Kundecase: Region Östergötland

I mange år har Region Östergötlands medarbejdere givet feedback på, hvordan de trives på arbejde ved ugentlig at sætte farvede magneter på whiteboards. Metoden er kendt inden for den offentlige sektor – magneterne i grønt, gult og rødt giver et øjebliksbillede af situationen på de respektive afdelinger. Problemet er, at der kun er tale om et øjebliksbillede – ledere kan ikke på enkelt vis følge tendenser over tid. De får heller ikke automatiseret hjælp til, hvordan de skal agere, ud fra hvordan medarbejderne fordeler farvemagneterne.

Linus Lanker og hans kollegaer inden for HR-strategi og forvaltningsledelse i regionen kunne se muligheder for forbedring og besluttede sig for at digitalisere opfølgningen af medarbejdernes syn på deres arbejdssituation og arbejdsmiljø for dele af regionen.

– Vi besluttede os for at gå i gang med digitale pulsmålinger. Valget af Pulse som værktøj var oplagt for os, eftersom vi allerede anvendte Grades platform til læring, kompetencehåndtering, medarbejdersamtaler m.m. Det var vigtigt for os, at værktøjet var fleksibelt, og Grade var lydhøre over for vores ønsker, fortæller Linus.

Løsning

De første spørgeskemaer til pulsmålinger blev sendt ud i efteråret 2019, med forskellige intervaller ud fra virksomhedens ønsker. En del chefer valgte at udsende pulsmålingerne en gang om ugen – andre foretrak hver anden eller tredje uge. Spørgeskemaerne sendes som unikke links via e-mail, og kan besvares lige godt på mobilen som på computeren. Alle svar er helt anonyme.

– Det skal være enkelt for medarbejderne at besvare spørgeskemaet. Hvis man kun besvarer spørgsmålene, som besvares med en karakter, tager det maksimum 10 sekunder at gennemføre. Medarbejderne har også mulighed for at komme med feedback til deres leder ud fra spørgsmålene – og kan her vælge, om de vil være anonyme eller ikke, fortsætter Linus.

Cheferne følger op på resultatet af pulsmålingerne live i Grade-platformen. I lederenes visning kan de se gennemsnittet for de seneste udsendelser samt tendenser over tid for de målte områder. Baseret på områderne med det laveste resultat får lederne forslag til foranstaltninger for at forbedre situationen. Lederne ser også medarbejdernes kommentarer og kan med det samme bidrage med feedback.

Resultat

Pulse er blevet modtaget positivt af både medarbejdere og ledere. En stor forandring siden tiden med farvemagneter er, at alle medarbejderne nu har samme mulighed for at blive hørt. I 2020 begyndte mange medarbejdere at arbejde på distancen, og muligheden for at komme med feedback i denne forbindelse blev ekstra betydningsfuld. Lederne sætter pris på den feedback, de får fra medarbejderne, og at de via Grade-platformens enkle grænseflade kan se, hvilke områder de skal fokusere lidt ekstra på. De får også konkrete og realistiske tips ud fra de områder, der måles.

Den kontinuerlige feedback fra medarbejderne har betydet, at lederne kan opfange, hvad der aktuelt har betydning og på en naturlig måde invitere medarbejderne til en dialog omkring de forskellige områder. Ting, der tidligere ikke nåede frem til lederne, kommer nu op til overfladen, og ved behov kan lederne agere med det samme.

– Et tips til andre, der er på vej til at iværksætte pulsmålinger, er i høj grad at informere medarbejderne om, hvorfor det er så vigtigt at besvare spørgeskemaerne. Fokuser heller ikke kun på områder eller afdelinger med lavere resultater. Det er lige så vigtigt at analysere positive resultater, og det, der fungerer godt. Hvad gør dette team, som er så godt? Hvordan fastholder vi det, og hvordan kan vi få det ud i organisationen?