uppföljning.
  • Stöd för att hålla utredande och uppföljande samtal med elever.

Webbkursen är helt byggd i Grade COMPOSER.

Klicka nedanför för att gå till utbildningen.

Kontakta oss