Digitaalinen osaamisenhallinta pohjustaa kasvua

Grade Competencen osaamisenhallinta luo pohjan pitkän aikavälin kehitykselle sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Sen avulla osaamisvaje on helppo visualisoida ja hyödyntämättä jäänyt osaaminen saadaan käyttöön. Jäsennelty osaamisenhallintaprosessi auttaa pitämään huolen siitä, että oikea osaaminen on hyödynnettävissä siellä, missä sitä tarvitaan – sekä nyt että jatkossa. Grade Competencea voi käyttää erikseen tai osana Talent Management ‑kokonaisratkaisuamme.

Grade Competence digitalisoi seuraavat prosessit:

Osaamisen inventointi

Kartoita yrityksesi nykyiset roolit ja osaaminen ja selvitä, miten hyvin ne vastaavat kokonaistavoitteiden saavuttamiseen tarvittavaa osaamista. Grade Competence esittää yrityksen osaamisvajeen visuaalisesti yksilö-, osasto- ja organisaatiotasolla ja auttaa siten esimerkiksi osaamisen kehittämiseen ja rekrytointiin liittyvien strategisten päätösten teossa. Käyttöliittymä näyttää työntekijöiden roolit ja yhdistää ne oikeisiin sertifikaatteihin, kursseihin ja osaamiseen. Digitaalinen osaamisen kartoitus nivoutuu luonnolliseksi osaksi muita prosesseja, kuten perehdytystä, kehityskeskusteluja ja oppimista.

Osaamisen hallinnan suunnittelu

Grade Competencen avulla voit laatia osaamisenhallintasuunnitelmia yrityksesi toiminnan tueksi. Suunnitelmat helpottavat yrityksen tulevan osaamistarpeen tunnistamista ja tukevat siten strategista työtä. Grade Competence auttaa tunnistamaan, millaisia lyhyen ja pitkän aikavälin rekrytointi- ja koulutustoimia yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää.

Urapolkujen suunnittelu

Työntekijät menettävät mielenkiintonsa ja vaihtavat työpaikkaa usein siksi, että he ovat tyytymättömiä työnantajan tarjoamiin kehittymismahdollisuuksiin. Grade Competence esittää lyhyen ja pitkän aikavälin kehitysmahdollisuudet visuaalisesti työntekijöiden osaamisen pohjalta. Digitaaliset urapolut innostavat työntekijöitä kehittämään osaamistaan sekä nykyisissä työtehtävissään että muilla osa-alueilla, ja nämä kehitysmahdollisuudet kannustavat heitä pysymään yrityksen palveluksessa.

Seuraajasuunnittelu

Jos joku yrityksesi avainhenkilöistä irtisanoutuu, onko hänelle jo valmiiksi tiedossa sopiva seuraaja? Grade Competencen digitaalisella seuraajasuunnittelulla varmistetaan yrityksen tehokas toiminta myös tulevaisuudessa. Pätevien seuraajaehdokkaiden ja toimivan riskinhallinnan ansiosta mahdollisiin tuleviin muutoksiin on helppo valmistautua.

Ota meihin yhteyttä!

Haluatko varata demon tai kuulla lisää kokonaisvaltaisesta Talent Management -ratkaisustamme? Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.