Thermia säkrar kompetensförsörjningen med Grade

Thermia är en av de ledande aktörerna på den svenska värmepumpsmarknaden, och bolaget befinner sig i stark tillväxt. För att säkra sin kompetensförsörjning har Thermia tecknat avtal med Grade.

Sedan några år tillbaka använder vi oss av Varbis rekryteringsverktyg, och vi är otroligt nöjda. När vi fick höra om möjligheten att koppla på Grade Onboarding som en naturlig del av rekryteringsprocessen nappade vi direkt. Vi har nu bestämt oss för att säkra hela medarbetarresan i Grade – genom lärande, medarbetarsamtal, kompetenskartläggning, pulsmätningar och mycket mer. Våra medarbetare är vana vid att vi arbetar med digitalisering, och att kunna erbjuda den här formen av plattform känns faktiskt som en hygienfaktor, berättar Peter Särnblad, HR Director på Thermia Group.

Precis som i många andra branscher är konkurrensen om medarbetare med rätt kompetens stor. För Thermia är möjligheten att på ett effektivt sätt kunna vidareutbilda befintlig personal en viktig pusselbit i bolagets långsiktiga kompetensförsörjning.

Jag ser Thermia som en inkluderande arbetsplats som är genuint mån om människor. Vi gör ingen skillnad mellan anställda och konsulter, och vi tror mycket på intern rörlighet – medarbetarutveckling handlar inte bara om att nå en chefsroll. Vid införandet av Grade fokuserar vi på det som direkt skapar värde för våra medarbetare och chefer. Det känns skönt att vi kommer kunna växa in i plattformen utifrån våra behov, säger Peter.

Vi önskar Thermia varmt lycka till med sin kompetensförsörjning och ser fram emot vårt fortsatta samarbete.