Lime Technologies

Med närmare 250 medarbetare och över 60 000 användare är Lime nu en av Nordens största CRM-leverantörer, med över 25 år i branschen.

Utmaning

Mjukvarubolaget Lime växer och rekryterar därför i rask takt. Många rekryteras direkt från universitet och högskolor till det traineeprogram som hålls varje termin. Unga talangfulla medarbetare vill hela tiden ha feedback och en tydligare utvecklingsplan med delmål längs resan. Ledningen fick feedback av seniora medarbetare – otydliga roller och saknad av interna karriärmöjligheter var några av problemen.

Ett mjukvarubolag som Lime följer noggrant sina KPI:er per avdelning. Uppföljning av andra mål kopplade till kompetensutvecklande aktiviteter föll mellan stolarna. I bästa fall hanterades målen vid det årliga utvecklingssamtalet då gamla anteckningar åter togs fram.

I ett växande bolag sker organisatoriska förändringar varje vecka och information gick ofta förlorat i överlämningar. Många chefer är nya i chefsrollen och ett digitalt stöd saknades.

Lösning

Lime införde Grade TALENT i början av 2017 då man startade med säljavdelningen vilken består av ca 50 medarbetare. Projektet fokuserade på funktionalitet som medarbetarsamtal, målstyrning och karriärvägar. En kompetenskartläggning gjordes tillsammans med Grade där kompetenser, roller och karriärvägar togs fram.

Man valde att lansera på koncernspråket engelska för att ha samma nomenklatur och karriärvägar i alla de nordiska länder där bolaget opererar. Grade TALENT är integrerat med LIME genom Grade Synk för att minimera den manuella administrationen. Konsultorganisationen med ca 100 medarbetare gjorde ett liknande projekt under hösten 2017. Målet är att hela bolaget skall nyttja Grade TALENT under 2019.

Varför Grade TALENT?

  • Strömlinjeformade processer kring medarbetarsamtalen där samtalsmall, kompetensprofil samt målstyrning inkluderas
  • Koppling av individuella mot företagsövergripande mål
  • Flexibilitet kring roller och karriärvägar
  • Visualisering av karriärmöjligheter för individen
  • Grades förståelse för hur strategisk kompetensförsörjning fungerar på mjukvaru- och konsultbolag

Resultat

Medarbetarna kände sig mer engagerade eftersom de såg vilka möjligheter som gavs i bolagets karriärträd. En positiv effekt man inte förväntat var enkelheten och professionalismen i att göra en överlämning av medarbetare till ny chef. ”Grade TALENT skapar engagemang bland medarbetare och stöttar verkligen chefen i det dagliga arbetet.” säger Nils Olsson, Head of Sales på Lime Technologies.

Alla arbetar nu enligt den struktur som finns i Grade TALENT. De roller som togs fram i projektet tydliggjorde vad som krävdes av individen samt vilka motkrav denne kunde ställa på bolaget. Allt detta ledde till ökat engagemang bland medarbetarna eftersom det blev mycket tydligt vad som förväntades.

En bieffekt blev att kompetenskartläggningen skapade en tydligare kravbild vid rekryteringar. Man utvecklade även effektivare samtalsprocesser som sparade tid och gjorde överlämningar smidigare. Allt detta säkerställde en högre kvalité i kompetensförsörjningsprocessen.