Vad är ett medarbetarsamtal?

Medarbetarsamtal är professionella samtal mellan chef och medarbetare med fokus på verksamhetens och medarbetarens utveckling. En annan benämning på medarbetarsamtal är utvecklingssamtal, eller mål-/och utvecklingssamtal. Samtalen mynnar ut i konkreta handlingsplaner med aktiviteter för varje enskild medarbetare, som tillsammans bidrar till att nå verksamhetens övergripande mål. Vanligtvis hålls medarbetarsamtal en gång per år, vilka följs upp av kontinuerliga avstämningar kring medarbetarens utveckling, aktiviteter och måluppfyllelse. Läs vidare på denna sida om du vill lära dig mer om hur medarbetarsamtal funkar.

Klicka på knappen för att ta reda på hur Grades Talent Management System funkar och hur du kan digitalisera och organisera arbetet med medarbetarsamtal.

Ladda ner våra bästa frågor till medarbetarsamtal

Behöver du bra frågor till ditt nästa medarbetarsamtal? Vi har samlat de frågor som vi tycker funkar bäst. Klicka på knappen för att ladda ner vår frågemall!

Ladda ner

Varför lägga krut på medarbetarsamtal?

Medarbetarsamtal är en central del av Talent Management-processen. De bidrar till målstyrning genom att verksamhetens, avdelningens och medarbetarens mål kopplas samman. Eventuella kompetensgap identifieras i tid vilket lägger grund för så effektiv kompetensutveckling som möjligt. Samtalen ge varje medarbetare möjlighet att prata öppet och ostört med sin chef om sin arbetssituation, sina arbetsuppgifter och utveckling framåt. Väl genomförda medarbetarsamtal bidrar till motiverade och engagerade medarbetare, som vill fortsätta att utvecklas i verksamheten istället för att söka utvecklingsmöjligheter på annat håll.

Få full effekt av era medarbetarsamtal med Grade TALENT

Grade TALENT hjälper er verksamhet att organisera arbetet med medarbetarsamtal så att de ger maximal nytta. Plattformen ger chefer överblick och struktur över samtalen och dess innehåll. Med TALENT behöver ni aldrig oroa er för att anteckningar från samtal kommer på villovägar. Samtalen och dess utvecklingsplaner signeras digitalt och säkert av medarbetare och chef, vilket gör att det aldrig råder någon tvekan om vad som har överenskommits. Grade TALENT och LEARNING är helt integrerade. Utifrån medarbetarens kompetensprofil kan Grade TALENT föreslå kurser och andra utvecklingsaktiviteter, som medarbetaren kan anmäla sig till direkt utan att lämna plattformen.

En vanlig anledning till att medarbetare lämnar verksamheter är brist på utvecklingsmöjligheter. Med Grade TALENT får medarbetare överblick över hur hen kan utvecklas inom verksamheten – både på kort och lång sikt. Det är enkelt att jämföra medarbetares nuvarande roll och kompetenser med andra roller inom verksamheten. Plattformen visar på ett överskådligt sätt vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom verksamheten och vilka kompetensområden medarbetaren behöver utvecklas inom för att ta sig dit hen vill på lite längre sikt.

Grade TALENT påminner både medarbetaren själv och hens chef när det är dags att genomföra en överenskommen aktivitet. Istället för att medarbetarens utveckling följs upp först under nästa års samtal, ger plattformen cheferna underlag till kontinuerlig återkoppling på medarbetarens utveckling och måluppfyllelse.

Hur fungerar det i plattformen?

Förberedelse

Innan ett medarbetarsamtal ska genomföras kan chefen och medarbetaren förbereda sig genom att titta på samtalets innehåll i plattformen. Från sina respektive vyer kan bägge parter titta på tidigare samtal, göra minnesanteckningar på frågorna i det aktuella samtalet samt titta på medarbetarens nuvarande kompetensprofil, utvecklingsplan och mål.

Genomförande

Vad samtalen i Grade TALENT ska innehålla bestämmer ni. Plattformen stödjer allt från enkla ad hoc-samtal med enskilda medarbetare till mer strukturerade årliga medarbetarsamtal för hela organisationen. Samtalsprocessen kan bestå av följande delar i valfri ordning:

  • Instruktioner
  • Frågor
  • Mål och aktiviteter från föregående år
  • Kompetensprofil
  • Mål och aktiviteter
  • Utvecklingsplan

Alla samtal avslutas med signering. En del föredrar att signera i direkt anslutning till samtalet, och en del vill kika igenom samtalets innehåll i lugn och ro innan signering. Oavsett när signeringen görs visas samtalets status alltid på ett tydligt sätt för bägge parter i plattformen.

Uppföljning

När samtalet signerats av chefen och medarbetaren sparas det så att inga ändringar kan göras i efterhand. Medarbetarens utvecklingsplan är nu uppdaterad med nya aktiviteter. Plattformen skickar notifieringar baserade på aktiviteternas förfallodatum. Påminnelserna i kombination med överblicken i plattformen ger medarbetaren bästa förutsättningar att utföra aktiviteterna enligt plan, och chefen får underlag till kontinuerlig återkoppling.

Hör av dig!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er? Hör av dig så återkommer vi så snabbt vi kan!