Kompetenshantering

En guide till vad det är och hur det funkar

I denna guide får du lära dig vad kompetenshantering är, och hur det hänger ihop med övriga kompetensrelaterade begrepp och processer, som t.ex. kompetensutveckling, successionsplanering och kompetensgap. Du får också en introduktion till digital kompetenshantering och en förståelse för varför detta är en förutsättning för att lyckas.

Vad är kompetenshantering?

Kompetenshantering är precis som namnet avslöjar – hantering av kompetens. Kompetens syftar i sin tur till medarbetares förmåga att utföra en uppgift i en specifik situation genom att tillämpa kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Varför behöver då en verksamhet ha koll på detta? Jo, utan en strukturerad kompetenshantering är det svårt att få svar på frågor som:
  • Vilken samlad kompetens finns i organisationen?
  • Hur ser kompetensfördelningen ut per avdelning/projekt?
  • Vad kan varje enskild medarbetare i förhållande till vad som krävs för aktuell roll?
  • Vilka kompetenser behövs utvecklas på kort och lång sikt?

Genom att ha koll på vilken kompetens som finns kan en verksamhet lägga grunden för agila HR-processer som säkerställer att rätt person alltid är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Nedanför hittar du en översikt över alla delar. 

Kompetenskartläggning

Det första steget mot en strukturerad kompetenshantering är att kartlägga alla medarbetares nuvarande kompetens, och jämföra den med önskad kompetens.

En kompetenskartläggning (även kallat kompetensinventering) kan genomföras på flera olika sätt. Vissa verksamheter börjar med att kartlägga vad varje enskild medarbetare kan – vilket resulterar i individuella kompetensprofiler. För andra passar det bättre att börja i andra änden, d.v.s. att sammanställa vilken kompetens som krävs för de roller och befattningar som finns i verksamheten. Ett tredje alternativ är att börja i mindre skala – antingen med ett par utvalda avdelningar, eller med en ”medarbetarroll” som innefattar de kompetenser inom olika områden som varje enskild medarbetare bör ha oavsett arbetsområde. Det kan t.ex. röra sig om att alla medarbetare ska ha genomgått obligatoriska policy-utbildningar och tagit del av verksamhetens uppförandekod.

Oavsett hur kartläggningen går till, är sista steget att matcha medarbetarnas kompetensprofiler mot den/de roller de har i nuläget. Resultatet blir en tydlig ögonblicksbild av vilken kompetens som medarbetarna har – och saknar – just nu.

Kompetensanalys

När en verksamhets kompetens är kartlagd finns grunden för att analysera den samlade kompetensen både tvärfunktionellt och ur ett helikopterperspektiv. I en kompetensanalys kan både kompetensgap och kompetensuppfyllnad visualiseras, och det är också möjligt att söka efter medarbetare med kompetens efter specifika kriterier.

Kompetensanalysen handlar lika mycket om att uppmärksamma kompetens som saknas som att ha koll på vilken kompetens som faktiskt finns. Genom att titta på kompetens utifrån uppfyllnad kan all kompetens tas tillvara på – inte bara den som är “krav” i medarbetarnas befintliga roller.

Vad är kompetensgap och vad innebär det?

Kompetensgap är skillnaden mellan befintlig kompetens och önskad kompetens – hela vägen från enskilda medarbetare aggregerat upp till verksamhetsnivå. Verksamheter som har ett digitalt system för kompetenshantering kan med hjälp av en kompetensmatris visualisera varje enskild medarbetares kompetensgap och utvecklingsmöjligheter i en s.k. Kompetensprofil. I den kan medarbetaren själv se vilka eventuella kompetensgap som finns utifrån aktuell roll. Det kan röra sig om:

Detta är kompetenser som graderas utifrån en skala med definierade kompetensnivåer, t.ex. 1–4. Kompetensnivåerna utgår vanligtvis från medarbetarnas förmåga

Kompetenser som medarbetarna antingen har eller inte har, t.ex. körkort eller högskoleutbildning. Dokumenteras med Ja eller Nej.

Certifikat kan användas för att kvalitetssäkra en kompetens hos medarbetare som gått en viss utbildning eller innehar en specifik befattning. Till skillnad från formella kompetenser kan de vara tidsbegränsade.

Organiserade utbildningsaktiviteter i form av exempelvis e-Learning eller fysiskt kurstillfälle.

Medarbetarnas kompetensprofiler och dess eventuella gap visualiserar vilka utvecklingsområden som finns för varje enskild medarbetare i aktuell roll. Om gapen sedan aggregeras till avdelnings- och verksamhetsnivå kan de ligga som grund för viktiga beslut framåt – kring exempelvis kompetensutveckling och rekrytering.

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplanen tydliggör kommande kompetensbehov på verksamhets- och avdelningsnivå. Planen fungerar som ett stöd för kompetensplaneringen framåt genom att identifiera kommande behov i verksamheten.

För att kunna identifiera rekryterings- och utbildningsbehov är det viktigt att planen belyser vilka yttre faktorer som kan påverka verksamheten. Genom att noggrant analysera framtida utmaningar tydliggörs vilken kompetens som kommer att behövas på lång och kort sikt för att uppnå övergripande verksamhetsmål.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling i arbetslivet handlar om att utveckla människors kunskaper och färdigheter. När framtida utbildningsbehov är identifierade vet verksamheten helt enkelt vem som bör lära sig vad. Nästa steg är att besluta när och hur utbildningsinsatsen ska genomföras.

Det kan ske på massor av olika sätt – genom alltifrån e-learning och webbseminarier till att skugga en kollega med hög kompetens inom aktuellt område.

Successionsplanering​

I en successionsplan kartläggs hur stor risk det är att enskilda medarbetare lämnar verksamheten och hur stor skada det förväntas göra. Vilka medarbetare sitter på nyckelkompetens, och vad gör vi om dessa slutar i verksamheten?

En successionsplan är nödvändig för att säkerställa att avgörande kunskap och kompetens aldrig går förlorad. Genom en proaktiv strategi för successionsplanering finns det alltid en plan för att ersätta nyckelkompetenser – vilket gör att plötslig kompetensbrist och förhastade beslut kan undvikas.

Kompetensbaserad rekrytering​

Kompetensanalysen och kompetensförsörjningsplanen kan ligga till grund för kompetensbaserad rekrytering – d.v.s. rekrytering som har fokus på vilken kompetens som behövs i organisationen idag och i framtiden. För att få fram en rollbeskrivning över en tilltänkt kandidat kan en behovsanalys underlätta.

Det kan göras genom att jämföra den nuvarande rollen och dess kompetensprofil, titta på teamets samlade kompetens samt ställa sig frågan vilken kompetens som kommer att behövas i framtiden. Kompetens som lämnar verksamheten behöver inte alltid ersättas rakt av. Kanske kräver framtiden helt annan kompetens? Kanske behöver teamet som helhet kompletteras för att fungera funktionellt?

Digital kompetenshantering​​

En verksamhets kompetensförsörjningsprocess tar aldrig slut – det gäller att hela tiden ha rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. För att lyckas med detta krävs att HR-processerna ovan vävs samman på ett naturligt sätt, så att datan som ligger till grund för beslut ständigt hålls uppdaterad. Med en digital plattform för kompetenshantering och lärande kan en stor del av den strategiska kompetensförsörjningen automatiseras.

Klicka på knappen för att läsa mer om hur det fungerar i praktiken. 

Hör av dig!

Nyfiken på att veta mer om digital kompetenshantering i Grade? Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret!

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Cookies consist of small text files. These files contain data stored on your device. To place certain types of cookies, we need to obtain your consent.
At Grade, we use the following types of cookies. To read more about the cookies we use and their storage duration, click here to visit our cookie policy.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that must be placed for basic functions to work on the website. Basic functions are, for example, cookies which are needed so that you can use menus on the website and navigate on the site.

Functional cookies

Functional cookies need to be placed on the website in order for it to perform as you would expect. For example, so that it recognizes which language you prefer, whether or not you are logged in, to keep the website secure, remember login details or to be able to sort products on the website according to your preferences.

Cookies for statistics

For us to measure your interactions with the website, we place cookies in order to keep statistics. These cookies anonymize personal data.

Cookies for ad-tracking

To enable us to offer better service and experience, we place cookies so that we can provide relevant advertising. Another aim of this processing is to enable us to promote products or services, provide customized offers or provide recommendations based on what you have purchased in the past.

Ad measurement user cookies

In order to show relevant ads we place cookies to tailor ads for you

Personalized ads cookies

To show relevant and personal ads we place cookies to provide unique offers that are tailored to your user data