LIME TECHNOLOGIES

Med närmare 250 medarbetare och över 60 000 användare är Lime en av Nordens största CRM-leverantörer, med över 25 år i branschen.

UTMANING

År 2016 var mjukvarubolaget Lime i stark tillväxt och rekryterade i rask takt. Många medarbetare rekryterades direkt från universitet och högskolor till Limes traineeprogram som hålls varje termin. För de unga talangfulla medarbetarna var utveckling centralt – de ville ha löpande feedback på sitt arbete och kunna se en tydlig utvecklingsplan med delmål. Ledningen fick feedback av seniora medarbetare – man saknade tydliga roller och visuella interna karriärmöjligheter.

Lime följde noggrant upp sina KPI:er per avdelning, men mål kopplade till personlig utveckling följdes inte upp lika kontinuerligt. I bästa fall hanterades målen vid det årliga utvecklingssamtalet då gamla anteckningar åter togs fram. För ett bolag i tillväxt sker organisatoriska förändringar varje vecka, och eftersom ett digitalt stöd för Talent- och Learning Management saknades gick information ofta förlorad vid överlämningar till nya chefer.

"Grade TALENT skapar engagemang bland medarbetare och stöttar verkligen chefen i det dagliga arbetet."
Nils Olsson
Head Of Sales - Lime Technologies

LÖSNING

Lime införde Grade TALENT i början av 2017. Säljavdelningen var först ut, och därefter har resten av organisationen successivt vuxit in i plattformen. Införandeprojektet fokuserade främst på funktionalitet som medarbetarsamtal, målstyrning och karriärvägar. En kompetenskartläggning gjordes tillsammans med Grade, i vilken kompetenser, roller och karriärvägar togs fram.

Lime lanserades på koncernspråket engelska för att medarbetarna i Sverige, Norge, Finland och Danmark skulle ha gemensamma benämningar på roller och karriärvägar. Grade TALENT integrerades med Lime:s HR-system för att minimera manuell administration av nya medarbetare och organisationsförändringar.

VARFÖR GRADE TALENT?

RESULTAT

Efter införandet av TALENT känner sig både nya och seniora medarbetare mer engagerade eftersom de ser vilka utvecklingsmöjligheter som finns i bolagets karriärträd. Mål och aktiviteter från medarbetarnas utvecklingssamtal dokumenteras digitalt och följs upp kontinuerligt utan risk att något hamnar mellan stolarna. En positiv effekt av att ha ett digitalt stöd för medarbetarsamtal är enkelheten i att göra en överlämning av medarbetare till ny chef. ”Grade TALENT skapar engagemang bland medarbetare och stöttar verkligen chefen i det dagliga arbetet.” säger Nils Olsson, Head of Sales på Lime Technologies.

Idag arbetar Lime enligt den struktur som finns i TALENT. Rollerna tydliggör vad som krävs av respektive medarbetare, samt vilka motkrav denne kan ställa på bolaget. Kompetenskartläggningen har också skapat en tydligare kravbild på nya medarbetare vid rekryteringar. Lime upplever en högre kvalitet i hela kompetensförsörjningsprocessen sedan införandet av TALENT.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vår plattform funkar? Hör av dig så kan vi hjälpa dig vidare!

  • Läs integritetspolicy

Grade

Finngatan 14, 223 62 Lund

Vegagatan 8, 113 29 Stockholm

Tele: 08–673 62 40