Kundcase: Lime Technologies

År 2016 var mjukvarubolaget Lime i stark tillväxt och rekryterade i rask takt. Många medarbetare rekryterades direkt från universitet och högskolor till Limes traineeprogram som hålls varje termin. För de unga talangfulla medarbetarna var utveckling centralt – de ville ha löpande feedback på sitt arbete och kunna se en tydlig utvecklingsplan med delmål. Ledningen fick feedback av seniora medarbetare – man saknade tydliga roller och visuella interna karriärmöjligheter.

Lime följde noggrant upp sina KPI:er per avdelning, men mål kopplade till personlig utveckling följdes inte upp lika kontinuerligt. I bästa fall hanterades målen vid det årliga utvecklingssamtalet då gamla anteckningar åter togs fram. För ett bolag i tillväxt sker organisatoriska förändringar varje vecka, och eftersom ett digitalt stöd för Talent- och Learning Management saknades gick information ofta förlorad vid överlämningar till nya chefer.

Lösning

Lime införde Grade Talent i början av 2017. Säljavdelningen var först ut, och därefter har resten av organisationen successivt vuxit in i plattformen. Införandeprojektet fokuserade främst på funktionalitet som medarbetarsamtal, målstyrning och karriärvägar. En kompetenskartläggning gjordes tillsammans med Grade, i vilken kompetenser, roller och karriärvägar togs fram.

Lime lanserades på koncernspråket engelska för att medarbetarna i Sverige, Norge, Finland och Danmark skulle ha gemensamma benämningar på roller och karriärvägar. Grade Talent integrerades med Lime:s HR-system för att minimera manuell administration av nya medarbetare och organisationsförändringar.

Varför Grade Talent?

Resultat

Efter införandet av Talent känner sig både nya och seniora medarbetare mer engagerade eftersom de ser vilka utvecklingsmöjligheter som finns i bolagets karriärträd. Mål och aktiviteter från medarbetarnas utvecklingssamtal dokumenteras digitalt och följs upp kontinuerligt utan risk att något hamnar mellan stolarna. En positiv effekt av att ha ett digitalt stöd för medarbetarsamtal är enkelheten i att göra en överlämning av medarbetare till ny chef. ”Grade Talent skapar engagemang bland medarbetare och stöttar verkligen chefen i det dagliga arbetet.” säger Nils Olsson, CEO på Lime Technologies. Idag arbetar Lime enligt den struktur som finns i TALENT. Rollerna tydliggör vad som krävs av respektive medarbetare, samt vilka motkrav denne kan ställa på bolaget. Kompetenskartläggningen har också skapat en tydligare kravbild på nya medarbetare vid rekryteringar. Lime upplever en högre kvalitet i hela kompetensförsörjningsprocessen sedan införandet av Talent.

Hör av dig!

Vill du boka en demo eller bara veta mer om oss? Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan!

Vill du veta mer? Fyll i formuläret!

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.