FRIENDS – AGERA ALLTID

Grade har tillsammans med Friends tagit fram en e-Learning för att ge skolpersonal kunskap om hur det åtgärdande arbetet kan hanteras när kränkningar uppstår i skolan. I webbkursen får deltagarna lära sig:

  • Hur skolan ska agera steg för steg.
  • Verktyg för att kunna arbeta systematiskt med dokumentation, analys och uppföljning.
  • Stöd för att hålla utredande och uppföljande samtal med elever.

Webbkursen är helt byggd i Grade COMPOSER.

Klicka nedanför för att gå till utbildningen.

LÄS MER OM OSS

Läs om Grades historia, hur vi blev det företag vi är idag och vilka vi är som jobbar här.