Kundcase: Region Östergötland

I mange år har Region Östergötlands medarbeidere gitt feedback på hvordan de trives i jobben ved å sette fargemagneter på whiteboard-tavler hver uke. Denne metoden er vanlig i offentlig sektor – magnetene i grønt, gult og rødt gir et øyeblikksbilde av hvordan det står til i de aktuelle avdelingene akkurat nå. Problemet er at det bare er et øyeblikksbilde – sjefene kan ikke følge trender over tid på en enkel måte. De får heller ikke noen automatisert hjelp til hvordan de skal opptre ut fra hvordan medarbeiderne fordeler fargemagnetene.

Linus Lanker og hans kollegaer innen HR-strategi og forvaltningsledelse i regionen så et forbedringspotensial og bestemte seg for å digitalisere oppfølgingen av medarbeidernes syn på arbeidssituasjonen og arbeidsmiljøet i deler av regionen.

– Vi besluttet å kjøre i gang med digitale pulsmålinger. Valget av Pulse som verktøy falt seg naturlig da vi allerede brukte Grades plattform for læring, kompetansehåndtering, medarbeidersamtaler m.m. Det var viktig for oss at verktøyet måtte være fleksibelt, og Grade kunne innfri våre ønsker, sier Linus.

Løsning

Pulsmålingsskjemaene ble sendt ut høsten 2019, med ulike intervaller etter virksomhetens ønsker. Noen sjefer valgte å sende ut pulsmålingen én gang i uken – andre foretrakk annenhver eller hver tredje uke. Spørreundersøkelsene sendes som unike koblinger via e-post, og kan besvares like enkelt på mobilen som på datamaskinen. Alle svar er helt anonyme.

– Det skal være enkelt for medarbeiderne å svare på spørreundersøkelsen. Hvis man bare svarer på graderingsspørsmålene, tar det maksimalt 10 sekunder å gjennomføre undersøkelsen. Medarbeiderne kan også gi feedback til sin overordnede basert på spørsmålene – og kan da velge om de vil være anonyme eller ikke, sier Linus.

Sjefene følger opp resultatet av pulsmålingene live i Grade-plattformen. I en sjefsvisning, vises gjennomsnittet for den siste utsendingen samt trender over tid for områdene som måles. Basert på områdene med dårligst resultat får sjefene forslag til hva de kan gjøre for å forbedre situasjonen. Sjefene ser også medarbeidernes kommentarer og kan gi tilbakemelding med en gang.

Resultat

Pulse er blitt positivt mottatt av både medarbeidere og sjefer. En stor endring siden tiden med fargemagneter er at alle medarbeidere nå har samme mulighet til å komme til orde. I 2020 begynte mange medarbeidere å jobbe fra hjemmekontor, noe som gjorde det ekstra viktig å kunne gi tilbakemeldinger om arbeidssituasjonen digitalt. Sjefene setter pris på feedbacken de får fra medarbeiderne, og at de via GRADE-plattformens enkle grensesnitt ser hvilke områder de må fokusere litt ekstra på. De får også konkrete og virkelighetsnære tips ut fra områdene som måles.

Den kontinuerlige tilbakemeldingen fra medarbeiderne har gjort at sjefene kan fange opp hva som er aktuelt for øyeblikket og dermed på en naturlig måte invitere medarbeiderne til dialog rundt ulike temaer. Saker som tidligere ikke nådde frem til sjefene, kommer nå opp i dagen, og sjefene kan sette inn tiltak med en gang ved behov.

– Et tips til andre som ligger i startgropen med pulsmålinger, er at man virkelig forankrer hos medarbeiderne hvorfor det er så viktig å svare på spørreundersøkelsene. Fokuser heller ikke bare på områder eller avdelinger med dårligere resultat. Det er like viktig å analysere positive resultater og det som fungerer bra. Hva gjør dette teamet som er så bra? Hvordan kan vi opprettholde dette, og hvordan kan vi spre det i organisasjonen?

Ta kontakt!

Vil du booke en demo eller vite mer om Grade? Vi svarer gjerne på spørsmål.