Grade TALENT​

Talent Management System

TALENT är ett Talent Management System som hjälper er organisation att engagera och behålla era medarbetare. Plattformens enkla gränssnitt ger både medarbetare, HR och chefer maximalt värde av de processer ni arbetar med.

Digitalisera - strukturera - effektivisera

Vi hjälper er att konfigurera plattformen så att den alltid är anpassad efter er organisation och de delar ni vill fokusera på. Med hjälp av Grade TALENT kan ni digitalisera och strukturera era processer inom Talent Management.

Vad är Talent Management?

Talent Management handlar om att hitta rätt medarbetare och att engagera, utveckla och behålla dem. Målet med processerna inom Talent Management är att utifrån verksamhetens mål ha rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Engagerade medarbetare bidrar i stor utsträckning till lönsamhet och nöjda kunder. Dessutom kännetecknas organisationer med engagerade medarbetare ofta av att både personalomsättningen och frånvaron bland medarbetarna är låg. 

Genom att engagera och utveckla era medarbetare stärks ert arbetsgivarvarumärke (Employer Branding), d.v.s. hur ni uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare medarbetare. En nyckel för att nå övergripande verksamhetsmål är att behålla medarbetare med rätt kompetens, och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare för nya medarbetare.

TALENT innehåller stöd för:

Medarbetarsamtal

Karriärvägar

Kompetenshantering

Kompetensförsörjnings-planering

Successionsplanering​

Målstyrning

Hur kan Grade TALENT skapa engagemang?

Organisationer med engagerade medarbetare kännetecknas ofta av att medarbetarna har tydliga och meningsfulla mål, att de utvecklas i arbetet och att de kontinuerligt får feedback på sina prestationer. Grade TALENT skapar engagemang genom att visualisera medarbetarens mål och potentiella karriärvägar – med koppling till organisationens övergripande mål och visioner. Analysera och hitta luckor i organisationen med hjälp av gapanalys.

Grade TALENT underlättar det dagliga arbetet för chefer genom omedelbar digital dokumentation av medarbetarsamtal, mål och aktiviteter. Få ut mer ur organisationen genom att göra en gedigen kompetensinventering.

Plattformens enkla gränssnitt och inbyggda notifieringar gör det naturligt för cheferna att ge feedback på medarbetarnas prestationer och utveckling. Strukturerade chefer som kontinuerligt följer upp hur planerade aktiviteter i genomförs, bidrar till engagerade medarbetare.

Med hjälp av Grade TALENT kan ni enkelt kartlägga era medarbetares nuvarande roller och kompetenser, vilket lägger grund för strategisk kompetensutveckling . Ni kan på ett intuitivt sätt planera för förändringar framåt och säkerställa att ni har rätt resurser för att nå dit ni vill – både på kort och lång sikt. Grade TALENT är helt integrerat i Grade LEARNING (LMS), så att ni i en och samma plattform både kan engagera och utveckla era medarbetare.

Nils Olsson

CEO – Lime Technologies

"Grade TALENT skapar engagemang bland medarbetare och stöttar verkligen chefen i det dagliga arbetet."

Funktioner

Målstyrning

Genom att koppla er verksamhets vision och övergripande mål till individuella mål och aktiviteter för medarbetarna kan ni styra hela organisationen åt önskat håll. Mål och dess status visualiseras tydligt för medarbetarna. Cheferna stöttas att ge medarbetarna feedback och eventuell stöttning vid exakt rätt tidpunkt.

Medarbetarsamtal

Genom att digitalisera era medarbetarsamtal får ni koll på att samtalen blir genomförda som planerat och på det sätt ni önskar. Grade TALENT innehåller guidande samtalsprocesser med frågemallar, mål och aktiviteter, kompetensprofil, utvecklingsplan och signering. Plattformen stödjer allt från enkla ad hoc-samtal med enskilda medarbetare till återkommande medarbetarsamtal för hela organisationen.

Läs mer här

Karriärvägar

En vanlig anledning till att medarbetare lämnar verksamheter är brist på utvecklingsmöjligheter. I Grade TALENT kan ni visualisera vilka utvecklingsmöjligheter som finns för era medarbetare. Med digitala karriärvägar blir det tydligt för medarbetarna vilka kompetensområden de bör utvecklas inom för att ta sig dit de vill inom verksamheten.

Kompetensförsörjningsplanering

TALENT innehåller kompetensförsörjningsplanering med utgångspunkt från era verksamhetsmål. Planera för hur många personer som behövs i olika roller och säkerställ att ni har rätt resurser - på både kort och lång sikt.

Successionsplanering

Med successionsplanering i Grade TALENT kan ni identifiera er verksamhets nyckelpersoner. Hur stor sannolikhet är det att de lämnar verksamheten och hur stor skada skulle det kunna göra? Framtidssäkra er verksamhet genom att planera för potentiella förändringar med kompatibla ersättare och riskhantering.

Kompetenshantering

Ni får möjlighet att digitalt kartlägga vilka roller och kompetenser som finns i er verksamhet, så att ni enkelt kan se om era medarbetares kompetens tas tillvara på. Gränssnittet gör det möjligt att visualisera roller och dess kopplingar till certifikat, kurser, funktionella kompetenser och formella kompetenser. Plattformen visar också eventuella kompetensgap på individ-, avdelnings- och verksamhetsnivå. Med detta som grund kan ni ta strategiska beslut kring t.ex. kompetensutveckling och rekrytering.

Läs mer här

Håller du effektiva medarbetarsamtal?

Läs mer om hur du håller bättre medarbetarsamtal som höjer engagemanget på din arbetsplats.

Teams - Flexibla arbetslag i TALENT

I ett Talent Management System är kopplingen mellan chefer och medarbetare central. Den styr bland annat vilka medarbetare en chef har medarbetarsamtal med, och vem som får notifieringar när en medarbetare genomför en planerad aktivitet eller når ett mål.

Vanligtvis hämtas medarbetar- och organisationsstruktur från ett centralt HR-system, där varje avdelning består av en chef och ett antal medarbetare. Verkligheten kan dock se annorlunda ut. Kanske arbetar ni i projekt över tid med medarbetare från olika delar av organisationen? Ni kanske är en matrisorganisation i vilken varje medarbetare har flera olika chefer? Vill ni i större avdelningar kunna ha flera olika arbetslag?

 

I Grade TALENT finns möjlighet att enkelt skapa flexibla arbetslag med medarbetare från olika delar av organisationen, med skräddarsydda behörigheter för respektive teamansvarig.

Hör av dig!

Är du nyfiken och vill veta mer om hur vi kan hjälpa just din organisation eller företag? Hör av dig så återkommer vi så fort vi kan!