Kundcase: Telenor

I 2018 sto Telenor overfor et veiskille. Medarbeiderne i salgskanalene ønsket å utvikle seg i virksomheten, og etterspørselen etter kurs var langt større enn tilbudet.

– Fordi det dreide seg om fysiske kurs, var det et begrenset antall plasser. Vi hadde problemer med å møte den store etterspørselen, så det var bare medarbeidere som hadde kvalifisert seg og oppnådd bestemte mål, som fikk plass. Det var dessuten både kostbart og krevende å arrangere kursene. I 2018 besluttet vi å satse på digital læring i en ny plattform som skulle gi alle medarbeidere samme mulighet til å vokse og utvikle seg. Valget falt på Grade Learning, sier Petter Frisk, Learning Manager & Developer i Telenor.

Løsning

Telenor innførte Grade som ny opplæringsportal, og det ble utarbeidet en rekke digitale kurs. Med en læringskultur som bygger på frivillighet, var det viktig at kursene holdt høy kvalitet, både innholdsmessig og rent pedagogisk.
I Grade har hver medarbeider en individuell kompetanseprofil, og for hvert gjennomførte kurs oppnås nye kompetanser. Kompetanseprofilen visualiseres som et spindelvev, som blir større og større i takt med medarbeidernes utvikling på ulike områder. Spindelvevet angir hva den enkelte medarbeider er god på og interessert i – informasjon som legger grunnlaget ved intern rekruttering.
Startstrekningen for en medarbeider som tar skrittet til en ny stilling, vil blir kortere fordi medarbeideren allerede har tilegnet seg kunnskap som han/hun ellers måtte ha tilegnet seg etter å ha tiltrådt i den nye stillingen. I tillegg til kursene i kurskatalogen får medarbeiderne tilbud om å utvikle seg i en såkalt Læringsreise – en karrierevei – der medarbeiderne på hver “stasjon” kan gjennomføre digitale kurs før de til slutt drar på fysisk Training Camp.

– Vårt mål var å kunne kombinere den fysiske læringen med digitale kurs. Medarbeiderne gjennomfører digitale kurs for et bestemt nivå før de fysisk drar på Training Camp. Når vi møtes igjen, har medarbeiderne allerede et høyt kunnskapsnivå, så under de fysiske opplæringsdagene kan vi fokusere på å utveksle erfaringer og øve på det vi har lært oss gjennom workshops, diskusjoner og praktiske øvinger. Vi får virkelig det beste av to verdener – det vi kan lære oss digitalt, lærer vi oss digitalt, og når vi møtes, kan vi utnytte tiden effektivt og bygge kulturen sier Petter.

Resultat

Resultat Samarbeidet med Grade har resultert i en stadig voksende opplæringsportal, som både ledere og medarbeidere setter pris på. Med plattformens innebygde notiser kan lederne enkelt følge medarbeidernes læringsreiser – også i perioder med hjemmekontor. I medarbeidernes evaluering av Grade-plattformen og de digitale kursene fremgår det at:
0 %
av medarbeiderne opplever at kursene har en positiv innvirkning på hvordan de jobber i butikkene.
0 %
anbefaler kursene til andre.
0 %
gjennomfører minst ett kurs per uke.
0 %
gjennomfører kursene på mobilen.

Alle nye medarbeidere gjennomgår et obligatorisk Onboarding-kurs i plattformen, slik at man sikrer kritisk kompetanse og kunnskap om selskapets verdier, strategier og kunder. Bortsett fra dette er alle kursene helt frivillige – og interessen blant medarbeiderne er stor. Når det tilbys nye kurs, kan gjennomføringsgraden være så høy som 90 % allerede etter 10 dager.

Tilgangen til interaktive, digitale kurs har skapt en stor pull-effekt blant medarbeiderne – og for ytterligere å forsterke ønsket om kursing, brukes det innslag av gamification i opplæringsportalen. Medarbeiderne kan konkurrere mot hverandre i topplister og samle poeng – individuelt eller i team.

– Jeg tror at nøkkelen til suksess er at vi allerede fra starten har involvert våre fantastiske medarbeidere i utarbeidelsen av kurs. Vi legger ned mye tid til å teste kursene og få feedback fra medarbeiderne, for å sikre at det vi utarbeider føles relevant. Selv om vi når ut til mange flere i dag enn vi gjorde før vi innførte Grade, har vi klart å kutte opplæringskostnadene betydelig. Nå når vi raskt og enkelt ut til alle medarbeiderne uten å måtte bestille reiser og vikarer i butikkene på kursdager. Vi har ganske enkelt skapt en bærekraftig læringskultur, sier Petter. sier Petter.