Vad är medarbetarsamtal?

Medarbetarsamtal är professionella samtal mellan chef och medarbetare med fokus på verksamhetens och medarbetarens utveckling. En annan benämning på medarbetarsamtal är utvecklingssamtal, eller mål-/och utvecklingssamtal. Samtalen mynnar ut i konkreta handlingsplaner med aktiviteter för varje enskild medarbetare, som tillsammans bidrar till att nå verksamhetens övergripande mål. Vanligtvis hålls medarbetarsamtal en gång per år, vilka följs upp av kontinuerliga avstämningar kring medarbetarens utveckling, aktiviteter och måluppfyllelse.

Med Grades Talent Management System kan du digitalisera och organisera arbetet med medarbetarsamtal. Klicka på knappen för att ta reda på hur det funkar.