Hur ser en bra rekryteringsprocess ut?

Hur ser en bra rekryteringsprocess ut?

En bra rekryteringsprocess struktureras och automatiseras med hjälp av ett rekryteringsverktyg. Rekryteringsverktyget innehåller ett antal olika funktioner för att stötta dig som rekryterar. Det finns också smarta funktioner i processen som stärker ert Employer Brand och hjälper er att attrahera rätt kandidater.

En bra och strukturerad rekryteringsprocess bidrar inte bara till att spara tid och fatta bättre beslut, det bidrar även till att kandidaterna som söker jobb hos er får även en bättre kandidatupplevelse. Att en kandidat får en bra upplevelse av er process kan ses som ett kvitto på att er rekryteringsprocess är bra.

4 steg för en en bra rekryteringsprocess

 

För att få en bra rekryteringsprocess som inte tar för lång tid bör man ha struktur. Använder du ett bra rekryteringsverktyg i rekryteringsprocessen skapar du automatiskt en bättre process som sparar tid och effektiviserar rekryteringen, både för dig och för de sökande kandidaterna.

Steg 1 – Ta fram en rollbeskrivning och en säljande annons

När du ska börja med rekryteringsprocessen är ditt första steg att gå igenom hur rollbeskrivningen ska se ut för tjänsten som ska tillsättas. Det kan du ta reda på enklast tillsammans med den rekryterande chefen.

När ni skrivit ner vilken kompetens ni önskar för tjänsten och hur kravprofilen ska se ut skapar ni en säljande jobbannons och publicerar den i de kanaler och sociala medier där era potentiella kandidater finns.

Har du ett bra rekryteringsverktyg går det att både skapa och publicera annonsen direkt i systemet. För att du ska slippa ta reda på hur man bäst når sin målgrupp så kan i många fall din systemleverantör hjälpa dig att både skapa engagerande annonser och sprida till rätt målgrupp.

Steg 2 – Gör det enkelt kandidaterna att ansöka till jobbet
Ju lättare det är att ansöka till en tjänst hos er, desto fler kvalificerade kandidater kommer att söka tjänsten. Ofta kanske topptalangerna inte aktivt söker ett nytt arbete men om din annons är lockande och har nått rätt person är det mer troligt att personen söker tjänsten om det är enkelt att söka.

 • Använd videoansökan istället för personligt brev eller som ett alternativt sätt att skicka in det personliga brevet. På så sätt kan du få många fler ansökningar, då alla inte föredrar att skriva.
 • Med rätt rekryteringsverktyg kan du använda urvals- och kvalificeringsfrågor. Det gör det lättare för dig att sålla ut de kandidater med rätt kompetens.

Steg 3 – Bästa sätt att återkoppla till kandidater i rekryteringsprocessen

Bra återkoppling genom hela rekryteringsprocessen är A och O för att behålla en bra kandidatupplevelse och positiv bild av er som arbetsgivare. Med smarta påminnelser och automatisering i rekryteringsverktyget glömmer du aldrig att återkoppla till en kandidat.

Fördelen med återkoppling via rekryteringsverktyget är att du kan samla all kommunikation på samma ställe. Skicka mail, bjud in till intervju och skicka påminnelse-sms direkt i systemet.

Efter du har genomfört en första intervju med de kandidater du har valt ut är nästa steg kanske att boka in en andra intervju där rekryterande chef och en blivande kollega är med. Meddela även de kandidater som inte har gått vidare efter första intervjun så snart som möjligt.

Steg 4 – Referenstagning behöver inte ta lång tid

När du har valt vilka olika kandidater du vill gå vidare med efter intervjuerna är det dags att ta referenser. När du som ska rekrytera tar referenser är det viktigt att du har förberett dina frågor till referenspersonerna. Det är även viktigt att du inte lägger in några personliga värderingar i vad referenspersonerna svarar.

Det kan många gånger vara svårt att få tag i någon på telefon. Särskilt om den du ska ringa upp också arbetar heltid och behöver sätta av tid för dina frågor under sin arbetstid. Därför kan du istället använda digital referenstagning.

Det finns flera behov som ska uppfyllas i en rekryteringsprocess, använd ett rekryteringsverktyg för att få den bästa processen.

 

Därför är digital referenstagning en vinst för alla

Med ett digitalt stöd för referenstagning kommer rekryteringsprocessen att gå mycket snabbare och dessutom bli mer kvalitetssäkrad. Kandidaten i rekryteringsprocessen anger sina referenspersoner och bjuder in dem att svara på frågorna digitalt och webbaserat. Referenspersonerna kan då svara på frågorna när det passar dem och behöver inte anpassa sig eller avsätta tid på sin ordinarie arbetstid.

Om du har en digital referenstagningsprocess blir det lättare att ställa exakt samma frågor till alla referenspersoner. Du kan enkelt jämföra svaren från referenspersonerna med de svar du har fått från kandidaten så att de stämmer överens.

När man använder digital referenstagning är sannolikheten att faktiskt få tag i referenspersonerna mycket större. Kandidater anger i många fall fler referenspersoner än vad som tillfrågats och svarsfrekvensen blir högre eftersom det går snabbt för referenspersonerna att svara på frågorna. Det sparar både tid och pengar för dig som rekryterar.

4 steg för en en bra rekryteringsprocess

 

För att få en bra rekryteringsprocess som inte tar för lång tid bör man ha struktur. Använder du ett bra rekryteringsverktyg i rekryteringsprocessen skapar du automatiskt en bättre process som sparar tid och effektiviserar rekryteringen, både för dig och för de sökande kandidaterna.

Steg 1 – Ta fram en rollbeskrivning och en säljande annons

När du ska börja med rekryteringsprocessen är ditt första steg att gå igenom hur rollbeskrivningen ska se ut för tjänsten som ska tillsättas. Det kan du ta reda på enklast tillsammans med den rekryterande chefen.

När ni skrivit ner vilken kompetens ni önskar för tjänsten och hur kravprofilen ska se ut skapar ni en säljande jobbannons och publicerar den i de kanaler och sociala medier där era potentiella kandidater finns.

Har du ett bra rekryteringsverktyg går det att både skapa och publicera annonsen direkt i systemet. För att du ska slippa ta reda på hur man bäst når sin målgrupp så kan i många fall din systemleverantör hjälpa dig att både skapa engagerande annonser och sprida till rätt målgrupp.

Steg 2 – Gör det enkelt kandidaterna att ansöka till jobbet
Ju lättare det är att ansöka till en tjänst hos er, desto fler kvalificerade kandidater kommer att söka tjänsten. Ofta kanske topptalangerna inte aktivt söker ett nytt arbete men om din annons är lockande och har nått rätt person är det mer troligt att personen söker tjänsten om det är enkelt att söka.

 • Använd videoansökan istället för personligt brev eller som ett alternativt sätt att skicka in det personliga brevet. På så sätt kan du få många fler ansökningar, då alla inte föredrar att skriva.
 • Med rätt rekryteringsverktyg kan du använda urvals- och kvalificeringsfrågor. Det gör det lättare för dig att sålla ut de kandidater med rätt kompetens.

Steg 3 – Bästa sätt att återkoppla till kandidater i rekryteringsprocessen

Bra återkoppling genom hela rekryteringsprocessen är A och O för att behålla en bra kandidatupplevelse och positiv bild av er som arbetsgivare. Med smarta påminnelser och automatisering i rekryteringsverktyget glömmer du aldrig att återkoppla till en kandidat.

Fördelen med återkoppling via rekryteringsverktyget är att du kan samla all kommunikation på samma ställe. Skicka mail, bjud in till intervju och skicka påminnelse-sms direkt i systemet.

Efter du har genomfört en första intervju med de kandidater du har valt ut är nästa steg kanske att boka in en andra intervju där rekryterande chef och en blivande kollega är med. Meddela även de kandidater som inte har gått vidare efter första intervjun så snart som möjligt.

Steg 4 – Referenstagning behöver inte ta lång tid

När du har valt vilka olika kandidater du vill gå vidare med efter intervjuerna är det dags att ta referenser. När du som ska rekrytera tar referenser är det viktigt att du har förberett dina frågor till referenspersonerna. Det är även viktigt att du inte lägger in några personliga värderingar i vad referenspersonerna svarar.

Det kan många gånger vara svårt att få tag i någon på telefon. Särskilt om den du ska ringa upp också arbetar heltid och behöver sätta av tid för dina frågor under sin arbetstid. Därför kan du istället använda digital referenstagning.

Det finns flera behov som ska uppfyllas i en rekryteringsprocess, använd ett rekryteringsverktyg för att få den bästa processen.

 

Därför är digital referenstagning en vinst för alla

Med ett digitalt stöd för referenstagning kommer rekryteringsprocessen att gå mycket snabbare och dessutom bli mer kvalitetssäkrad. Kandidaten i rekryteringsprocessen anger sina referenspersoner och bjuder in dem att svara på frågorna digitalt och webbaserat. Referenspersonerna kan då svara på frågorna när det passar dem och behöver inte anpassa sig eller avsätta tid på sin ordinarie arbetstid.

Om du har en digital referenstagningsprocess blir det lättare att ställa exakt samma frågor till alla referenspersoner. Du kan enkelt jämföra svaren från referenspersonerna med de svar du har fått från kandidaten så att de stämmer överens.

När man använder digital referenstagning är sannolikheten att faktiskt få tag i referenspersonerna mycket större. Kandidater anger i många fall fler referenspersoner än vad som tillfrågats och svarsfrekvensen blir högre eftersom det går snabbt för referenspersonerna att svara på frågorna. Det sparar både tid och pengar för dig som rekryterar.

En bra rekryteringsprocess ger kandidaten en bra upplevelse och stärker ert Employer Brand

När en kandidat har gått igenom rekryteringsprocessen, oavsett om ni valde att anställa hen eller inte, så är det bra att få veta hur kandidaten har upplevt processen. Om du använder en digital tjänst för att mäta kandidatupplevelsen kan du snabbt få återkoppling från kandidaterna och åtgärda eventuella brister i rekryteringsprocessen.

Att arbetsgivare ger kandidater en bra upplevelse när de söker en tjänst på företaget är viktigt. När de får en bra upplevelse är det mer sannolikt att de söker fler tjänster hos er i framtiden. Och de blir dessutom mer benägna att köpa era produkter och tjänster och att rekommendera er till andra.

Får de däremot en dålig upplevelse finns det risk att de pratar illa om företaget och även sprider sina åsikter i sina sociala medier. Bra processer kan hjälpa till att stärka ert Employer Brand helt enkelt.

Ett rekryteringsverktyg gör det lättare för dig som ska rekrytera

När du använder ett digitalt stöd för att rekrytera får du struktur och kan enklare följa upp din process. Ett bra rekryteringsverktyg stöttar dig från början till slut och innehåller effektiva funktioner som hjälper dig att få en bättre rekrytering, så att du slipper detaljerad CV-granskning.

Några av de funktioner som bör finnas med eller finnas stöd för i ett bra rekryteringsverktyg är:

 • Gratis spridning av jobbannonser i sociala medier genom verktyget.
 • Stöd för att stärka ert Employer Brand med hjälp av en säljande karriärsida.
 • Urvalsmetoder med kvalificeringsfrågor.
 • Kompetensbaserad och CV-lös rekrytering.
 • “Smart reject” – automatiserat urval.
 • Automatiserad uppföljning av kandidaters resultat och möjlighet att få statistik.
 • Möjlighet till avidentifierade urvalsmetoder.
 • Möjlighet att ansöka med video.
 • Integration med olika certifierade tester, till exempel personlighetstest.
 • Kalenderfunktion med möjlighet att boka intervju.
 • Kommunikation direkt genom systemet via sms och e-post.
 • Stöd för digital referenstagning.
 • Stöd för uppföljning av kandidatupplevelsen.
 • Stöd för att kandidaten får en bra pre- och onboarding.
 • Möjlighet att kunna ge andra i rekryteringsprocessen behörighet.

Välj en leverantör som även erbjuder kontinuerlig support och användarstöd så att ni enkelt ska komma igång och får en smidig och effektiv rekrytering.

Lyckas med rekryteringen

En bra rekrytering är när man lyckas anställa en person vars personliga egenskaper passar in i organisationen, bidrar till en bra företagskultur och kompletterar de medarbetare som finns där.

Eftersom det råder kompetensbrist på arbetsmarknaden kan det vara en bra rekrytering om man lyckas anställa en person som har rätt kompetens för en position. Men ibland kan det vara mer värdefullt att istället lära upp en person som kanske inte har rätt kompetens från början, men som har rätt personliga egenskaper och passar in på företaget.

Rätt kravprofil kan ge dig rätt medarbetare

En kravprofil kan innehålla grundkraven för den tjänst som du ska rekrytera till. Tänk på att ju fler krav du ställer, desto färre ansökningar kommer du att få in. Det kan finnas kandidater som inte har alla kunskaper du önskar men som ändå har lätt för att lära sig nya saker och som snabbt kommer att komma in i verksamheten.

Självklart kan det vara stor skillnad från yrke till yrke, vissa kunskaper kanske inte ska eller kan läras ut av er som arbetsgivare och vissa saker kan vara enklare än ni tror för en medarbetare att lära sig.

Grundkrav i en kravprofil

Många företag väljer ändå att ha vissa olika grundkrav när de ska tillsätta en ny tjänst. Det kan vara ett sätt att hitta rätt kandidater då det kanske krävs viss kunskap eller en viss utbildning för att utföra jobbet.

Det är vanligt att arbetsgivare bland annat kräver att kandidaterna har någon form av utbildning, att de har arbetat inom liknande tjänst tidigare, att de har kompetens i vissa verktyg eller att de har certifikat eller legitimation som visar att de kan ett visst område (beroende på vilken tjänst ni ska anställa för).

Vanliga frågor och svar relaterade till "hur ser en bra rekryteringsprocess ut?"

En rekryteringsprocess ska vara strukturerad och ge dig rätt stöd för att kunna genomföra en lyckad rekrytering. Har du ett rekryteringsverktyg som passar för ditt företag kommer processen att bli enklare, mer effektiv och träffsäker – för dig som arbetar med rekrytering, för företaget och för kandidaterna.

För att genomföra en bra rekrytering behöver du ha rätt sätt att nå ut till rätt målgrupp, din annons behöver vara säljande och locka nya kandidater, det behöver vara enkelt för kandidaterna att ansöka, samt att processen behöver vara strukturerad. Processen ska generera i att den kandidat som du går vidare kommer att kunna göra ett bra jobb, passa in i företaget samt blir en produktiv medarbetare.

Innan du gör en annons ska du göra en lista med krav. Kravprofilen tar du med fördel fram genom att samarbeta med rekryterande chef. Att sätta grundkrav innan du tar fram annonsen kan göra rekryteringen enklare. Några tips för kravprofilen är att ta med det som du ser som en viktig del för att kunna göra det möjligt att göra ett bra jobb i tjänsten som kandidaten har sökt. Det kan till exempel vara att kandidaten har B-körkort, att hen har några års erfarenhet inom yrket eller att hen har genomgått en utbildning eller kurs i ett relevant ämne.

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på , Grade använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata