Pulsmätningar av medarbetarengagemang

Med vårt pulsmätningsverktyg Grade Pulse kan ni enkelt mäta och analysera era medarbetares engagemang och välmående. Verktygets automatiserade utskick ger HR och chefer insikt i hur organisationens olika delar mår. I intuitiva dashboards ser ni trender i realtid och får hjälp att agera proaktivt utifrån resultatet av pulsmätningarna.

Grade Pulse innehåller:

Grade Pulse kan användas som ett helt fristående pulsmätningsverktyg, eller som en integrerad del i vårt Talent Management System.

Minska er personalomsättning och höj ert eNPS

Pulse ”pulsar” ut korta enkätundersökningar till era medarbetare. Enkäterna innehåller graderingsfrågor kring exempelvis Arbetsmiljö, Ledarskap och Utveckling. Ni bestämmer själva hur ofta pulsmätningarna ska skickas och från vilka kategorier frågorna ska hämtas. Det går bra att skicka olika mätningar till olika delar av organisationen.

I pulsmätningarna har medarbetarna möjlighet att lämna feedback till sin chef – helt anonymt om så önskas.

I intuitiva dashboards kan era chefer följa upp resultatet av pulsmätningarna. De ser trender för sitt team i realtid och får åtgärdsförslag utifrån pulsmätningarnas resultat. Självklart kan pulsmätningarnas resultat jämföras med genomsnittet för organisationen samt delas med medarbetarna.

Region Östergötland använder Pulse för att följa upp hur medarbetarna ser på sin arbetsmiljö och arbetssituation. I kundcaset nedan berättar Linus Lanker – HR-strateg och förvaltningsledare – om hur Pulse emottagits av organisatonen och vilket resultat pulsmätningarna ger för regionen.

Kontakta oss!

Har du frågor eller vill veta mer om oss? Fyll i formuläret så återkommer vi!